The RationalistSkip to content


We have registered
167.850.200 visits
There are 7335 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28952 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Religions and sects » Religions of Asia

Manicheizm i wczesne chrześcijań.
Author of this text:

Dualistyczna koncepcja dobrego Ahura Mazdy i złego Ahrimana, stanowiący główny nurt zoroastryzmu przyczyniła się kapitalnie do rozwoju myśli manichejskiej. W III wieku n.e. kiedy religia perska znajdowała się właściwie u szczytu swego istnienia, twórca manicheizmu, Mani, zasymilował i zmodyfikował swoją pro perską doktrynę religijną na nowym podłożu. Główny trzon nowo powstałej religii Maniego stanowiło właśnie przekonanie o nieustannej walce ciemnego pierwiastka zła z światłością dobroci. Wygrana Światłości była właściwie tylko kwestią czasu, więc wyznawcy manicheizmu żyli w ciągłym oczekiwaniu na rychły koniec świata. Ich życie, obok modlitwy, cechowała skrajna asceza, która przybierała najjaskrawszy wyraz w sprawach seksualnych. Za główne dzieło Maniego i podstawową biblię jego religii uważa się Szahpuhrakan i Arżang, co zaś tyczy się tego ostatniego, to kwestia jest sporna.
Manicheizm jak każda nowość w skostniałej cywilizacyjnej religii, szybko rozpowszechniła się na kraje Azji Mniejszej. Szybko też przeniknęła do doktryny nowego Kościoła Chrześcijańskiego. Początkowo gorącym jej zwolennikiem, a później zagorzałym przeciwnikiem, był późniejszy biskup Hippony i Ojciec Kościoła św. Augustyn (Aureliusz Augustyn).
Związki Augustyna z manicheizmem są bardzo ciekawe, ale i nie wyjaśnione do końca. Wiadomo, że jako młody chłopak miał dwie konkubiny, a z jedną z nich miał dziecko. Kiedy jednak przeszedł na chrześcijaństwo, oddalił je i w roku 387 przyjął chrzest stając się pełnoprawnym chrześcijaninem.
Jako chrześcijanin rozpoczął swoją głośną i gwałtowną polemikę z wyznawcami manicheizmu. Na swoim przykładzie starał się pokazać im, że są w błędzie i winni się nawrócić. Uznawał tą religijną doktrynę za herezję i z tego właśnie tytułu tępiona ona była przez niego samego jak i późniejsze instytucje Kościoła.
We wczesnym okresie istnienia Kościoła manicheizm skutecznie konkurował z religią chrześcijańską. Do tego stopnia, że niektóre aspekty przesiąkły z wrogiego ideologicznie obozu. Chodzi głównie o przeświadczenie o istnieniu dwóch pierwiastków, dychotomii metafizyki. Jednakże po upadku Cesarstwa Rzymskiego w roku 476, kiedy ośrodek cywilizacji przeniósł się, a właściwie uległ rozdrobnieniu, manicheizm zaczął zamierać. Obecnie praktycznie nie istnieje, pozostając reliktem myśli religijnej istoty ludzkiej.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Miniona katolickość manicheizmu
Gnostycyzm

 Comment on this article..   See comments (1)..   


« Religions of Asia   (Published: 27-07-2002 Last change: 06-09-2003)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Lectus
Student prawa.
 Private site

 Number of texts in service: 8  Show other texts of this author
 Newest author's article: Wolność religijna z punktu widzenia Kościoła Kat.
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1521 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)