The RationalistSkip to content


We have registered
161.000.416 visits
There are 7320 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28875 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2964 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Religions and sects » Religions of Asia

Religie Tajwanu
Author of this text:

Podział religijny na Tajwanie:
— Taoizm — 42 procent;
— Buddyzm — 34 procent;
— I-kuan Tao — 8 procent
— Protestanci — 5,5 procent;
— Inne — 10,5 procent

***

I-kuan Tao

Chińskie słowa `I-kuan Tao` znaczą w wolnym tłumaczeniu — „Religia Całkowitej Jedności". Nazwa podkreśla naturę `I-kuan Tao` jako religijnej doktryny, która zapożycza wiele zarówno z tradycyjnych chińskich nauk, jak i z każdej z głównych światowych religii. `I-kuan Tao` jest nowoczesną, synkretyczną wiarą i jedną z najpopularniejszych religii na Tajwanie.
Według wyznawców `I-kuan Tao`, ich religia próbuje łączyć ważne nauki, szczególnie z Taoizmu, Buddyzmu, Chrześcijaństwa, Islamu, Judaizmu i Hinduizmu. Wierni `I-kuan Tao` uważają, że przez odkrycie jednego zbioru uniwersalnych prawd potrafią opanować „wzrastający chaos" nowoczesności i pokonać go, żeby żyć w pokoju i harmonii. Wierzą w boga, który stoi ponad wszystkimi bogami [tzw. henoteizm], zwanego `Ming-ming Shang-ti` (Boga Jasności i Prawdy).
`I-kuan Tao` ewoluowało z `Hsien-tien Tao`, które zostało założone przez Huang Te-hui z dynastii Czing (podczas okresu `Shun-chih`, 1644-1661). Huang Te-hui połączył wierzenia trzech głównych chińskich religii z wiarą w boga `Wu-sheng Lao-mu`, bóstwa, które sformowało `Hsien-tien Tao`.
Jednym z powodów szybkiego rozwoju tej religii w Chinach był fakt, że mimo iż `I-kuan Tao` uważało się za religię uniwersalistyczną, to jednak jej główne pisma, formy religijnych rytuałów i koncepcje moralne zgadzały się znacznie z tradycyjną chińską moralnością. Czerpiąc pełnymi garściami z myśli Konfucjanizmu, Buddyzmu, Taoizmu i religii ludowych, `I-kuan Tao` było łatwo zrozumiałe dla przeciętnego Chińczyka.
Wierni `I-kuan Tao` prowadzą wiele rytuałów z Konfucjanizmu i angażują się w oddawanie hołdu przodkom. Nabożeństwa są zwykle odprawiane w świątyniach rodzinnych i mają dwa główne cele, poprawę moralności charakteru członków i lepsze ułożenie stosunków rodzinnych — są to kluczowe koncepcje w chińskiej kulturze.

W roku 2000, istniało około 31 tysięcy dużych i średnich świątyń `I-kuan Tao` na Tajwanie, które dysponowały około 2300 kapłanami świątynnymi i około 850 tysiącami wiernych. Poprzez zwiększanie liczby świątyń `I-kuan Tao`, wierni uważają, że przynoszą buddyjski „Zachodni Raj" na Ziemię i kreują świat braterstwa i uniwersalnej miłości tak jak to jest wyłożone w pismach konfucjańskich.
Osobista sublimacja i życie polegające na pomocy bliźniemu są kluczowymi założeniami moralnej filozofii `I-kuan Tao` i wierni poświęcają wiele środków i czasu na pracę społeczną. Na Tajwanie, znajdują się 4 seminaria `I-kuan Tao`, 34 przedszkola, 4 domy dla starców, 21 szpitali, 8 klinik, 30 wydawnictw i 32 organizacje publikujące. Etyka pomocy innym, łączy się blisko z tradycją religijną wedle której „trzeba oddać swe serca dla uniwersum, a swoje życie oddać pracy na rzecz ludzkości".
Od czasu kiedy przybyło na Tajwan, `I-kuan Tao` założyło wiele kulturowych i edukacyjnych jednostek. Te jednostki szkolą przeciętnie 10,000 nowych wiernych `I-kuan Tao` każdego roku. Ponad połowa restauracji wegetariańskich na wyspie jest prowadzona przez członków `I-kuan Tao`, którzy zresztą przestrzegają rygorystycznej diety wegetariańskiej.
Prozelityzm ze strony `I-kuan Tao` nie zawsze był tak otwartą sprawą. Zwłaszcza, że nauki `I-kuan tao` zawierają tradycję sekretu, podobną do innych sekt religijnych, które rozkwitały w czasach chaosu w historii Chin.
W swoim codziennym życiu wierni `I-kuan Tao` starają się przestrzegać odrzucenia zabijania, kradzieży, popełniania cudzołóstwa, kłamstw i picia alkoholu itd. — jednocześnie realizując w praktyce ideały dobroci, prawości, grzeczności, mądrości i wiary.

***

Inne niezależne religie Tajwanu

Możemy je podzielić generalnie na cztery grupy:
— religie, które przybyły do Tajwanu z kontynentalnych Chin;
— religie, które przybyły do Tajwanu z innych zagranicznych krajów;
— nowe religie, które powstały jako odłamy już istniejących religii;
— nowe religie stworzone na Tajwanie.

Religie przybyłe z Chin kontynentalnych

W tej pierwszej kategorii znajdują się `Chai Chiao`, `Hsia Chiao` (chociaż często nie są uznawane za pełne religie), Li-izm i `Tien Te Chiao`.

a) `Chai Chiao` przybyło na Tajwan w 17. wieku, dzieli się ono na trzy główne szkoły: `Lung Hua ŔsµŘ`, `Chin Chuang Ş÷Ąl`, oraz `Hsien Tien Ąý¤Ń`. `Chai Chiao` jest zmodyfikowaną formą Buddyzmu, z włączonymi elementami z Konfucjanizmu, Taoizmu i religii ludowych. Wierni `Chai Chiao` oddają boską cześć Buddzie oraz bogini Kuanyin. Są wegetarianami, jednak nie golą swoich głów, również nie noszą zakonnych szat — z tego bierze się popularne określenie „świecki buddyzm". Podczas japońskiej okupacji Tajwanu, grupa dołączyła do sekty `Soto` Buddyzmu, żeby uniknąć zniszczenia przez Japończyków.

b) `Hsia Chiao` została założona przez Lin Chao-en w 16 wieku, na Tajwan przedostała się w czasie japońskiej okupacji. Kiedy wierni się modlą — symbolicznie palą cztery patyczki zamiast trzech, po to, żeby oddać hołd Konfucjuszowi, Lao Tze, Buddzie i założycielowi religii.

c) Li-izm (doktryna porządku) został założony przez Jang Lai-ju w 17 wieku. `Credo` religii podkreśla tradycyjne chińskie wartości moralne i etyczne, takie jak lojalność i synowską pobożność Konfucjanizmu, światowe zbawienie i przebaczenie Buddyzmu, oraz naturalną drogę i inercję Taoizmu. Jest to w gruncie rzeczy synteza Konfucjanizmu, Buddyzmu i Taoizmu, która dała nowy wymiar boskiego hołdu dla Bogini Kuanyin. Pomimo, że członkowie Li-izmu czczą boginię Kuanyin nie odrzucają bogów innych religii [henoteizm]. Wierzą, że opatrzność może być objawiana w formie innych bóstw i proroków. Li-iści postępują zgodnie z wielkimi prawami Li-izmu nazywanymi `Fa Pao Tieh Wen` (cenne i oficjalne dekrety), napisanymi przez Jang`a.
Część kleru li-izmiańskiego przybyło na Tajwan z Chin kontynentalnych w 1949 roku. Stowarzyszenie Li-izmu zostało ponownie założone na Tajwanie w 1950 roku, z kwaterą główną w Tajpej. Obecnie Li-izm rozszerzył swój zasięg na Koreę, USA, Hong Kong, Japonię i na Filipiny. W 1952 roku założono uczelnię Sheng-li, aby wykładać klasyczne nauki Janga. Dziś jest ponad 650 kleryków Li-izmu w 131 świątyniach, a religia ma ponad 185 tysięcy członków. Istnieje ponadto pięć seminariów Li-izmu, trzy przedszkola, 15 instytutów zajmujących się nawracaniem, sześć klinik i jedno wydawnictwo.
Członkowie z pełnią entuzjazmu zapewniają potrzebującym pomoc w zimie, wolny dostęp do leków i wdrażanie w tajniki religii.

d) `Tien Te Chiao` została założona w 1923 roku w Chinach przez młodego szamana — Hsiao Chang-ming`a. Teraz jest on znany członkom jako „niebiański strażnik". `Tien Te Chiao` jest syntezą: dwóch głównych chińskich myśli religijno-filozoficznych Konfucjanizmu i Taoizmu oraz trzech wielkich religii świata — Buddyzmu, Chrześcijaństwa i Islamu. Członkowie mają ściśle przestrzegać 20 zasad: lojalności, dawania przykładu, szczerości, otwarcia, cnoty, mówienia prawdy, harmonii itp. Członkowie `Tien Te Chiao` również praktykują różne metody poprawy swego ducha, zachowania zdrowia i fizycznych metod uzdrawiania. Są uczeni akupunktury, którą mają leczyć różne dolegliwości. Wierzący uczą się medytować, pod wodzą swych duchowych mistrzów — po to, żeby osiągnąć swój „oryginalny stan", który jest wolny i niezwiązany z fizycznym światem i zachciankami ciała.
Od kiedy `Tien Te Chiao` przybyło na Tajwan w 1953 roku — buduje się świątynie i budynki medyczne tej organizacji w całym kraju. `Tien Te Chiao` zostało oficjalnie uznane za religię przez rząd Tajwanu w 1989 roku. Obecnie istnieje pięć głównych, wielkich świątyń `Tien Te Chiao` i 31 mistrzów dla prawie 200 tysięcy członków sekty. Członkowie muszą być powyżej 20 lat. Istnieją również 23 instytuty zajmujące się prozelityzmem, dwie wielkie biblioteki, jedno wydawnictwo i cztery organizacje publikujące.

Religie, które przybyły do Tajwanu z innych zagranicznych krajów

Te religie to przede wszystkim Baha`i, Judaizm, Tenrikyo oraz `Mahikarikyo`.

`Mahikarikyo` zostało założone 1959 roku przez Yosikazu Okatę, byłego oficera armii japońskiej. Na Tajwanie jako religia zostało oficjalnie zarejestrowane 8 kwietnia 1996 roku. Pod oficjalną nazwą „Fundacja-Korporacja Generalnego Spotkania Tajwanu o Fundusze dla Organizacji Mahikari". Obecnie `Mahikarikyo` ma 10 wyższych kapłanów i siedmiu normalnych kapłanów, dziewięć instytutów dla prozelityzmu i ponad tysiąc wierzących na Tajwanie. `Mahikarikyo` uważa za bardzo ważne szacunek dla natury, miłość pomiędzy ludźmi, i „duchowe oczyszczenie" poprzez nauki religijne.

Nowe religie, które powstały jako odłamy już istniejących religii

Wiele z nowych religii na Tajwanie zostało opracowanych na bazie poprzednio istniejących. Głównymi przedstawicielami tego nurtu są — `Tienti Chiao` i „Konfucjańska Religia Duchowa", które praktykują duchowe i fizyczne uzdrowienia.
`Tienti Chiao` zostało założone przez Li Yu-chieh`a w połowie lat 80-tych, po tym jak rozstał się on z `Tien Te Chiao`. Doktryny `Tienti Chiao` podkreślają kultywację swego „moralnego ja", posiadają one „20 słów prawdy", które to służą jako „codzienne zadanie dla członków" [czyli mantra]. Od swego założenia, `Tienti Chiao` założyła 47 świątyń i posiada obecnie ok. 130 kleryków. Te główne świątynie zwykle ulokowane są w miastach. Obecnie sekta głosi, że ma ponad 200 tysięcy członków na Tajwanie. Grupa religijna posiada jedną misję za granicą, dwa seminaria, jeden uniwersytet, jedną bibliotekę, dwa wydawnictwa i 44 instytuty zajmujące się 'ewangelizacją'.

Nowe religie stworzone na Tajwanie

Klasycznym przykładem jest `Hsuan-yuan Chiao`, która została formalnie założona w 1957 roku na Tajwanie. Twórcą był 82 letni prawnik Wang Han-sheng. `Hsuan-yuan chiao` próbuje rozniecić chiński nacjonalizm, proponując im mieszankę religijnych myśli chińskich przez epoki — łącznie z Konfucjanizmem, Taoizmem i Mohizmem. Głównym `credo` jest szacunek dla niebios i dla przodków. `Hsuan-yuan Chiao` nosi nazwę legendarnego założyciela Narodu Chińskiego.
Religia została zainspirowana przez rozpacz Wang`a, spowodowaną stratą Chin kontynentalnych na rzecz komunistów. Wang uważał, że strata ta była spowodowana głównie brakiem „ducha narodowego", który mógłby być odzyskany jedynie przez odnowę chińskiej kultury. `Hsuan-yuan Chiao` jest próbą ożywienia „ducha narodowego", poprzez religię bez nazwy, która datuje się od czasów Hsuan-yuan Chiao do czasów zachodniej dynastii Han. Członkowie ruchu idą w ślad za pryncypiami ustanowionymi przez pismo święte `Hsuan-yuan Chiao` — czyli „Huang Ti Ching".
`Hsuan-yuan Chiao` podkreśla i afirmuje istnienie Stwórcy, którego można określić jako `Tao`, bądź `Drogę`. `Hsuan-yuan Chiao` uważa, że człowiek może stać się boski poprzez samo-doskonalenie się i oświecenie w `Tao`.
Najwyższym możliwym stanem w nowej religii jest „unia nieba i człowieka", gdzie „własna jaźń jest niszczona, a jednak jest wszech-ogarniająca". Ten postęp może zostać osiągnięty przez „samo-oczyszczenie się", kultywację wysokich cech, pomaganie innym w osiągnięciu zbawienia.
Obecnie `Hsuan-yuan Chiao` ma 18 świątyń i ponad 100 kleryków, liczba członków wynosi prawie 140 tysięcy. Posiada również jedno seminarium, jeden dom dla starców, osiem instytucji do nawracania innych, trzy kliniki i jedno wydawnictwo publikujące.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Religie Wietnamu
Sikhizm

 Comment on this article..   See comments (1)..   


« Religions of Asia   (Published: 27-07-2002 Last change: 06-09-2003)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.

 Number of texts in service: 41  Show other texts of this author
 Newest author's article: Koran i niewierni
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1529 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)