The RationalistSkip to content


We have registered
166.346.381 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics » Funny

Chrystotest - probierz wiary
Author of this text:

Jako że mam poważne wątpliwości co do statystyk liczby chrześcijan w Polsce proponuję dokonać bardziej miarodajnego pomiaru tych wielkości.

Na początek należałoby ustalić czy badany jest katolikiem. W tym celu sugeruję dwie próby. Po pierwsze należy respondenta zagadnąć na temat jego przekonania co do pochodzenia tzw. Ducha Św.: — Czy sądzisz, że Duch Św., będący minibogiem współtworzącym megaboga — Trójcę Św., pochodzi od: a) miniboga Ojca czy b) minibogów Ojca i Syna Bożego. Jeśli badany udzieli odpowiedzi a), wiemy już, że katolikiem nie jest (można go wtedy zapytać o stanowisko w kwestii celibatu, jeśli wyrazi sceptyczne nastawienie doń, oznacza to, że można go zaklasyfikować: „z odchyłem na prawosławie"). Jeśli natomiast badany odpowie b), przechodzimy do następnej próby. Wyciągamy z kieszeni prezerwatywę i podajemy ją badanemu. Jeśli odmówi przyjęcia i przeżegna się — możemy sklasyfikować go: „katolik prawowierny".

Dalej ustalamy czy jednostka testowana jest chrześcijaninem. Tym samym zapytujemy uprzejmie respondenta, czy zgadza się przejść do etapu ustalenia faktu prawowierności chrześcijańskiej. Jeśli wyrazi taką chęć pytamy się, czy badany życzy sobie metodę ekspres czy rozszerzoną. Jeśli opowie się za szybszym zakończeniem sondażu, zdecydowanym ruchem dłoni wymierzamy mu siarczysty policzek. Jeśli ów nie podejmie gwałtownej próby przerwania naszej ankiety, zapytujemy się: — Czy Szanowny Pan życzy sobie drugi? Jeśli otrzymamy twierdzącą odpowiedź możemy zaprzestać dalszych testów i z dużą dozą pewności zakwalifikować jednostkę jako: „chrześcijanin prawowierny". (Uwaga: autor Chrystotestu nie bierze odpowiedzialności za ryzyko związane ze zbyt dużym odsetkiem nie-chrześcijan).
Powyższa metoda jest raczej sugerowana dla respondentów płci męskiej, w przypadku kobiety należy zapytać: — Czy Szanowna Pani jest absolutnie poddana swojemu mężowi, czy może przejawia ciągoty emancypacyjne? Jeśli dama odpowie, że ma męża pantoflarza, należy jej wskazać fragment listu św. Pawła: „mają być poddane, jak to Prawo nakazuje" (1Kor 14, 34; BT), a w ankiecie zaznaczyć: „nie podziela wiary chrześcijańskiej". Jeśli badana zadeklaruje swoje bezwzględne posłuszeństwo mężowi, możemy się jeszcze upewnić co do jej prawowierności zadając pytanie: — Czy kiedykolwiek nazwała Szanowna Pani kogokolwiek „bezbożnikiem", względnie „niedowiarkiem"? Jeśli ta udzieli odpowiedzi twierdzącej informujemy badaną: — Niestety, na drugim Pani oblała, gdyż jak mówi Ewangelia, Jezus obiecał każdemu kto nazwie drugiego „bezbożniku", karę „ognia piekielnego" (Mt 5,22; BT), tym samym niemożebne jest aby ów dopuszczon był do chrześcijańskiej szczęśliwości niebieskiej.

Z kolei jeśli respondent zażyczy sobie metody rozszerzonej, zadajemy mu/jej ciąg pytań:

1) Czy popierasz całkowicie ten rząd, jak wszystkie poprzednie?
2) Czy jesteś generalnie smutny
3) Czy jesteś cichy?
4) Czy łakniesz i pragniesz sprawiedliwości?
5) Czy jeśli ktoś na ulicy zagadnie cię: „kopsnij piątaka", zawsze dajesz?
6) Czy cierpisz prześladowanie?
7) Czy jesteś pogardzany wśród otoczenia?
8) Czy jesteś biedny?
9) Czy często jesteś głodny?
10) Czy cechuje cię brak poczucia humoru?
11) (zadajemy, jeśli respondent ma oboje oczu): Czy zawsze byłeś w stanie poskromić swój pożądliwy wzrok, napotykając urodziwą niewiastę? (tylko dla mężczyzn)
12) (zadajemy jeśli respondent ma prawą dłoń): Czy jesteś i byłeś stuprocentowym antyonanistą?
(jeśli badany uzna dwa powyższe pytania za ingerujące zbyt głęboko w sferę intymną i uchyli się od udzielenia odpowiedzi mówiąc np.: — G.… to Panaobchodzi!, należy mu wskazać Katechizm Chrześcijański (uwaga — nie chodzi o papieski, lecz o Jezusowy, tzw. Kazanie na Górze): "Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. (...) I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie." (Mt 5,27-30; BT)
13) Czy twoja mowa była „tak tak, nie nie", tzn. czy nigdy nie przysięgałeś?
14) Czy kochasz wszystkich swoich nieprzyjaciół i wrogów co do jednego najprawdziwszą i najszczerszą z miłości, ergo: czy kochasz bliźniego swego jak siebie samego?
15) Czy uważasz Żydów za naród wybrany, święty, umiłowany przez Boga i pod każdym względem wartym czci i szacunku i czy uważasz, że Żyd do nie-Żyda ma się jak perła do wieprza, ergo: czy jesteś judofilem?
16) Czy jesteś antyklerykałem?

Jeśli badany uzyska poniżej 50% odpowiedzi na TAK, zaznaczamy: „Katolik nie podzielający wiary chrześcijańskiej". W przypadku 50-85% — „katolik, chrześcijanin wybiórczy". „Katolik, chrześcijanin" zakreślamy jeśli ilość odpowiedzi na TAK oscyluje w granicach 85-94%. Jeśli badany na wszystkie pytania udzieli odpowiedzi twierdzącej, oznacza to, że właśnie przeprowadziliśmy test na chrześcijaństwo samemu Jezusowi Chrystusowi i że właśnie jesteśmy świadkami paruzji, która opóźnia się już ponad 1900 lat...


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Dekalog radiomaryjny
Humor kościelny

 Comment on this article..   See comments (3)..   


« Funny   (Published: 28-07-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1544 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)