The RationalistSkip to content


We have registered
152.868.911 visits
There are 7295 articles   written by 1061 authors. They could occupy 28790 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2963 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 The Bible » » » » Marcjons' Gospel

7.Wyjaśnienie podobieństwa o siewcy
Author of this text: oprac. Krzysztofa Sykty

VII. Wyjaśnienie podobieństwa o siewcy (pM)
8.11. A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże.
8.12. Obok drogi są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.
8.13. A tymi na skale są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. Ci korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w czasie doświadczenia odstępują.
8.14. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości.
8.15. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc.

8.16. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby wchodzący widzieli światło.
8.17. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic skrytego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw.
8.18. Baczcie więc, co słyszycie. Albowiem temu, który będzie miał, będzie dodane, a temu, który nie będzie miał, zostanie odebrane i to, co sądzi, że ma.

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
8.Prawdziwa rodzina
1.Protoewangelia (Lc)

 Comment on this article..   


« Marcjons' Gospel   (Published: 02-08-2002 Last change: 17-09-2002)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1596 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)