The RationalistSkip to content


We have registered
199.102.060 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Anatol France - Bogowie pragną krwi
Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
 The Bible » » » » Marcjons' Gospel

29.Dwunastu Sędziów
Author of this text: oprac. Krzysztofa Sykty

XXIX. Dwunastu Sędziów (Q)
22.28. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich doświadczeniach.
22.29. I ja przekazuję wam, jak i mnie Ojciec przekazał Królestwo,
22.30. abyście jedli i pili przy stole moim w moim Królestwie, i zasiadali na tronach, dwanaście plemion Izraela sądząc.
22.31. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak zboże.
22.32. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.
22.33. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem i do więzienia, i na śmierć iść.
22.34. On jednak rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzisiaj kur, a trzykroć się zaprzesz, że mnie znasz.

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
30.Dwa miecze
34.Zapowiedź Ducha i Wniebowst.

 Comment on this article..   


« Marcjons' Gospel   (Published: 02-08-2002 Last change: 17-09-2002)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1618 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)