The RationalistSkip to content


We have registered
201.886.440 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Outlook on life » »

Etyka spirytualizmu
Author of this text: Jan Stachniuk

Spirytualista czuje się otoczony przez istny ocean zła, jakim jest otaczająca go doczesność. Od niego chce się wybawić. Zbliżając się ku bramom śmierci, ma tylko jeden sposób: uduchowia się (...) Istota zła jest tak wyraźna: „...czyż nie wiecie, iż przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek by tedy chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga" (św. Jakub, list powszechny, 4, 4)

(...)

Stworzyć podhalucynacyjny stan psychiczny — oto podstawowe zadanie spirytualizmu, sławetny „ czyn" wiary. Tylko w tym stanie doznanie „prawdziwego" świata i wszystkie konsekwencje stąd płynące są do przyjęcia dla jego władz duchowych. Dlatego tez spirytualizm mówi o stanie „łaski" [w judaizmie liczyły się tylko uczynki, teorię łaski opracowało chrześcijaństwo, u Chrystusa w stadium początkowym, rozwinięte później przez św. Pawła - przyp.], nie wszystkim wszak dostępnej. Stan podhalucynacyjny warunkuje więc łaskę. Normalny osobnik jest na nią bardzo odporny. Jawi się ona przywilejem maluczkich umysłem ["Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców" — powiada Paweł we wstępie pierwszego listu do Koryntian — przyp.], wymęczonych przez nędzę, wymaglowanych przez rozpad panhumanizmu, a więc tych, którzy przeszli już przez tryby innych pierwiastków wspakultury — przez personalizm, moralizm, wszechmiłość. Czyn wiary z kolei stabilizuje zasięgi tych pierwiastków. Jakże bliskie i swojskie stają się cnoty pokory, miłości, cichości...

(...)

Na pogrążonych w rozpaczy wspakulturowców oprócz pogróżek skutecznie działa fakt nieubłagalnej śmierci. Straszną musi ona być dla jałowych istnień, wypadłych z ciągłości hisotrii; działa jak gniotący ciężar. Ucieczka tylko jedna: dostać się „tam".

(...)


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Instytucje magii chrześcijańskiej
Etyka nihilizmu chrześcijańskiego

 Comment on this article..   


«    (Published: 03-08-2002 )

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1754 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)