The RationalistSkip to content


We have registered
196.289.130 visits
There are 7365 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29023 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2989 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Religions and sects » Christianity » Other fractions

Waldensi – prekursorzy ruchu ubogich
Author of this text:

Waldensi, przedstawiani często jako przeciwnicy katarów, pojawił się ok. 1170. Około tego roku Piotr Waldo, bogaty kupiec z Lyonu, przeżył kryzys duchowy doszedłszy do przekonania, że swoje szczęście budował na cudzym nieszczęściu, np. pożyczał pieniądze na procent (lichwa); niektóre źródła twierdzą, ze inspiracja dla niego była legenda o św. Aleksym; wyzbył się całego majątku i zaczął, wraz z tymi, którzy się do niego przyłączyli, prowadzić życie apostolskie w całkowitym ubóstwie (niektórzy sugerują nawet, że imię Peter zostało mu nadane przez jego zwolenników, porównujących go w ten sposób z apostołem). [ 1 ] Dopóki Waldensi, jak zostali nazwani od imienia twórcy doktryny [ 2 ], poprzestawali na życiu w ubóstwie, nie uważano ich za heretyków, a duchowieństwo z Lyonu zwracało uwagę na ich dążenie do świętości. Waldo nie znając łaciny, zapłacił dwóm księżom za przetłumaczenie fragmentów Nowego Testamentu na ówczesny francuski. Po dokładnym zbadaniu spraw doktrynalnym przez angielskiego duchownego Waltera Mapa, [ 3 ] ojcowie kościoła odesłali waldensów do Lyonu, zakazując jednocześnie głosić naukę bez pozwolenia biskupa.

Piotr i jego uczniowie wygłaszali swoje kazania w Lyonie i innych miejscowościach, chodzili po ulicach, na placach miast, w domach a nawet w kościołach. Zawsze misjonarze chodzili podobnie jak uczniowie Chrystusa parami, z młodzieńcem zawsze chodził starszy ewangelista, który był dla młodego przewodnikiem i był za niego odpowiedzialny, a młodszy miał obowiązek go słuchać. Często też musieli ukrywać się pod przykrywką uprawiania jakiegoś rzemiosła, często chodzili jako kupcy lub domokrążcy, sprzedawali jedwabie, ozdoby i inne kosztowne przedmioty, kupców bowiem wpuszczano wszędzie chętnie a oni korzystając z okazji pokazywali też rękopisy biblii. Waldensi uważali siebie za wysłańców Boga, mogących, poprzez teksty Ewangelii i rozmowę, uleczyć zbłąkane dusze ludzi. Potępiali Kościół za jego majątek i wady duchowieństwa. Twierdzili , że prawdziwym apostołem i nauczycielem ludu może być tylko ten, kto sam jest ubogi i nie żeruje na krzywdzie ludzkiej.

Źródło, które chciałabym teraz przytoczyć jest zapisem dokonanym przez inkwizytora, zakonnika cysterskiego. Aby pozyskać rzesze wyznawców, Kościół musiał przekonywać wiernych o złu, które niesie za sobą heretyk, stąd też i zapis ten zawiera pewne przejaskrawienia. Źródło to nie jest wiarygodnym potwierdzeniem prawd doktrynalnych ruchu waldensów. Na pewno zawiera pewne elementy prawdziwe, brak jest jednak innych zapisków na ten temat. Zakonnik ów krytycznie wyrażał się o powszechnym kapłaństwie wśród waldensów. Za szczególnie szokujące uważał powierzanie funkcji kapłańskich kobietom, po raz pierwszy bowiem kobiety zostały zrównane z mężczyznami. Pisał też o tym, że heretycy ci nie uznawali władzy papieskiej ani biskupiej, nie wierzyli w istnienie czyśćca, odrzucali istnienie sakramentów kościelnych, nie uznawali potrzeby pogrzebów ani istnienia cmentarzy: ... nie uważają cmentarza za bardziej świętego, od pola… ogrodu … albo jakiejkolwiek ziemi. [ 4 ] Prowadzili życie pełne wyrzeczeń i skrajnego ubóstwa. Nie istniała własność prywatna, wszystko było wspólne. Negowali wartość sakralną ołtarza, podobnie jak i krzyża. Sami posiadali proste obrzędy religijne i organizację, sami chrzcili, spowiadali i udzielali rozgrzeszenia, przekazywali Ducha Świętego przez nałożenie rak (podobnie jak u Katarów). Warto tu zaznaczyć, że podobne tezy podjęli niemal wszyscy reformatorzy Kościoła. Nauka Waldensów doprowadziła do sporów, które w XVI wieku przyczyniły się do upadku zachodniego chrześcijaństwa. Zasady moralne Waldensów były w tej epoce bardzo rewolucyjne, nie praktykowali oni związków małżeńskich w celu innym niż prokreacja, nie akceptowali wyroków sądowych, kary śmierci i zabijania (nawet udziału w wojnach), zabraniali kultu świętych. Byli gorliwymi naśladowcami Chrystusa, życie bez obłudy stawiali wyżej niż wszelkie bogactwa. Od najmłodszych lat obcowali z Pismem Świętym.

Często oskarżano ich o obłudę, gdyż uczestniczyli w mszach świętych, przyjmowali sakramenty z rak kapłanów, których przecież nie akceptowali. Jednak wynikało to z ich ostrożności, dzięki temu unikali prześladowań a przez to rozrastali się i zaczęli stanowić zagrożenie dla kościoła i księży. Waldensi uważali Biblię za najwyższy autorytet, był to główny przedmiot studiów; prócz listów apostolskich uczyli się na pamięć Ewangelii Mateusza i Jana, przepisywali też Pismo Święte. Ponadto też pisali podręczniki do kazań i książki do modlitwy. Swoim działaniem obejmowali Lombardię, dolinę Alp, południowo-wschodnią i południową Francję. Jako jedni z nielicznych heretyków przetrwali do dziś, swoją siedzibę maja w Torre Pelice w północnych Włoszech. Po śmierci Waldo ruch ubogich obejmował coraz szersze kręgi ludności i przygotował klimat, w którym rozwinął się później ruch franciszkański. [ 5 ]


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Kataryzm – religia Dobrych Ludzi
Z dziejów, powiedzmy... wegetarianizmu

 Comment on this article..   See comments (3)..   


 Footnotes:
[ 1 ] Ch. Clifton ,dz. cyt., s. 183
[ 2 ] Choć nazywano ich też ubogimi z Lyonu — gdyż ruch tez skupiał głównie ubogich, jak też sandaliati — ponieważ nosili obuwie przedziurawione na znak ubóstwa; por. H. Masson, dz. cyt, s. 290
[ 3 ] por. J.W.Kowalski, Chrześcijaństwo XI — XI , s. 97
[ 4 ] Teksty źródłowe .., Doktryna waldensów,p. 20, s. 146-147
[ 5 ] por. T. Manteuffel, dz. cyt.,s. 70 — 71

« Other fractions   (Published: 19-12-2002 Last change: 27-02-2004)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Aneta Średzińska
Studentka historii.

 Number of texts in service: 4  Show other texts of this author
 Newest author's article: Polityka a moralność według Machiavellego
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2119 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)