The RationalistSkip to content


We have registered
169.056.853 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2968 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Catholicism » Financial subjects

Zabrze kościelne (tylko) w 10%
Author of this text:

Komisja Majątkowa w Warszawie oszacowała część roszczeń kościoła katolickiego na Śląsku na sumę ponad 90 mln zł. Kościół rzecz jasna nie zamierza zrezygnować z majątku wartego blisko 24 mln dolarów, czego dowodem jest chociażby sytuacja w Zabrzu, gdzie blisko 1/10 miasta znalazła się już w rękach kościoła katolickiego.

Tak wielkim darczyńcą okazał się jednak nie samorząd miasta Zabrza, ale Skarb Państwa, który lekką ręką oddał dziesięciu parafiom archidiecezji katowickiej ponad 900 hektarów popegeerowskich gruntów leżących na terenie Zabrza. Są to głównie zwarte tereny, które nadają się pod inwestycje lub budownictwo mieszkaniowe, a których to — i inwestycji, i mieszkań, i terenów — w Zabrzu brakuje. Rekompensata dla kościoła nastąpiła na mocy pamiętnej ustawy o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 1989 roku. Państwo postanowiło zrekompensować kościołowi znacjonalizowane w latach 1950 - 1965 grunty rolne proboszczów o powierzchni do 50 hektarów. Grunty te zostały zabrane bezprawnie w świetle ówczesnych przepisów, gdyż ustawa z 1950 roku o tzw. „dobrach martwej ręki" wyłączała je z terenów objętych nacjonalizacją.

Jednakże nie to jest najgorsze. Władze Zabrza zwróciły się bowiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa — właściciela tychże gruntów — o przekazanie lub sprzedanie miastu terenów dla niego niesamowicie istotnych ze względu na możliwości rozwoju. Nadmienić można tylko, że niektóre tereny położone są w rejonie hipermarketów Makro i M1, a więc w rejonach niezwykle atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów. Agencja na prośbę władz nie raczyła odpowiedzieć, a później okazało się, że przekazała te tereny bez wiedzy i zgody władz. Część radnych wątpi jednak w to, że władze miasta nie wiedziały o przekazaniu przez AWRSP gruntów, gdyż gmina inwestowała w infrastrukturę gruntów podnosząc tym samym ich wartość, m.in. wybudowano na tych terenach drogę.

Smaczku sprawie dodaje fakt, że kościół chce odsprzedać miastu tereny za — bagatela - ponad 13 mln dolarów. Kościół planuje przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na „cele społeczne" — jak nazwał je ekonom katowickiej kurii ks. Mirosław Piesiur — czyli m.in. wybudowanie budynku dla Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. A nowe władze chcą negocjować cenę i warunki kupna, gdyż 13 mln dolarów to blisko 13% rocznego budżetu Zabrza.

Osobiście nie wierzę w uczciwość negocjacji, gdyż władzy nie zależy na konflikcie z kościołem, ale za to kościołowi zależy, by grunty sprzedać, bo przecież cóż „kościół-biedaczysko" ma robić z prawie 1000 hektarów niezagospodarowanej ziemi?


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Szacunkowy budżet parafialny
Świętopietrze w przeszłości

 Comment on this article..   


« Financial subjects   (Published: 25-01-2003 Last change: 06-09-2003)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Dawid Ropuszyński
Publikował m.in. w: Dziś, Fakty i Mity, Forum Klubowe. Brał udział w Światowym Kongresie Humanistycznym w Noordwijkerhout i w Światowej Konferencji Int'l Humanist and Ethical Youth Organisation w Utrechcie. Działacz społeczny, członek Polskiego Stowarzyszenia Wolnomyślicieli. Nauczyciel języka angielskiego.

 Number of texts in service: 21  Show other texts of this author
 Newest author's article: Napoleon a Kościół
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2213 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)