The RationalistSkip to content


We have registered
166.345.257 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Catholicism » Ogranization and authority » Vatican and papacy

Pontifex Maximus -Biskup Rzymu
Author of this text:

"Kto szanuje biskupa, tego Bóg szanuje;
kto czyni cokolwiek bez wiedzy biskupa, ten diabłu służy
(...) na biskupa trzeba patrzeć jak na samego Pana"
św. Ignacy Antiocheński [ 1 ]

Do III wieku biskup rzymski na pewno nie był uważany za kogoś najważniejszego w chrześcijaństwie. Należy zaznaczyć, że to nie Biblia czy gmina rzymska zaczęła się mienić najważniejszą. Była to inicjatywa cesarzy, którzy jednocząc swoje imperium, tego samego domagali się od organizacji kościelnej. I tak pierwszy krok uczynił cesarz Aurelian (270-275), który ponownie zjednoczył pod swoją władzą rozbite buntami ziemie państwa, uznał "w pewnym wypadku utrzymywanie stosunków z biskupem rzymskim za probierz prawowitości lokalnej władzy biskupiej"

Po raz pierwszy miano „papieża" przybrał 38. następca św. Piotra św. Syrycjusz (384-399), Rzymianin.

W lipcu 445 r. cesarz rzymski Walentynian III wydał ustawę, która po raz pierwszy w sposób jasny i otwarty jasno formułuje zasadę prymatu biskupa Rzymu nad innymi biskupami. Powodem wydania ustawy była działalność biskupa Arelate — Hilarego.

"Nie radząc się kapłana miasta Rzymu uzurpował on sobie lekkomyślnie prawo ordynowania biskupów, wcale mu nie przysługujące. Jednych więc bezzasadnie usuwał, innych zaś wyświęcał w sposób niewłaściwy, wbrew woli obywateli miast. A ponieważ ci nie chcieli przyjmować nowych biskupów, skoro nie brali udziału w wyborze, Hilary zebrał zbrojną gromadę i nieprzyjacielskim obyczajem oblegał mury albo wdzierał się szturmem; tak wprowadzał orężem na stolice łagodności tych, co mieli pokój głosić! Kiedy więc dopuszczono się takich występków przeciw majestatowi Imperium i przeciw szacunkowi należnemu stolicy apostolskiej, mąż pobożny, papież stolicy, wydał odpowiednie zarządzenia i wszczęto śledztwo. Zapadł wyrok i na Hilarego i na tych, których on niewłaściwie ordynował. Wyrok ten ważny byłby w Galii także bez sankcji cesarskie. Czegóż bowiem nie wolno w stosunku do Kościoła autorytetowi tak wielkiego kapłana? Nasze więc rozkazy mają tylko to na celu, ani w przyszłości nie wolno było ani Hilaremu (zwać go nadal biskupem zezwala wyłącznie ludzka łagodność papieża), ani też komukolwiek innemu ingerować zbrojnie w sprawy Kościoła lub sprzeciwiać się poleceniom arcykapłana rzymskiego. Takie bowiem poczynania gwałcą ufność i poważanie należne naszemu Imperium".


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Papież i hipokryzja
Postwojtyliańskie szanse Kościoła

 Comment on this article..   See comments (2)..   


 Footnotes:
[ 1 ] Pierwsza część wypowiedzi pochodzi z listu „Do Smyrneńczyków" 9,1, druga natomiast z listu „Do Efezjan" 6,1; podane za: „Chrześcijaństwo a ludzkość" — Jan Stachniuk, Toporzeł, Wrocław 1997, s.130-131

« Vatican and papacy   (Published: 10-06-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 442 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)