The RationalistSkip to content


We have registered
200.063.346 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics » PSR »

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!
Author of this text:

Daliśmy posłom szansę. Choć wielu odradzało, wysłaliśmy wszystkim treść naszych Postulatów Laickich. Lewica i Centrum milczą. Wierzę, że dokładnie sprawę analizują, aby odpowiedzieć w sposób przemyślany. Choć na wadowickich stronach SLD linkują już Postulaty. Tylko posłowie PiS się zaktywizowali. Jako jedyni komentują sprawę. Cymański powiedział, że Postulaty są „odlotowe", ale jeśli społeczeństwo nas poprze, to on gotów rozmawiać. Wczoraj przyszły odpowiedzi z  biura poselskiego posłanki Ewy Malik z Sosnowca oraz Jana Burego z Przeworska. Ta pierwsza rozpoczyna się słowami: „Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus". 

Oto korespondencja z adresu sejmowego:

Ewa. Malik@sejm.pl: Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus

MA: Chrystus popiera nasze postulaty. Pytanie co Pani na to. Z poważaniem.

Ewa. Malik@sejm.pl: Módlmy się o realną obecność nauk Chrystusa w życiu społecznym oraz w dokładniejsze wsłuchiwanie się wszystkich w głos Naszej Matki i Nauczycielki Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Pozdrawiam. Tomasz Mędrzak

MA: Nadużywa Pan publicznej domeny internetowej do propagowania religii, łamiąc tym samym zapis konstytucyjny o bezstronności władz RP, co z pewnością zostanie upublicznione celem wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.

Ewa. Malik@sejm.pl: Niech pana Bóg ma w swej opiece.

MA: Bóg przecież nie istnieje.

Ewa. Malik@sejm.pl: Jak rozumiem przeprowadzono dowód naukowy na potwierdzenie tej tezy?

MA: Proszę się zajmować poważnymi sprawami i pracą.

Ewa. Malik@sejm.pl: Chciałoby się powiedzieć i vice versa… Jednym z moich obowiązków jest odpowiedź na korespondencje.

MA: Problem w tym, że pomyliła się Panu praca w biurze poselskim i odpowiadanie na pytania obywateli, z katechezą. Wedle polskiego ustroju i polskiej konstytucji nawet pani Ewa Malik jest mandatariuszem całego społeczeństwa a nie jakiejkolwiek grupy lub organizacji. Pan w jej imieniu łamie polskie prawo. Doskonale jednak pokazując, ile pracy mamy do wykonania, aby przywrócić elementarne zasady państwa prawa.

Tyle. 

Ewa Malik, która zatrudniła to nieszczęście, zakładała i redagowała miesięcznik społeczno-religijny „Zagórzanin", nie zapewniła swojemu biuru elementarnej rzetelności publiczno-obywatelskiej. Apeluję o zwolnienie tego katechety i zatrudnienie profesjonalisty, wszak opłacanego z naszych pieniędzy!

Dziś z kolei przyszła odpowiedź od Jana Burego z PiS (jest jeszcze poseł tak samo się nazywający z PSL). Bardziej profesjonalna przynajmniej w formie.

Przeworsk, dnia 11 września 2008 r.

Szanowny Pan
Mariusz Agnosiewicz

Zasady państwa demokratycznego, a takim jest Polska, dają wszystkim jej obywatelom prawo do nieskrępowanego głoszenia swoich poglądów, o ile nie naruszają one obowiązującego ładu prawnego. Z tego prawa skorzystał również Pan, przesyłając m.in. na moją skrzynkę e-mailową swoje opinie dotyczące zmian jakich oczekuje niewielka część społeczeństwa dążąca do radykalizacji stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem.

Aby rozwiać wszelkie Pańskie wątpliwości co do mojego stanowiska odnośnie przesłanych propozycji zmierzających do – jak to Pan określa laicyzacji Państwa – informuję, że w całej rozciągłości nie zgadzam się z ich treścią oraz towarzyszącą im argumentacją. Być może przyjdzie to Panu z trudnością, ale proszę przyjąć do wiadomości fakt, że Polska nie jest państwem wyznaniowym, zaś obowiązujące relacje pomiędzy Państwem i Kościołem uwzględniają akceptowaną przez zdecydowaną większość społeczeństwa politykę pomiędzy tymi dwiema instytucjami. Przedstawione przez Pana postulaty, a także forma ich przekazania, świadczą dobitnie o tym, że środowiska które Pan reprezentuje dążą do tego, aby narzucić swoją wizję funkcjonowania Państwa większości społeczeństwa, deklarującego się jako wierzące.

Nie będzie z mojej strony przesadą, że takie działania jakie podejmuje kierowana przez Pana organizacja są kolejną próbą destabilizacji poprawnych relacji pomiędzy Kościołem a instytucjami Państwa. Z mojej strony jako parlamentarzysty nigdy nie będzie zgody na popieranie takich praktyk.

Z poważaniem
Jan Bury
Poseł na Sejm RP

Przekazano: Dziękujemy za odpowiedź i prosimy o przekazanie Posłowi, iż jesteśmy mocno zdegustowani i zasmuceni tym, że poseł Bury nie popiera demokratycznego państwa prawa. Ze swej strony uczynimy wszystko, aby wyjaśnić potencjalnym wyborcom Posła ten nieprzyjemny problem.

Jan Bury to z kolei szef Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie". 

Postulaty Laickie miały być po prostu naszym dokumentem programowym, bo nas coraz częściej media i osoby postronne pytały jakie jest nasze stanowisko w kwestii relacji państwo — kościół. Po ich opublikowaniu okazało się, że wywołały takie poruszenie społeczne, w szczególności tych, którzy mieli okazję się z tym zapoznać, że jeśli posłowie się nie spiszą, to za jakiś czas będzie trzeba pewnie samodzielnie podjąć odpowiednią inicjatywę ustawodawczą.

Ponownie prosimy o propagowanie naszych Postulatów i o ich wysyłanie waszym lokalnym politykom z prośbą o poparcie i odpowiednie działania.

Na koniec jeszcze kwiatek z komentarza do Postulatów portalu konserwatyzm.pl, który dość dobrze oddaje realne perspektywy polskiego państwa wyznaniowego:

„Lewactwo coraz wyżej podnosi głowę i obawiam się, że kiedy ponownie dojdzie do władzy SLD Olejniczaka/Napieralskiego/Sierakowskiego, wówczas te postulaty mogą znaleźć wyraz w konkretnych projektach ustaw. Wtedy znajdzie się też w sejmie większość, która te projekty przyjmie. Sytuacja jest o tyle trudna, że lewica w końcu dojdzie do władzy — jak nie za pięć, to za 10 albo 15 lat, a wśród młodego pokolenia poparcie dla idei "laickiego" państwa jest silne. Powiedzmy sobie szczerze: przy użyciu demokratycznych mechanizmów nie damy rady zapobiec rewolucji obyczajowej, która dokonuję się na naszych oczach i która w końcu znajdzie odzwierciedlenie w rozwiązaniach prawnych. Uratować może nas jedynie wojskowy zamach stanu, jakieś dramatyczne wydarzenia w Europie, albo cud."


 See other sites:
Postulaty Laickie. Apel racjonalistów do polityków
Jak zrealizować Postulaty Laickie
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Postulaty Laickie. Apel racjonalistów do polityków
Racjonalista występuje z kościoła

 Comment on this article..   See comments (33)..   


«    (Published: 12-09-2008 )

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 952  Show other texts of this author
 Number of translations: 5  Show translations of this author
 Newest author's article: Oceanix. Koreańczycy chcą zbudować pierwsze pływające miasto
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 6072 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)