The RationalistSkip to content


We have registered
166.346.154 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics »

Jak zostać dziennikarzem obywatelskim
Author of this text:

W dniu 16 lipca 2008, po półtoramiesięcznym postępowaniu sądowym, portal Racjonalista został zarejestrowany jako czasopismo w rejestrze dzienników i czasopism sądu okręgowego. Tym samym „Racjonalista" staje się częścią normalnej prasy polskiej z uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z prawa prasowego. Członkowie redakcji „Racjonalisty" mogą posługiwać się legitymacjami dziennikarskimi dla pozyskiwania informacji i materiałów do publikacji. 

Organy państwowe ustawowo są zobowiązane umożliwić nam urzeczywistnianie prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej (art. 2 w zw. z art. 1 Prawa prasowego), czyli mówiąc inaczej, zobowiązane są udzielać nam niezbędnych informacji, w terminie 30 dni od wystąpienia, nieobjętych tajemnicą państwową. Odmowy udzielenia nam informacji o swojej działalności przez podmioty społeczne lub przedsiębiorców mogą być zaskarżane do sądów administracyjnych.

Każdy podmiot prasowy jest zobowiązany do „prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk" (art.6). Nie ma tutaj miejsca na postmodernizm. To misja i obligacja ustawowa prasy, nie tylko publicznej, ale i prywatnej.

Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 44 ust. 1).

Każdy, kto z upoważnienia i na rzecz Racjonalisty zajmuje się redagowaniem tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych jest dziennikarzem w rozumieniu prawa prasowego (art. 7 ust. 2 pkt 5). Dziennikarz musi pamiętać, aby autoryzować dosłownie cytowane wypowiedzi (wywiady, rozmowy) innych osób udzielających informacji — pod groźbą odpowiedzialności karnej. Dziennikarzem może zostać nie tylko osoba, która publikuje własne teksty i informacje prasowe, ale i taka, która zajmuje się ich przygotowaniem do publikacji. 

Zapraszamy do współpracy osoby, które chcą zostać dziennikarzami obywatelskimi. Warto w pełni skorzystać z instrumentów jakie daje działalność prasowa i dziennikarska.


 See other sites:
Jak napisać dobry tekst
Internetowy redaktor techniczny
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Jak napisać dobry tekst
Internetowy redaktor techniczny

 Comment on this article..   See comments (8)..   


«    (Published: 12-09-2008 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 6074 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)