The RationalistSkip to content


We have registered
166.346.308 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Catholicism » History of Church » General history

Sprzedaż odpustów
Author of this text:

"Odpusty nam tu jakieś z Rzyma przedawano,
U których ołowiane pieczęci wieszano,
By było onę z nieba ku nim przyłożono:
Odpuszczajcie, chceci-li, by wam odpuszczono!
Ale gdy stamtąd listów wierzących nie mają,
Niechajże ty z ołowem tam sobie chowają;
Bo, wierz mi, kto sie trefi tam między tę tłuszczą,
Byś najwięcej odpuszczał, tobieć nie odpuszczą."
Mikołaj Rej

"Ja bym przywileju mego ani za stanowisko świętego Piotra
w niebie nie zamienił, bo ja moimi odpustami więcej
wybawiłem dusz, aniżeli on kazaniami swymi. Odpust
i największe nawet gładzi grzechy; przypuśćmy, żeby kto, co
jest jednak niemożebną rzeczą, samej matce Bożej gwałt zadał,
to nie potrzebuje niczego więcej, jak tylko zapłacić, dużo
zapłacić i będzie mu odpuszczone (...)
Pan Bóg nasz, nie jest już więcej Bogiem,
albowiem wszelką moc swą złożył on w ręce papieża"

dominikanin Tecel (handlarz odpustami z XVI w.)

"Gdy tylko pieniądz do puszki wskoczy,
dusza w tej chwili z czyśćca wyskoczy"

Pierwszą „taksę apostolską grzechów" ogłosił Jan XXII (1316-1334). Jako podstawę zapewne przyjął germański kodeks karny, który przewidywał opłaty kompozycyjne za wykroczenia i zbrodnie. Dla prawa świeckiego był to oczywiście postęp, gdyż alternatywą tych opłat były krwawe zemsty rodowe, jednak w dziedzinie religijnej (kompensacja za grzechy) było to jednym z głównych powodów Reformacji i rozłamów europejskich. Jak pisze Wolter,"ludzie dość źli, aby popełniać te grzechy, byli dość głupi, aby za nie płacić (...) Księga tych taks była wydrukowana kilkakrotnie, począwszy od XV w. i wyniosła na światło dzienne nikczemności śmieszniejsze i ohydniejsze zarazem od wszystkiego, co się opowiadało o bezczelnym oszukaństwie kapłanów starożytności (...) Zwyczaj okupywania jałmużnami i modlitwami żyjących kar spadających na zmarłych, wyswabadzania ich dusz z Czyśćca zaczęto wprowadzać w XI w. Wtedy ustanowiono uroczyste święto przeznaczone na to nabożeństwo. Kardynał piotr Damiani podaje, iż pewien pielgrzym, powracając z Jerozolimy, został rzucony na wyspę, gdzie znalazł dobrego pustelnika, który go powiadomił, że ta wyspa była zamieszkała przez djabłów; że jego sąsiedztwo było całkiem pokryte płomieniami, w których djabli pogrążali dusze dręczonych; że ci sami djabli nie przestawali krzyczeć i wyć przeciw św. Odilonowi, opatowi z Cluny, swemu śmiertelnemu wrogowi. „Modlitwy św. Odilona, mówili, oraz modły jego mnichów, odbierają nam wciąż jakąś duszę". Gdy to sprawozdanie zostało złożone Odilonowi, ustanowił w swym klasztorze klunjackim święto umarłych. Kościół przyjął wkrótce tę uroczystość. Gdyby się na tem zatrzymano, byłoby to tylko nabożeństwem; ale wkrótce nabożeństwo zwyrodniało w nadużycie; mnisi żebrzący, nadewszystko, kazali sobie płacić za wyciąganie dusz z Czyśćca; nie mówili o niczem, tylko o ukazywaniu się ponoszących męczarnie, o duszach żałosnych, które przychodziły wzywać pomocy, o nagłych śmierciach i karach wiekuistych, spadłych na tych, co jej odmówili. Rozbój przyszedł w ślad za łatwowierną nabożnością, i to była jedna z racji, która przyprawiła Kościół rzymski o utratę połowy Europy"

XVI wieczny drzeworyt ukazujący papieski handel odpustamiW 1514 r. Juliusz II opublikował bullę, na mocy której wydawano odpusty w formie tzw. jubileuszy (Bóg wie jakich?). Odpust mógł otrzymać każdy, kto wspomógł finansowo budowę olbrzymiej bazyliki św. Piotra.

Newsy odpustowe:

Około półtora tysiąca mieszkańców miasteczka Mikstat (Wielkopolska) oraz gości z całego kraju, a także z zagranicy, święciło w czwartek konie, krowy, kozy, żółwie, papugi, kury, psy, koty i inne zwierzęta. Ta tradycja kontynuowana jest w miasteczku od prawie 300 lat. Uroczystości, połączone z odpustem, odbywają się zawsze 16 sierpnia, w dniu św. Rocha, patrona chorych i rolników. [PAP, 17.08.2001]


 Similar subject matter on: Historya Reformacyi XVI wieku, J.M. d'Aubigne, Trzecia księga - Odpusty i tezy, Od roku 1517 aż do maja 1518
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Święty Indianin?
W służbie ciemnoty, czyli indeks ksiąg zakazanych

 Comment on this article..   


« General history   (Published: 28-06-2002 Last change: 27-02-2004)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 679 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)