The RationalistSkip to content


We have registered
166.345.980 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
  » Rights of freethinker

Polscy apostaci w Watykanie
Author of this text:

Wobec eskalacji nieakceptowanej przez wielu polityki społecznej Kościoła katolickiego oraz wobec coraz liczniejszych przypadków lekceważenia prawa przez funkcjonariuszy kościelnych, coraz większego znaczenia nabiera akt wystąpienia z Kościoła, zwany apostazją. Niewierzący i nieidentyfikujący się z Kościołem chcą mieć prawo zerwania wszelkich swoich więzi z instytucją, która coraz częściej jest traktowana podobnie jak dawniej Partia.

Niestety, Kościół katolicki w Polsce boi się masowych wystąpień i utrudnił procedurę apostazji.

Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych wydała w 2006 r. dokument, który ułatwiał życie ludziom niewierzącym. Aby wystąpić z Kościoła, według Papieskiej Rady, należy stawić się u własnego proboszcza lub ordynariusza wraz z pisemnym oświadczeniem woli o rezygnacji z „trwania w komunii z Kościołem", czyli z członkostwa. To wszystko. Żadnych świadków ani innych utrudnień nie przewidziano.

Jesienią 2008 polscy biskupi odrzucili instrukcje watykańskie i wprowadzili polskie — aby występowanie z Kościoła było możliwie trudne. Uregulowano przede wszystkim techniki psychomanipulacji i wywierania wpływu na osobę chcącą dokonać apostazji, która po takich ostrzeżeniach dostaje czas do namysłu, który może trwać np. pół roku, jeśli ksiądz arbitralnie uzna, że jest to uzasadnione. Apostazja została zabroniona niepełnoletnim (choć chrzest jest dozwolony nawet niemowlętom). Trzeba ją odpowiednio uzasadnić. Należy dołączyć świadectwo chrztu. Biskupi odrzucili także respektowanie apostazji Polaków dokonanych za granicą na innych zasadach, a wcześniejsze tego rodzaju uznane apostazje mogą być anulowane. O nowych zasadach więcej pisałem w tekście Biskupi osaczają apostatów.

Nawet jeśli niektórzy księża po ludzku podchodzą do ludzi chcących wypisać się z Kościoła, to jednak aktualna instrukcja biskupów jest zachętą do gwałcenia wolności sumienia osób niewierzących. A że tak właśnie w praktyce działa — doskonale wiemy z licznych doniesień osób z całej Polski, którzy napotkali problemy z apostazją.

Co w tej sprawie można zrobić? Odwoływanie się do Rzecznika Praw Obywatelskich było oczywiście nieskuteczne, gdyż aktualnie pełniący ten urząd karnista nie uważa, aby wolność sumienia była szczególnie ważna.

Polscy działacze ruchu apostatycznego postanowili interweniować u samego papieża, w związku z tym, że jeden z oddziałów jego międzynarodowej organizacji chce być bardziej papieski niż centrala watykańska.

„My, obywatele niezwiązani z Kościołem rzymskokatolickim zadajemy sobie pytanie czy papież zdaje sobie sprawę z procedur jakie zostały przyjęte w Polsce? Czy może mamy traktować je jako pierwsze objawy schizmy Kościoła? Czy też może papież Benedykt XVI wie o wszystkim i zgadza się, że Polacy są innymi ludźmi niż np. Włosi, Niemcy, Hiszpanie, Francuzi i potrzebują innych procedur niż reszta świata? Jeśli tak jest w istocie, dlaczego procedura ogłoszona przez episkopat Polski stoi w sprzeczności z regułami, które ogłosił w roku 2006 Watykan?" — pytają w liście do papieża Paweł Gliński, Jarosław Milewczyk oraz Olgierd Rynkiewicz.

List ma charakter międzynarodowy i dostępny jest w trzech językach. Jest także apelem do międzynarodowej opinii publicznej, z prośbą o poparcie polskich starań mających na celu zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w polskim oddziale watykańskiej korporacji.

Niedawno Lucyna Sępska Quenallata wskazała na coraz więcej laickich jaskółek w naszym kraju:

 • wyrok, przeciwko „Gościowi Niedzielnemu",
 • sprzeciw burmistrza Stalowej Woli przeciwko przejęciu przez Kościół gminnych gruntów,
 • marsz ateistów,
 • artykuł w „Polityce" na temat stosunków Państwo-Kościół,
 • sprzeciw władz Piaseczna przeciwko przekazaniu zakonnicom terenu zajezdni trolejbusowej,
 • protest mieszkańców Ursynowa przeciwko oddaniu parku pod budowę kościoła,
 • protest mieszkańców jednego z warszawskich bloków przeciwko zakłócaniu ciszy waleniem w dzwony,
 • wstrzymanie prac Komisji Majątkowej w oczekiwaniu na werdykt Trybunału Konstytucyjnego, pomimo nacisków, aby jak najszybciej wszystko „zwrócić",
 • protest matki jednej z krakowskich gimnazjalistek przeciwko zmuszaniu jej dziecka do uczestnictwa w lekcjach religii,
 • kilka audycji radiowych na temat apostazji,
 • sprawa gromadzenia przez Kościół danych osobowych,
 • coraz mniejsza liczba zawieranych małżeństw kościelnych,
 • coraz mniejsza liczba chrzczonych dzieci,
 • niezbyt entuzjastyczne przyjęcie przez społeczeństwo próby zakazania zapłodnień in vitro w imię zasad religijnych,
 • coraz głośniejsze domaganie się rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach,
 • odmowa poświęcenia helikoptera-karetki.

Do tego dodajmy teraz nasz apel do papieża, który może zwrócić uwagę na sztuczne blokowanie laicyzacji w Polsce i fikcyjność dużego odsetka polskich katolików.

Ja już poparłem apel naszych apostatów i proszę Was o to samo!

List otwarty do papieża Benedykta XVI


 Similar subject matter on: Komentarz Tygodnika Powszechnego
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
A za karę będziecie się uczyć etyki...
Czy policjant został zdegradowany za mandat dla arcybiskupa?

 Comment on this article..   See comments (43)..   


« Rights of freethinker   (Published: 27-09-2009 Last change: 07-10-2009)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 6822 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)