The RationalistSkip to content


We have registered
166.346.927 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics » Freemasonry

Belgijscy masoni przeciwko polskiemu euroklerykalizmowi
Author of this text:

Belgijscy masoni zapowiedzieli, że będą walczyć o utrzymanie świeckości w Unii Europejskiej, w której — jak stwierdzili — po rozszerzeniu Unii na Europę Środkową rosną wpływy polityków „wierzących w Biblię, lecz zapominających o Wolterze".

Przedstawiciele najważniejszych organizacji filozoficznych i niewyznaniowych spotkali się 15 października z przedstawicielami Unii Europejskiej: przewodniczącym José Manuelem Barroso, przewodniczącym Parlamentu UE Jerzym Buzkiem oraz Rady Europejskiej Hermanem van Rompuyem, aby rozmawiać o biedzie i społecznym wykluczeniu jako imperatywie polityki UE.

Wśród zaproszonych organizacji tego typu byli przedstawiciele głównie organizacji masońskich (11 organizacji): Wielkiego Wschodu Francji (3), Wielkiej Loży Narodowej Rumunii (3), Wielkiego Wschodu Belgii (2), Wielkiej Żeńskiej Loży Francji (2), Wielkiej Loży Luksemburga (2), Wielkiego Wschodu Włoch (2), Delphi z Grecji (2), Droit Humain Hiszpania (1), Zjednoczonych Wielkich Lóż Niemiec (1), Wielkiego Wschodu Portugalii (1), Wielkiej Loży Narodowej Francji (1). Poza tym byli także przedstawiciele organizacji humanistyczno-wolnomyślicielskich (5 organizacji): Europejskiej Federacji Humanistycznej (2), Centrum Akcji Laickiej (2), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnej Myśli (2), Ateistów Irlandzkich (2), Narodowego Towarzystwa Świeckiego UK (2).

Lista przedstawicieli organizacji wolnomularskich: Wielki Wschód Francji (Guy Arcizet — wielki mistrz, Jean-Michel Quillardet — przewodniczący Międzynarodowego Obserwatorium ds. Laickości przy WWF, b. wielki mistrz, Fabien Taieb - wiceprzewodniczący Obserwatorium), Wielki Wschód Belgii (Bertrand Fondu — wielki mistrz, Joseph Asselbergh — zastępca wielkiego mistrza), Wielka Żeńska Loża Francji (Denise Oberlin — wielka mistrzyni, Jeannine Chambon Fontaine - asystentka wielkiej mistrzyni), Wielka Loża Narodowa Rumunii (Eugen-Ovidiu Chirovici — wielki mistrz, Mircea Gheordunescu — zastępca wielkiego mistrza, Cristian Unteanu — wielki sekretarz ds. międzynarodowych), Wielka Loża Luksemburga (Paul Geisen — wielki mistrz, Victor Gillen — były wielki mistrz), Droit Humain Hiszpania (Paloma Martínez Lasierra — przewodnicząca Federacji Hiszpańskiej), Wielki Wschód Włoch (Gustavo Raffi — wielki mistrz, Prof. Antonio Panaino — asystent wielkiego mistrza), „Delphi" z Grecji (Vassilios Patkas - przewodniczący rady zakonu, Ina Piperaki — wielki sekretarz ds. zewnętrznych), Wielki Wschód Portugalii (Prof. Dr. António Reis — wielki mistrz), Wielka Loża Narodowa Francji (Jean-Claude Tardivat — zastępca wielkiego mistrza), Zjednoczone Wielkie Loże Niemiec (Prof Dr. Rüdiger Templin — przewodniczący).

Lista przedstawicieli organizacji wolnomyślicielskich: Europejska Federacja Humanistyczna (David Pollock — przewodniczący, Pierre Galand — starszy wiceprezes EFH oraz prezes Centrum Akcji Laickiej), Centrum Akcji Laickiej (Pierre-Arnaud Perrouty — dyrektor, Jean De Brueker — sekretarz generalny), Europejskie Stowarzyszenie Wolnej Myśli (Alan Frommer — prezes, Tony Van der Haegen — wiceprezes), Narodowe Towarzystwo Świeckie (UK) (Keith Porteous Wood - dyrektor wykonawczy, Stephen Evans), Ateiści Irlandii (Michael Nugent - przewodniczący, Grania Spingies).

Nie wszyscy zaproszeni (30 osób) byli obecni. Na stronach UE podaje się informacje o udziale „około 18 przedstawicieli", więc nie wiem czy wszystkie te organizacje były faktycznie reprezentowane.

Ciekaw jestem jak formowano listę przedstawicieli tych organizacji światopoglądowych na spotkanie z władzami UE. Masoni mają dobrą reprezentację, gdyż w zasadzie najważniejsze organizacje masońskie nurtu liberalnego są reprezentowane (choć także niektóre tradycjonalistyczne były obecne), a nieobecność większości tradycjonalistów jest zrozumiała ich całkowitym odseparowaniem od spraw społeczno-politycznych. Wśród organizacji wolnomyślicielskich nie ma jednak przedstawicieli największych krajowych, jak Norweskie Stowarzyszenie Humanistyczne czy Brytyjskie Stowarzyszenie Humanistyczne.

Niemal wszystkie te organizacje, zarówno wolnomyślicielskie jak i masońskie, mają zdecydowaną orientację laicką. Mam nadzieję, że pójdzie za tym większa współpraca pomiędzy środowiskami wolnomularskimi i wolnomyślicielskimi w Europie, gdyż nieprzypadkowo władze Unii Europejskiej traktują podobnie organizacje masońskie i humanistyczne. Niewątpliwie jednak wypadałoby w tego rodzaju spotkaniach uzupełnić reprezentację środowisk humanistycznych.

W Polsce wiedza na temat wolnomularstwa jest znikoma, więc nawet wielu ateistów nie odbiega tutaj poziomem od Ojca Dyrektora. Liczba wydawnictw sugeruje jednak stale rosnące zainteresowanie tematem, zaś największy serwis wolnomularski w polskiej sieci - Wirtualny Wschód Wolnomularski, od swego założenia 29 sierpnia 2005 r. zanotował ok. 4,6 mln odwiedzin.


 Similar subject matter on: Masoni w Brukseli (Gazeta Wyborcza)
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Jak głośno krzyczeć?
Żołnierz przyszłości

 Comment on this article..   See comments (28)..   


« Freemasonry   (Published: 18-10-2010 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 687 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)