The RationalistSkip to content


We have registered
201.992.801 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics » PSR »

Rozwijamy PSR
Author of this text:

Projekty i kierunki rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, w których realizacji możecie pomóc dla dobra rozwoju racjonalnej Polski (propozycje naszkicowane przez prezesa PSR i przedstawione z nadzieją na dyskusję, krytykowanie, rozwijanie i uzupełnianie):

1. Tworzenie reportaży we współpracy z sympatykiem PSR i profesjonalnym reporterem. Pierwsze dwa tematy: kult rzekomego mięśnia sercowego w Sokółce, badanie rozwoju radykalnej prawicy katolickiej w Polsce. Potrzebna pomoc: potrzebne sugestie nowych tematów, oraz ewentualne przygotowanie pod nie gruntu — ktoś widzi w swoim rejonie, że coś się dzieje, może zatem przygotować grunt na wkroczenie naszej ekipy.

2. Szukanie naukowców chętnych do współpracy z PSR, zwłaszcza takich, którzy podobnie jak Dennett czy Dawkins chcieliby promować racjonalne myślenie. Promowanie ich w mediach. Potrzebne — kontakty na uczelniach.

3. Radio i TV internetowa. Potrzebna znajomość informatycznej obsługi tego typu mediów, nie możemy być zdani tylko na YouTube i słowo pisane. W dalszej fazie projektu potrzebne osoby, które chciałyby tworzyć materiały, być redaktorami, etc.

4. IHEYO, czyli przygotowania do europejskiego zjazdu młodych humanistów świeckich w Polsce. Potrzebna wszelka pomoc. Od miejsc noclegowych, po ulotki, po punkty programu, po opiekowanie się naszymi gośćmi.

5. Do wielu projektów potrzebne są osoby znające języki obce. Chcielibyśmy stworzyć zespoły francuskojęzyczne, anglojęzyczne, niemieckojęzyczne, hiszpańskojęzyczne do wzmocnienia kontaktów międzynarodowych PSR. Po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób do danego zespołu, możemy zastanawiać się nad podjęciem współpracy z danymi podmiotami. Przy wielu okazjach potrzebni są nam tłumacze, zarówno języka mówionego, jak i pisanego.

6. Umiejętność korzystania z dotacji UE — możemy stworzyć wiele projektów, ale musimy do nich pozyskać pieniądze. Potrzebne osoby posiadające wiedzę o pozyskiwaniu funduszy przez stowarzyszenia pozarządowe z UE i innych źródeł.

7. Wizyta Dawkinsa. Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie mógł przyjechać, ale potrzebujemy ludzi zaangażowanych w ten projekt. Potrzebne będą rozliczne umiejętności — grafika na plakaty i ulotki, pozyskiwanie miejsc, szukanie kontaktów na uczelniach, kontakty z prasą, pomaganie gościom, którzy pojawią się w związku z przyjazdem Dawkinsa.

8. Poruszanie problematyki feministycznej — potrzebujemy feministek i feministów, którzy są w stanie pisać artykuły i organizować spotkania na temat feminizmu pod kątem racjonalnym (a nie new age na przykład).

9. Są potrzebne osoby, które byłyby w stanie organizować akcje uliczne w różnych miejscach Polski, związane z aktualnymi wydarzeniami w Polsce i na świecie na styku zabiegania o świeckość.

10. Dni Świeckości — starajmy się je przygotować jak najlepiej. Z całej Polski potrzebujemy osób, które pomogłyby w organizowaniu tego wydarzenia. Potrzebna jak najlepsza reklama DŚ, przyciągnięcie do nich jak największej ilości ludzi z całej Polski, jak także ciekawych osób, które mogłyby brać udział w debatach podczas DŚ.

11. Potrzebujemy osób mobilnych, a także przygotowanych merytorycznie, które byłyby w stanie pomagać w tworzeniu się nowych ośrodków PSR, lub też na przykład służyć transportem osobom, które chcą to robić.

12. Działalność gospodarcza na cele statutowe. Potrzebujemy pomysłów, osób chętnych do obsługi takiej działalności, a także osób dysponujących miejscami, gdzie mogłaby się odbywać (sklepy, puby, kawiarnie, biura etc.). Potrzebujemy też programistów, którzy chcieliby poświęcić swój czas przygotowując strony obsługujące taką działalność.

13. Informatycy są również potrzebni, aby pomóc przebudowywać portale: ceremonii humanistycznych, racjonalistę etc.

14. Do wielu projektów ogromnie potrzebni są graficy, zarówno komputerowi, jak i „zwykli". Chodzi o plakaty wydarzeń, ulotki reklamujące PSR i różne akcje, a także grafikę stron.

15. Potrzebni są religioznawcy, aby wspomóc współpracujących już z nami przedstawicieli tej nauki, chcącymi wprowadzić religioznawstwo do szkół o profilu humanistycznym, tak aby dogmatyczne wychowanie katolickie było kruszone przez wątpliwości płynące z rozległej panoramy religii w ujęciu świeckim. Religioznawcy mogą się też przydać do wielu bardziej doraźnych celów o naturze edukacyjnej.

16. Potrzebne są osoby, które będą przeglądać pod kątem tematów interesujących dla PSR prasę polską i zagraniczną, oraz wspólnie sporządzać raport rozsyłany do zarządu głównego i zarządów lokalnych.

17. Potrzebne są osoby, które pomogą pozyskiwać lokale dla poszczególnych oddziałów PSR, zarówno od strony administracyjnej, jak i finansowej (pozyskiwanie sponsorów, projekty pozwalające utrzymać i odremontować lokale).

18. Potrzebne są osoby, które pomogłyby redagować wszelkiego rodzaju pisma do urzędów i do prasy. Im łatwiej będzie nam, jako PSR, takie pismo sporządzić i przesłać, w tym większej ilości spraw będziemy mogli zabrać głos.

19. Potrzebne są osoby o wykształceniu pedagogicznym, które mogłyby umożliwić organizowanie obozów ateistyczno — racjonalistycznych dla dzieci i młodzieży, a także projektów edukacyjnych dla szkół.

20. Projekt Syzyfa — stale potrzebujemy osób kompetentnych do zajmowania się tematyką obalania paranauki.

21. Wyjazdy na międzynarodowe konferencje ateistyczne, racjonalistyczne, humanistyczne. Potrzebne są osoby znające języki, dla których wyjazd zagraniczny nie jest wyzwaniem finansowym i które mają umiejętność nawiązywania kontaktów, oraz odpowiednią wiedzę merytoryczną w różnych dziedzinach.

22.Rozwinięcie kontaktów z naszymi racjonalistycznymi sąsiadami z Czech, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Litwy, Rosji i Szwecji. Potrzebne są zatem osoby znające te języki. Atutem takich kontaktów jest znacznie tańsza możliwość wzajemnych spotkań i współpracy.

23.Należy sporządzić więcej ulotek reklamujących PSR, które mogłyby być rozdawane przy różnych okazjach. Potrzeba grafików i osób mających kontakt z tanimi drukarniami, bądź posiadającymi je.

24.Bazowe strategie marketingowe. Ogromnie potrzebne by było opracowanie przez osoby wykształcone w marketingu skutecznych metod zawiadamiania o spotkaniach oddziałów PSR i innych wydarzeniach. Dotarcie do odbiorcy jest nieustającym problemem. Takie strategie mogłyby służyć nam wszystkim przez długie lata.

25.Przetłumaczenie strony PSR na języki obce i oparte na tym materiale obcojęzyczne hasła o PSR w wikipedii. Na początek najważniejsze byłyby angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, ale oczywiście każda wersja językowa będzie tu cenna. Potrzebne osoby mające czas i znające dany język.

26.Już jakiś czas temu racjonalista z Indii Sanal Edamaruku, który jest też wydawcą, zaproponował, iż chce wydać książki po angielsku o Kazimierzu Łyszczyńskim i ruchu racjonalistycznym w Polsce. Potrzebne są osoby mogące napisać takie pozycje albo od razu po angielsku, albo jako materiał do tłumaczenia. Oczywiście, im więcej takich książek by powstało, tym lepszą byłoby to reklamą dla nas. W przypadku innych rynków niż indyjski potrzebne by były też zabiegi dotyczące dystrybucji, co być może nie byłoby tak trudne w oparciu o anglojęzyczne organizacje z naszej branży.

27.Od kilku lat pojawia się propozycja warsztatów artystycznych związanych z inspiracjami racjonalizmem i organizowanych przez PSR. Mamy już kilkoro chętnych artystów, ale potrzeba ich więcej. Jak w każdym dużym projekcie potrzebna jest też pomoc przy składaniu wniosków do odpowiednich urzędów, organizacji, szukaniu miejsc, pozyskiwaniu klientów i sponsorów.

Tyle na gorąco i do dyskusji

Jacek Tabisz

 Comment on this article..   See comments (23)..   


«    (Published: 09-05-2013 )

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Jacek Tabisz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Historyk sztuki, poeta i muzyk, nieco samozwańczy indolog, muzykolog i orientalista. Publikuje w gazetach „Akant”, „Duniya” etc., współtworzy portal studiów indyjskich Hanuman, jest zaangażowany w organizowanie takich wydarzeń, jak Dni Indyjskie we Wrocławiu.

 Number of texts in service: 118  Show other texts of this author
 Newest author's article: Klerykalizacja, czy sekularyzacja?
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 8951 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)