The RationalistSkip to content


We have registered
175.854.483 visits
There are 7340 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28964 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2979 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Science »

Jasnowidzenie czy ciemnomyślenie?
Author of this text:

Jako obywatel RP oraz płatnik podatków w tym kraju, zwracam się z uprzejmą prośbą do pp ministrów sprawiedliwości oraz finansów o interpretację załączonego niżej postanowienia prokuratury okręgowej w Katowicach. Mam niejasne przeczucie, że publiczne pieniądze marnowane są na praktykowanie średniowiecznych zabobonów, zaś kompetencje prokuratora mającego egzekwować przestrzegania prawa mogą nieco odbiegać od standardów uznawanych w XXI wieku. Zaświadczam uroczyście, że moje niejasne przeczucie nie jest oparte na osiągnięciach parapsychologii, a jest konsekwencją odebranego wykształcenia tak ogólnego, jak i specjalistycznego w dziedzinie medycyny.

Postanowienie urzędu RP mającego nadzorować przestrzeganie prawa oraz wykrywanie przestępstw zgodnie z najnowszą wiedzą w dziedzinie kryminalistyki stwierdza: 

Prokurator prokuratury okręgowej w Katowicach, pan Zbigniew Jamrozy, podjął  — w oparciu o stosowne artykuły kodeksu prawa karnego — decyzję, by niezwłocznie zasięgnąć opinii biegłego z zakresu parapsychologii — jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego celem przeprowadzenia eksperymentu w celu ustalenia miejsca pobytu obywatela (nazwisko ukryte).

Jak czytamy w załączonym poniżej postanowieniu, „W myśl art. 197 &3 kpk w zw. z art. 190 &1 kpk uprzedza się, że za wydanie opinii niezgodnej z prawdą grozi odpowiedzialność karna z art. 233 &1 kk (pozbawienie wolności do lat 3)."

Tekst znanego średniowiecznego inkunabułu pt. „Diabolus visio" przekazuję do prokuratury drogą kwantowo-telepatyczną. Zawarte tam sposoby szatańskich wizji służących do niezwłocznego odnajdywania zaginionych osób są opisane na poziomie adekwatnym do zbiorowej mądrości instytucji publicznych Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Poza tym, sposoby te są diabelskim standardem, a nie eksperymentem, który może się udać lub nie.

W ten sposób prokuratura zaoszczędzi pieniądze przeznaczone na wynagrodzenie dla biegłego parapsychologa, który wyjątkowo biegle wywija w TV dziękczynnymi pismami, które otrzymał od polskich policjantów (tak twierdzi) zachwyconych jego zdolnościami odkrywania we Wszechświecie strzępów pamięci pozostałych po zmarłych.

P.S. W kultowym filmie „Seksmisja" mamy wyraźną przepowiednię działania naszego państwa po osiągnięciu pełnej wolności samodzielnego realizowania naszego narodowego potencjału intelektualnego.

 Comment on this article..   See comments (40)..   


«    (Published: 03-06-2013 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Andrzej Gregosiewicz
Profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2001 roku prowadzi walkę z oszustwami leczniczymi typu homeopatii, bioenergoterapii, radiestezji i innymi rodzajami tzw. "medycyny alternatywnej". Opublikował na ten temat ponad 80 artykułów w mediach papierowych i elektronicznych. Jest „ojcem chrzestnym” akcji medialnej przeciwko homeopatii. W 2008 roku, głównie na skutek Jego konsekwentnej działalności publicystycznej oraz wygrania procesu sądowego z Izbą Gospodarczą Farmacja Polska oraz producentami "leków" homeopatycznych, rozpoczęła się szeroka debata publiczna na temat wartości leczniczych tego sposobu terapii. Jest członkiem-założycielem Klubu Sceptyków Polskich. W 2011 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na wniosek prof. Andrzeja Gregosiewicza, rozpoczął - bezprecedensową w Europie - procedurę wyjaśniającą, czy homeopatyczny koncern Boiron (filia w Polsce) nie prowadzi praktyk niezgodnych ze zbiorowym interesem konsumentów.

 Number of texts in service: 26  Show other texts of this author
 Latest author's article: Współczesna, polska medycyna
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 8999 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)