The RationalistSkip to content


We have registered
167.851.431 visits
There are 7335 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28952 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Society »

Nowa definicja Utopii [2]
Author of this text:

Utopia stając się bytem, nie jest już bez-miejscem.

Podsumowując

Zmiany jakie nastały tworzą nową definicję Utopii, tak więc współcześnie Utopia to przede wszystkim:

  1. "Eu-topie" czyli „dobre miejsce", urzeczywistnianie wizje zbudowania lepszego świata.
  2. Wizja nowego społeczeństwa, żyjącego w nowej rzeczywistości uzyskana dzięki postępowi technologicznemu i naukowemu.
  3. Nowa rzeczywistość, zbudowana z kilku przestrzeni, oferująca nowe światy dla człowieka, zapewniając zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, składających się na jego definicję szczęścia.
  4. Realizowane przedsięwzięcia mającego na celu ulepszenie życia oparte na wizjach stworzenia nowego świata.

Zacieranie się definicji? Utopie w krzywym zwierciadle.

Kwestią dyskusyjną pozostaje czy wytwory świadomości utopijnej są utopijne czy antyutopijne, bowiem współcześnie zależy to więcej od punktu widzenia obserwatora. Definicje Utopii i Antyutopii zacierają się, gdyż klasyfikacja zjawisk odbywa się bardziej na zasadzie kontekstu.

Dystopia:

„Jak wszelka utopia burzy za­dowolenie z tego, co jest, pali mosty miedzy rzeczywi­stością i powinnością. W tym sensie dokonuje tej sa­mej pracy, co optymistyczni projektodawcy społecz­ności idealnych. Pokazuje świat, w którym istnieją za­wsze jakieś albo-albo, zasadnicze konflikty i wybory. Jest dodatkowym dowodem nieśmiertelności utopizmu, który skądinąd stara się ośmieszyć i skompromi­tować." [ 9 ]

Ze względu na wizje przyszłości, którą tworzą nieliczni wszelkie, negatywne wyobrażenia o przyszłym społeczeństwie, są jak najbardziej słuszne. Ludzkość, żyjąca w Utopii jest postrzegana jako więźniowie systemu. Każde działanie przeciw niemu jest określane jako antyutopijne, czyli każda jednostka nie należąca do Utopii jest antyutopijna. W dotychczasowym dorobku dzieł antyutopijnych, bohaterowie starają się uratować ludzkość. Jednak czy ludzie chcą tego? Fakty są jednoznaczne, ale rzadko kiedy przedstawiony jest głos społeczeństwa w ogóle. Są oni co najmniej ukazani jako bezwładna fala poruszana przez system, a Utopia to nie koniecznie system (przeważnie nazywany totalitarnym). Ponownie, określenie czegoś nie  za utopijne, a za antyutopijne dokonuje się subiektywnie. Antyutopijne można nazwać każde życie poza granicami Utopii i odwrotnie — zależy kto ocenia. Powinno się odbiegać od tej klasyfikacji, w końcu każda jednostka dąży do szczęścia. Poprzez kategoryzację czyichś dążeń jako antyutopijne, odbiera się komuś tą namiastkę szczęści i przypisuje ją sobie. Dochodzi do tego głos mediów, na który wszyscy są w jakiejś mierze podatni. Jest to dyskusyjny temat. Możliwe, że w przyszłości ta granica zatrze się całkowicie, ponieważ zacznie się skupiać na faktycznym problemie realności Utopii.

Jednak patrząc z innej perspektywy, współcześnie rodzi się coraz więcej Utopii. Można tu również mówić o narodzinach nowych Antyutopii. Ma to związek przede wszystkim z tzw. wypaczonymi Utopiami. Utopie zmieniły poniekąd swój faktyczny cel. Dla współczesnego człowieka najważniejsza jest przyjemność, czerpana z różnych źródeł. Powstałe w ten sposób wizje w celu zapewnienia ich zaspokajania, odchodzą od pięknych idei dobrobytu, równości i szczęścia. Mają jeden próżny cel, na którym bazują. W ten sposób powstałe wizje utopijne stwarzają światy, w których choć wszystko jest lepsze (gdyż zaspokojenie przyjemność jest możliwe do spełnienia), jest przede wszystkim wypaczone. Są to nowe Antyutopie, pozbawione idei. W tym wypadku Antyutopia zyskuje również nowe znaczenie. Są to wizje lepszego świata, gdzie idealne jest to, co zaspokaja potrzeby. To również taki obraz społeczeństwa uzależnionego, dającego się łatwo kontrolować.

Takie wizje Utopii są bliższe urzeczywistnieniu. Mimo, iż te wizje są antyutopijne, to nadal będę je określać jako Utopie w krzywym zwierciadle. Tu dochodzi do głosu czarna strona natury ludzkiej objawiająca się również w świadomości utopijnej. W przeszłości występowały tego typu wizje, które można zakwalifikować pod idee sekt, jednak w tym wypadku zjawisko ma większy zasięg, jak i większą akceptację społeczeństwa. Nowe Utopie są wynikiem owej zmiana mentalności ludzkości.

Innymi słowy, antyutopia klasyfikuje się jako deformacja idei Utopii, czyli punkt 2 definicji Utopii, zostaje rozszerzony o pojęcie przyjemności i rozrywki. Są to właśnie owe Utopie w krzywym zwierciadle odwołujące się do „przyziemnych" potrzeb natury ludzkiej.


1 2 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
O tym, jak mój ojciec odnalazł Pana i co z tego wynikło
Czas gniewu i nienawiści

 Comment on this article..   


 Footnotes:
[ 9 ] Szacki J., Spotkania z utopią. Wyd. Sic! Warszawa2000. s. 208.

«    (Published: 25-02-2011 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Lucyna Nieuważna
Studentka drugiego roku filologii polskiej, specjalność medialna oraz kulturoznawstwo, członek Studenckiego Koła Naukowego Młody Menadżer.

 Number of texts in service: 9  Show other texts of this author
 Newest author's article: Utopia to przyszłość
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 952 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)