The RationalistSkip to content


We have registered
166.530.372 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Catholicism » History of Church » Church in Poland

Kościół w PRLu
Author of this text:

We wrześniu 1949 r. powstała Komisja Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację — tzw. ruch księży patriotów (prokomunistyczny). Do roku 1954 w szeregach „kolaborantów" znajdowało się ok. 10% księży.

Porozumienia, jakie zawarł Kościół polski z państwem polskim w latach 1950 i 1956, były przekroczeniem jego kompetencji. Prawo kanoniczne mówi, że status Kościoła w danym państwie reguluje się na szczeblu Watykan — dane państwo. Kościół lokalny nie ma do tego żadnych praw. Watykan urażony został krytyką swojej postawy w czasie II wojny światowej przez władze PRLu, tym samym nie wycofał swojego poparcia dla rządu londyńskiego (mimo, że uczynili to jego wszyscy sojusznicy). Konsekwencją tego było długie nieuznawanie wielu posunięć polskiego Kościoła przez władze w Watykanie. Pius XII odnosił się bardzo niechętnie do polskiego Kościoła, popierał jednocześnie wszelkie odwetowe i rewizjonistyczne posunięcia RFN. Mało kto wie, że „Prymas Tysiąclecia" po przybyciu do Rzymu w maju 1957 r. przez kilka tygodni musiał czekać na audiencję u Piusa XII, który w ten sposób wyraził swoją głęboką dezaprobatę dla układów z państwem komunistycznym jakie zawarł episkopat Polski.

Po śmierci biskupa Spletta w 1964 r. papież mianuje jego następcą na ordynariusza diecezji gdańskiej Edmunda Nowickiego. Splett utrzymywany był dotychczas na stanowisku zarządcy diecezji gdańskiej mimo, że faktycznie nie sprawował tej funkcji i mieszkał w RFN. Jednak papiestwo wyrażało w ten sposób nieuznawanie polskości Gdańska.

Do roku 1967 biskupi faktycznie zarządzający diecezjami z Ziem Odzyskanych nie posiadali pełnomocnictwa Watykanu, lecz jedynie kardynała polskiego ! Nasi biskupi ordynariusze w Watykanie figurowali jako sufragani (pomocnicy) kardynała Wyszyńskiego (w 1956, kiedy zostali mianowani na „biskupów-sufraganów" papież wyraźnie zaznaczył, że nie może to być rozumiane jako "pierwszy krok na drodze ku uznaniu polskiego zwierzchnictwa" nad ziemiami przejętymi przez Polskę po wojnie od Niemców ).
W 1967 r. biskupi z diecezji wrocławskiej, gorzowskiej, opolskiej i olsztyńskiej mianowani zostali przez papieża „administratorami apostolskimi" na obszarach swych jurysdykcji. Oznaczało to, że uzyskiwali oni teraz pełnomocnictwo papieskie do sprawowania zarządu na swymi diecezjami (jednak tylko z tych czterech diecezji), ale Watykan nadal nie uznawał tych terenów za polskie. Były to „diecezje apostolskie", czyli watykańskie, lub inaczej — niczyje !

Edward Gierek I Paweł VI Do roku 1970 Watykan nie uznawał zachodniej granicy Polski, a miejscowości z Ziem Odzyskanych w dokumentach papieskich figurował jako niemieckie. Jeszcze na wiosnę 1970 r. papież przyjmował na audiencji pielgrzymów z prelatury Schneidemühl (czyli Piły) oraz z Ermlandu (czyli z Warmii). Tak tez figurowały te miejscowości w dzienniku L'Osservatore Romano. Formalnoprawną przyczyną (nie faktyczną, czyli nadrzędność interesów Kościoła niemieckiego nad polskim) tego bojkotu polskich granic, był konkordat zawarty z hitlerowskimi Niemcami 20 lipca 1933. Konkordat ten wyliczał wszystkie diecezje należące do Niemiec. Mimo, że państwo hitlerowskie zostało napiętnowane na arenie międzynarodowej jako zbrodnicze, to jednak Watykan uznawał za święte umowy zawarte z faszystami, zapominając jednocześnie jak luźny miał stosunek do podobnych umów zawartych wcześniej z Polską.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Kościół, Partia, współżycie
Obyczaje kleru

 Comment on this article..   See comments (6)..   


« Church in Poland   (Published: 16-05-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 96 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)