The RationalistSkip to content


We have registered
167.726.676 visits
There are 7335 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28952 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Catholicism » History of Church » Crusades and repressions »

9.Jak do głów ludzkich wchodzą
Author of this text: Młot na czarownice

Dowiedzieliśmy w dwóch przeszłych rozdziałach, iż czarownice przez szatany, na oko tylko i według fantazyjej w odejmowaniu członku wstydliwego, także też przemienieniu ludzi w bestie rozmaite, sprawy swe odprawują, dla objaśnienia tego przypatrzymy się tu naprzód. Jeżeli szatani na ten czas, gdy oczy i fantazje ludzkie mamią w ciele ludzkiem, i w głowie przebywają. Po tym jako bez boleści, abo naruszenia zmysłów wewnętrznych, mogą postaci rzeczy rozmaitych przywodzić z pamięci do fantazyjej, i stamtąd do zmysłu pospolitego. Co sie tknie pierwszej rzeczy. Jeśli sposobem opisanym szatani ludzi mamiąc w ciałach i głowach ich przebywają. Potrzeba wiedzieć, iż omamienie, abo uczarownie zmysłów jest dwojakie. Pierwsze zmysłów zwierzchownych tyko. Drugie zmysłów wewnętrznych pochodzące aż do zwierzchownych. Do pierwszego omamienia niepotrzeba tego, żeby szatan miał wchodzić w ciało i głowę ludzką, bo to może bez tego sprawić, na przykład, rzecz jaka od oczu ludzkich chcąc zakryć (co pospolicie czyni w przenaszaniu czarownic z miejsca na miejsce) założeniem jakiejkolwiek rzeczy od oczu ludzkich, abo powietrza zaćmieniem, bądź zagęszczeniem, abo też jakimkolwiek inszym sposobem. W drugiem omamieniu, gdy dla oszukania zmysłów ludzkich, przywodzić musi postaci rzeczy jakichkolwiek z pamięci do fantazyjej bez bytności swojej w głowie ludzkiej sprawić tego nie może. Na co się wszyscy Theologowie i Philozofowie zgadzają, że duch tak zły,

jako i dobry, tam jest, gdzie się jego sprawa pokazuje. Przetoż duch zły, prowadząc postać jakiej rzeczy, z jednego zmysłu do drugiego, musi w tychże zmysłach obecnością swoją być. Lecz tu trudność zachodzi, mógłby kto zadać. Dwa duchy stworzone na jednym miejscu być nie mogą, przeto ani szatan być nie może na tym miejscu, gdzie dusza jest. A dusza jest wszystka we wszystkim ciele i wszystka w każdej cząstce jego, dla tegoż szatan być nie może w żadnej cząstce ciała, ponieważ tam dusza jest. [...] Odpowiedź. Prawda jest, że dwa duchy stworzone

na jednym miejscu być nie mogą, definitiue jako Philozofowie mówią, ale szatan w głowie ludzkiej przebywając nie jest na jednym miejscu z duszą, bo dusza w ciele nie jest jako na miejscu, ale jako forma in materia. Szatan zaś (gdy bywa) jako na miejscu. Co się pokazuje z różności spraw ich, bo dusza jest w człowieku ciało ożywiająca, abo żywot mu dająca. szatan zaś tylko przeprowadzający postaci rzeczy stworzonych z zmysłu jednego do drugiego.

A jeśliby kto pytał, jako to przeprowadzenie postaci rzeczy którychkolwiek z zmysłu jednego szatan może czynić bez boleści głowy i naruszenia zmysłów? Może, a to dlatego, iż naczynia zmysłów nie dzieli ani odmienia według rzeczy samej, tylko wywodzi z nich postaci, abo obrazy rzeczy jakichkolwiek, które już nie są cielesne i przechodząc z miejsca na miejsce nie mogą w ciele żadnej boleści czynić, a zatym ani naruszenia zmysłów. O czym kto chce dostateczniej wiedzieć niech czyta część pierwszą mallei malefica. Tu co należy do zwierzchownego zrozumienia rzeczy dosyć na tym.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
10.Jak Szatan w człeka wstąpi
8. Jak ludzi w bestie zmienią

 Comment on this article..   


«    (Published: 06-07-2002 Last change: 25-01-2004)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 981 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)