The RationalistSkip to content


We have registered
196.108.099 visits
There are 7365 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29023 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2989 votes.
Sklepik "Racjonalisty"
Friedrich Nietzsche - Antychryst
Lucas L. Grabeel - Homo Sanctus. Opowieść homokapłana
 Religions and sects » Teutonic religions

O religii Szwedów
Author of this text: Adam z Bremy

Dzieje diecezji hamburskiej

IV, 26: A teraz opowiemy nieco o zabobonnych wierzeniach Szwedów. Lud ten posiada słynną świątynię, zwana Ubsola, która położona jest w pobliżu miasta Sictone. W świątyni tej, ozdobionej w całości złotem, lud czci posągi trzech bóstw, z których najpotężniejszy Thor zajmuje miejsce na środkowym tronie; po obu stronach zasiadają Wodan i Fricco. Zakres ich władzy jest następujący: "Thor — mówią — włada w powietrzu, rządzi grzmotem i piorunami, wiatrami i deszczem, pogodą i urodzajami. Wodan natomiast, co oznacza gwałtowność, jest bogiem wojny, obdarza człowieka dzielnością w walce z nieprzyjacielem. Trzecim jest Fricco, obdarzający śmiertelników pokojem i rozkoszą (...)

IV, 27: Mają kapłanów poświęconych poszczególnym swoim bóstwom, którzy składają ofiary w imieniu ludu. Gdy zagraża zaraza i głód, składają ofiary posągowi boga Thor, w wypadku wojny — Wodanowi, przy zawieraniu małżeństwa - Fricconowi. Istnieje zwyczaj świętowania co dziewięć lat wspólnej dla wszystkich prowincji Szwecji uroczystości w Ubsoli. Od udziału w tej uroczystości nikt nie otrzymuje zwolnienia. Królowie i plemiona, wszyscy i każdy z osobna wysyłają dary do Ubsoli i, co jest okrutniejsze od jakiejkolwiek kary, nawet ci, którzy już przyjęli chrześcijaństwo wykupują się od udziału w tych obrzędach. Ofiara zaś jest tego rodzaju: ofiarowuje się po 9 sztuk każdego rodzaju stworzeń żyjących płci męskiej, których krwią jest w zwyczaju błagać o łaskę bogów. Ciała zaś zawieszają w sąsiadującym ze świątynią gaju (...) Wiszą w nim psy i konie obok ludzi, o których opowiedział mi jeden z chrześcijan, iż widział je zawieszone w liczbie 72. Również i pieśni żałobne, które zazwyczaj są śpiewane przy tego rodzaju obrządku ofiarnym, są liczne i bezecne i dlatego lepiej pominąć je milczeniem.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Wierzenia skandynawskie
Germanowie i Skandynawowie

 Comment on this article..   


« Teutonic religions   (Published: 06-07-2002 )

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 988 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)