The RationalistSkip to content


We have registered
171.877.236 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2974 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Enter your comment on this article …
Damian Zapora  0 na 2
Wprawdzie stopa zastąpienia będzie niska ale płace mogłyby być wysokie (od jutra mogłyby być wyższe i o 30% gdyby pracownicy się uparli), a przez to emerytury mogłyby być wyższe niż dziś.
Author: Damian Zapora  Date: 22-11-2015
Reklama
M.CH.   4 na 6
Tak Pani mówi, jak by to był spór intelektualny między różnymi szkołami ekonomicznymi, a to przecież walka interesów, w której ekonomiści są oficerami politycznymi, nie filozofami.
Author: M.CH.  Date: 22-11-2015
Rafał Poniecki - Kto i ile się nachapał   1 na 3
Przy tego rodzaju publikacjach zawsze mam pewien niedosyt. Pokazane jest, jak nas zrobiono w konia, ale tymi robiącymi w konia są zawsze jakieś organa czy organy. Nigdy nie ma konkretnych nazwisk, a przecież wiadomo, że nawet za każdym kolegium czy instytucją zawsze stoją konkretne osoby nadające ton, czy wręcz narzucające swoje zdanie. Nigdy też tego co robią nie robią bezinteresownie.
Podejrzewam, że przy tej "polskiej transformacji" ci co sprzedawali nieswoje dostali niewiele w porównaniu do tego ile nachapali się ci, co to przejmowali. Ot, ochłapy rzucone psu. Ale zawsze, warto by wiedzieć, komu i ile rzucono.
Author: Rafał Poniecki  Date: 22-11-2015
Rupson   3 na 3
"W różnych analizach próbujących wyjaśnić, jak to się stało, że neoliberalną ideologię, forsowaną przez niewielką grupę ekonomistów i filozofów, wywodzących się głównie z Uniwersytetu w Chicago, udało się na dużą skalę wcielić w życie, co silnie wpłynęło na kształt kapitalizmu nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w niektórych innych krajach wysoko rozwiniętych, jak również w krajach średnio i słabo rozwiniętych....."
-Co w tych różnych analizach...? Jedno długie zdanie, ciągle się rozwijające, ale nie ma zakończenia. Jak u komentatorów sportowych, zacznie i nie odpowie na to co sam zaczął. Piszcie ludzie krócej i wyraźniej.
Author: Rupson  Date: 23-11-2015
Jan Rylew - Brawo Pani Profesor !  0 na 6
Świetne opisanie problemu OFE w powiązaniu z neoliberalnym zaczadzaniem społeczeństwa
i lobbyizmem.

Postulat jawności finansowania ekonomicznych think - tanków jest słuszny. Dobrych kilka lat temu pytałem Roberta Gwiazdowskiego "od Smitha" w czasie dyskusji na forum GW o źródła utrzymania CAS. Odpowiedź była dość enigmatyczna: Granty i zlecenia prac, ekspertyzy. Bliższych danych nie podał. Nie dziwię się, zapewne fundatorzy by się nie ucieszyli gdyby było jasne kto zleca pranie mózgów ludowi, kto finansuje pralnię.

Z drugiej strony przejrzystość jaką oferuje teraz L Balcerowicz w swojej fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju pozwala zobaczyć, że utrzymuje się ona z grantów od darczyńców (zwykle na cele statutowe), a cele statutowe autor wypisał wzniosłe, ogólnie rzecz biorąc: demokracja, społeczeństwo obywatelskie, świadomość obywatelska, rozwój gospodarczy.

Po owocach poznajemy.
Author: Jan Rylew  Date: 23-11-2015
Glebogryzarka - Nieracjonalna Leokadia   1 na 9
Zobowiązania emerytalne pozostaną, nawet po likwidacji OFE do zera. Będą, ale "poza bilansem". W ZUSie.
Deforma OFE z 2014 r. której broni Oręziak, to cyniczne zamiecenie pod dywan zobowiązań Państwa wobec przyszłych emerytów. Prosta zamiana zobowiązań z OFE na ZUS, czyli długu jawnego (obligacje), na dług niejawny - zobowiązanie ZUS. Tego długu już nie widać w statystykach. Nie trzeba go raportować do Unii Europejskiej, a i wskaźniki długu publicznego do PKB się poprawiły, bo zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych, długu emerytalnego nie wlicza się do długu publicznego. Wygodne dla polityków, prawda? Można zadłużać się dalej, emitując co? - obligacje skarbowe, tadam.
Nasz system emerytalny zmierza do emerytury minimalnej, która będzie ustalona przez polityków za 30-40 lat, którzy powiedzą "kochani, ZUSu na więcej, emerytura nie może przekroczyć 5% ostatniego wygrodzenia, ale nie więcej niż 1300 zł" (na dzisiejsze ceny), i co gorsza, będą mieli rację. Czemu? Bo ZUS jest bankrutem - wiadomo to dziś, wiadomo to było w 1998 roku wprowadzając OFE. I nie ma to nic wspólnego ani z liberalizmem, ani neoliberalizmem. Prosty, zwykły racjonalizm. Nie wiara w duchy.
Author: Glebogryzarka  Date: 23-11-2015
DyktaFon - Wszystko się powoli kończy...   1 na 5
Także ten portal. Nazwa nie przystaje już do treści i chyba trzeba się stąd ewakuować. Twórcy portalu postawili sobie za cel pod przykrywką racjonalizmu uprawianie propagandy. Coraz częściej szkoda mi czasu na czytanie umieszczanych tu informacji (czy raczej dezinformacji).
Author: DyktaFon  Date: 25-11-2015

Sort comments from the newest

Sign in to add comment

  

Sign in using Facebook or OpenID
In case not signed in - sign up..

Advertisement
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)