The RationalistSkip to content


We have registered
166.346.976 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Science »

Zagadka małopolskiej długowieczności
Author of this text:

Średnia długość życia mężczyzn jest różna w różnych częściach kraju. Najwyższa w małopolskim, najniższa w łódzkim.

Jaka jest przyczyna tych różnic? Dr hab. Jakub Pawlikowski uważa, że jest to związane z poziomem religijności. W istocie bowiem polska mapa długości życia bardzo wyraźnie koreluje z poziomem praktyk religijnych:

  • dwa najbardziej długowieczne województwa, małopolskie i podkarpackie, mają zarazem najwyższy w kraju poziom praktyk religijnych;
  • łódzkie gdzie jest najkrótsza długość życia ma zarazem niemal najniższy poziom praktyk;
  • średnia długość życia wynosi 73,8, przekraczają ją: małopolskie, podkarpackie, śląskie, pomorskie, podlaskie, wielkopolskie i mazowieckie;
  • średni poziom praktyk religijnych wynosi 49%, przekraczają ją: podkarpackie, małopolskie, lubelskie, opolskie, pomorskie, wielkopolskie, podlaskie oraz śląskie.

Poza województwem stołecznym, wszystkie województwa, które przekraczają średnią długość życia jednocześnie przekraczają średni poziom praktyk religijnych. Korelacja jest zatem bardzo wyraźna.

Ale korelacja nie zawsze oznacza związek przyczynowy. Na mapie Europy już takiej korelacji nie widać. Religijna Polska nie wyróżnia się pozytywnie długością życia w Europie. Być może odpowiada za to nasze przepracowanie i/lub mniej zdrowy tryb życia (Polacy przodują w Europie w spożyciu narkotyków), który na poziomie krajowym korygowany jest czynnikami religijnymi? A może chodzi o to, że osoby, które prowadzą „moralniejszy" tryb życia (mniej narkotyków, mniej przygód seksualnych — w małopolskim jest 4 razy mniej AIDS niż w łódzkim), zarazem częściej chodzą do kościoła?

A może kluczowy dla długości życia jest raczej poziom socjalizacji? Były już badania wykazujące, że ludzie lepiej zsocjalizowani żyją dłużej. Osoby praktykujące są lepiej zsocjalizowane. To mogłoby też wyjaśniać mapę europejską: w Europie istnieje dużo większy niż w Polsce udział społeczny w różnorakich organizacjach: od zawodowych po hobbystyczne. Zachód Europy, gdzie ludzie żyją dłużej, ma zdecydowanie wyższy niż Polska poziom zaufania społecznego, w Polsce jest on wciąż niski.

Ciekawe są jeszcze dwie rzeczy, które stereotypowo wiązane są z długością życia: alkohol oraz zanieczyszczenie środowiska — tutaj łamiemy reguły. Nie istnieje żadna korelacja między poziomem spożycia alkoholu: w długowiecznych małopolskim i pomorskim piją powyżej średniej, zaś w krótkożywotnym łódzkim piją poniżej średniej. Być może byłaby taka korelacja, gdyby nie chodziło o alkohol jako taki, lecz np. o spożycie wódki, bo w tej akurat łódzkie jest powyżej średniej.

Jeśli natomiast chodzi o zanieczyszczenie powietrza to można wręcz powiedzieć, że zachodzi korelacja przeciwna. Jak podaje Polski Alarm Smogowy, wśród 15 najbardziej rakotwórczych miast w Polsce, aż 7 znajduje się w Małopolsce. Dlaczego zatem w najbardziej zanieczyszczonym małopolskim ludzie żyją najdłużej? W samym Krakowie mężczyźni żyją średnio 76 lat.

Znacie jakieś jeszcze korelacje związane z mapą długości życia w poszczególnych województwach?

 Comment on this article..   See comments (34)..   


«    (Published: 10-11-2017 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 10162 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)