The RationalistSkip to content


We have registered
166.362.351 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 The Bible » » The New Testament

Bajka o narodzinach Jezusa -Łk
Author of this text:

"Zdarzenia przedstawione w Biblii są całkowicie
zgodne z ustalonymi faktami historycznymi"
Jehowici

Sprawdźmy, dlaczego Łukaszowi wstęp do Ewangelii się nie udał (w którym mówi on o swojej rzetelności i zupełnej zgodności z prawdą).

Otóż okazuje się, że zawarty w jego Ewangelii opis urodzin Jezusa jest zupełnie przez niego zmyślony (inspiracja pochodzi najprawdopodobniej z dzieła historyka żydowskiego Józefa Flawiusza). Bardzo wiele wydarzeń i elementów jest sprzecznych z faktycznymi wydarzeniami i z zasadami elementarnego rozsądku. Oto kilka z tych sprzeczności.

Opisuje Łukasz, że Józef z Maryją udali się do Betlejem w celu stawienia się do spisu ludności. Wiadomo, że w owym czasie nie mogło być żadnego podobnego spisu (tzn. w okresie 7-4 r. p.n.e. kiedy prawdopodobnie Jezus przyszedł na świat), gdyż wówczas Judea była formalnie niezależnym państwem i Rzymianie nie przeprowadzali tam żadnych spisów. Zresztą Łukasz sam dodatkowo popisuje się swoją niewiedzą i niekonsekwencją pisząc, że pierwszy taki spis odbył się , gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Autor Ewangelii nie wie jednak, że Kwiryniusz został nim ponad dziesięć lat po urodzeniu Jezusa. Dawne dzieje Izraela mówią nam, że wspomniany przez Łukasza spis miał miejsce w 6 r. n.e. Niekonsekwencja wyraża się tym, że wcześniej autor pisał, że Jezus przyszedł na świat w okresie panowania króla Heroda, który z kolei swoje panowanie zakończył w roku 4 p.n.e.

Bardzo łatwo można zakwestionować każde dosłownie zdanie, którym Łukasz opisuje cudowne urodziny Jezusa.

Absurdalne jest na przykład to, że karze on brzemiennej Maryi pielgrzymować tuż przed samym rozwiązaniem na jakiś wymyślony spis, na którym zresztą i tak nie byłaby potrzebna (chodzi o majątkowe spisy ludności na które musi zjawić się tylko głowa rodziny). Józef na pewno nie byłby człowiekiem rozsądnym i troskliwym, gdyby kazał Maryi iść ze sobą w takim stanie wyłącznie dla towarzystwa z samego Nazaretu do Betlejem, gdzie powić miała Jezusa (z winy Józefa — w oborze). O zgrozo, pielgrzymka ta miała ponoć miejsce w czasie zimy ! (chodziło w rzeczywistości o to, aby za jednym zamachem zastąpić pogańskie święto z 25 grudnia — Dzień Słońca Niezwyciężonego — Dniem Narodzenia Pańskiego).

Kolejną śmiesznostką Łukasza, jest rozumowanie, że skoro spis odbył się w Judei i Syrii, to objął też "wszystek świat". Ten idiotyzm zmienili już tłumacze w Biblii Tysiąclecia, pisząc: "całe państwo", jednak i to jest bzdurą.

Wreszcie błędne jest myślenie ewangelisty, że za Heroda cesarz zarządzał Judeą poprzez
dekrety bądź rozporządzenia. Przenikliwy Łukasz, z aspiracjami historycznymi, nie znał jednak ówczesnego statusu Judei.

Spotkałem się z taką opinią chrześcijanina dotyczącą tych krętactw Łukasza: "Już widzę jak wielu agnostyków tryumfalnie zaciera ręce: przyłapali Łukasza na błędzie! Osobiście jednak nie przypominam sobie żadnej doktryny chrześcijańskiej opartej na fakcie, że Jezus urodził się akurat za kadencji Kwiryniusza.". Nie możemy sobie jednak pozwalać na ignorancję w przypadku tej kwestii, która w istocie nie jest błahostką. Ten wymysł ewangelisty unaocznia nam jakimi kierował się motywami pisząc swoją opowieść. Mianowicie celem tego było wykazanie, że Jezus, którego historia wiąże się z Galileą — jedynym (niemalże) sercem WSZYSTKICH buntów żydowskich, w istocie pochodzi z innego miejsca — samego serca Judei. Po pierwsze osłabia to zarzuty o bunt (dla ówczesnego społeczeństwa rzymskiego hasło „Galilejczyk" było jednoznaczną etykietką buntownika) oraz służy „wypełnieniu proroctw". No a jak można ściągnąć Galilejczyka do jakieś małej mieściny w Judei?Pomysł ze spisem na pierwszy rzut oka wydaje się genialny.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Boskość Jezusa
Bajka Mateusza - mędrcy i gwiazda

 Comment on this article..   See comments (26)..   


« The New Testament   (Published: 08-07-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1017 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)