The RationalistSkip to content


We have registered
167.850.380 visits
There are 7335 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28952 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
  » Religious state

Inne zmagania z Kościołem

"Kraj, którego Jan Paweł II chciał uczynić bazą dla
wielkiej reewangelizacji Europy, naprawy Europy
zgodnie z chrześcijańskim wzorem, po prostu
nie był zbytnio zainteresowany propozycją"
Dawid Warszawski, GW, 13 VI 1991

Smuciło to wielce papieża:
"Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach
masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz
większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie wierzący.
Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia
społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich
stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej
dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia"
Jan Paweł II, 22 maja 1995 w Skoczowie

Pech chciał, że w Polsce odczucia były zgoła przeciwne...

Kolejne krucjaty:

 • o krzyż na piersi Orła Białego,

 • o wartości chrześcijańskie —

  • w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. zamieszczono następujące zdanie we wstępie: "Nauczanie i wychowanie — respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki"

  • Spór wokół kwestii WC doprowadził do zablokowania niezwykle potrzebnej ustawy o radiofonii i telewizji"Do uchwalonej przez Sejm we wrześniu 1991 r. ustawy Senat wprowadził m.in. poprawkę o obowiązku respektowania przez środki przekazu uniwersalnych zasad etyki, ze «szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich». Podzielony w tej sprawie Sejm, w konsekwencji luki w prawie konstytucyjnym, umożliwiającej powstanie tzw. pata legislacyjnego, nie był w stanie ani przyjąć, ani tez odrzucić senackich poprawek. W rezultacie zajął się dopiero parlament następnej kadencji, który — po kolejnych ostrych sporach - przyjął ją 29 grudnia 1992 r. wraz z zapisem, że «audycje powinny szanować uczucia religijne odbiorców, a zwłaszcza respektować chrześcijański system wartości» (art. 18 ust. 2)" (Dudek)

 • o religię w szkołach —

  • w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wprowadzono zapis o organizowaniu przez szkoły publiczne nauczania religii (art. 12)

  • Największe spory wybuchły jednak po wydaniu przez ministra edukacji Andrzeja Stelmachowskiego 14 kwietnia 1992 r. rozporządzenia o "nauczaniu religii w szkołach publicznych", będącego aktem wykonawczym do ustawy o systemie oświaty. Rozporządzenie zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich Tadeusza Zielińskiego.

 • o zakaz aborcji

Prowadzono te spory w bardzo emocjonalnej, agresywnej formie, stworzyły one w znacznej części społeczeństwa przekonanie, że katolicką prawicę reprezentują niebezpieczni awanturnicy. Jednak największy rezonans miała niewątpliwie trwająca do tej pory wojna o aborcję.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Ile mamy państwa wyznaniowego?
Krzyż będzie wisiał

 Comment on this article..   


« Religious state   (Published: 20-07-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1298 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)