The RationalistSkip to content


We have registered
166.529.738 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Religions and sects » Antic religions

Starożytny Rzym
Author of this text:

W państwowym obrządku rzymskim nie istniał jednolity centralistyczny stan kapłański, lecz występowało parę kolegiów kapłańskich zajmujących się odrębnymi sferami życia religijnego Rzymu. Byli to:

  • Pontyfikowie. Najważniejsze kolegium zajmujące się przede wszystkim publicznym składaniem ofiar bogom. W skład tego kolegium wchodzili pontifexowie, król ofiar, flamini i westalki. Sprawowali oni poza tym nadzór nad kultem prywatnym, ofiarami dla umarłych, małżeństwami, strzegli we wczesnym okresie republiki tajemnicy formułek procesowych. Głową tego kolegium był początkowo król, w okresie republiki był nim Pontifex Maksimus, który miał przed bogami imitować króla, od czasów cesarstwa tytuł ten nosili cesarze.

  • Decemwirowie (później kwindecymwirowie) ofiar, to kapłani bogów cudzoziemskich i obrządku greckiego

  • Augurowie zajmowali się wróżeniem z lotu ptaków. Zajmowali się również haruspicjami, czyli wróżeniem z wnętrzności zwierzęcia ofiarnego

dalej mamy kolegia o mniejszym znaczeniu:

  • Saliowie czuwali nad kultem Marsa. Strzegli również ancilów, czyli świętych puklerzy

  • Arwalowie odpowiedzialni byli za kult bóstwa Dea Dia

  • Luperkowie — kult Fauna Leperka

Rzymianie nie znali grobów, gdyż ciała poddawano kremacji, zaś urny z prochami przechowywano w domowych ołtarzach (Lary i Penaty)

Ofiary z ludzi. Żadna bodajże cywilizacja nie była od tego wolna. Również Rzymianie. Pisze o tym Liwiusz w swojej Historii... — w roku 216 p.n.e. po klęsce pod Kannami złożono nadzwyczajne ofiary przebłagalne: na forum pogrzebano żywcem dwie pary - galijską oraz grecką. Ponoć już wcześniej miały występować podobne wydarzenia. Pliniusz stwierdza zaś w Historii naturalnej, iż procederu tego zakazano (Senat) w roku 97 p.n.e. Jak jednak zauważa Wiesław Mossakowski, adiunkt prawa kanonicznego w Toruniu, praktyki takie były sporadyczne oraz "urzeczywistniane pod wpływem obcych religii w nadziei skuteczności owych zabiegów. Świadczy o tym fakt składania ofiar z cudzoziemców, przypominający praktyki Kartagińczyków, składania ofiar z jeńców wojennych. Jednak całkiem inna była rzeczywistość rzymska, gdyż na mocy 'lex XII tabularum' oraz na podstawie 'lex Clodia' obowiązywał ostry zakaz skazywania obywateli bez sądu" [ 1 ]

Westalki. Kapłanki rzymskie, strażniczki ognia publicznego, które nie miały wpływu na ich wybór do służby świątynnej (po określonym czasie westalka mogła jednak założyć rodzinę i opuścić świątynię), związane były ślubami czystości, których charakter był wielce bezwzględny. Westalkę, która straciła dziewictwo grzebano żywcem. Historia republiki i cesarstwa rzymskiego zna parę przypadków wykonania wyroku. Zagrzebanie żywcem polegało na umieszczeniu skazanej w małej izdebce, wraz z symbolicznymi porcjami jedzenia i picia, która następnie była zamurowywana lub zasypywano jej wejście ziemią. Legenda przekazuje nam jednak, iż po takiej egzekucji krewni westalki mogli ją nocą, cichaczem wyciągnąć z grobu.

W odsieczy księżycowi. "U wielu ludów podczas zaćmień księżyca czynią okropne szurum burum dla wyzwolenia gwiazdy nocnej od demonów, co na nią napadają; ten zwyczaj nie był nieznanym Grekom i Rzymianom. W myśl tych, co praktykują te hałaśliwe obrzędy, idzie zawsze o „przepędzenie" demonów". (Reinach)


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Pompeje - kult Wenus
Słońce Niezwyciężone czyli o mitraizmie

 Comment on this article..   


 Footnotes:
[ 1 ] w: Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie, pod redakcją Dębińskiego i Kuryłowicza, Wyd. KUL, 1998, s.122

« Antic religions   (Published: 27-07-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1508 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)