The RationalistSkip to content


We have registered
199.101.996 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Sklepik "Racjonalisty"
Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
Anatol France - Bogowie pragną krwi
 The Bible » » » » Marcjons' Gospel

27.Zapowiedź upadku Jerozolimy
Author of this text: oprac. Krzysztofa Sykty

XXVII. Zapowiedź upadku Jerozolimy (pM/Lc)
21.20. Gdy zaś ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej spustoszenie.
21.21. Wtedy ci, co są w Judei niech uciekają w góry, a ci w obrębie miasta, niech opuszczają kraj, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego.
21.22. Gdyż to są dni kary, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.

21.23. Biada w łonie noszącym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem los ciężki na ziemi i gniew nad tym ludem.
21.24. I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u pogan, a Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż skończy się czas pogan.

21.25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi udręka i bezradność narodów, gdy zahuczy morze i nawałnica.
21.26. Ludzie będą mdleli z trwogi w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na świat zamieszkany, moce bowiem niebios zostaną zachwiane.
21.27. I wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w chmurze z wielką mocą i chwałą.
21.28. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż wykupienie was się zbliża.
21.29. I powiedział im przykład: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa.
21.30. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż blisko jest lato.
21.31. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże.
21.32. Amen powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie/niebo i ziemia, aż wszystko się stanie.
21.33. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
21.34. Uważajcie zaś na siebie, aby serca wasze nie stały się ociężałe od obżarstwa i opilstwa, i trosk o życie. I ów dzień nagły spadłby na was
21.35. jak sidło. Przyjdzie bowiem na wszystkich, mieszkających na całej ziemi.
21.36. Trwajcie zaś bez snu, w każdej porze prosząc, abyście mogli wymknąć się temu wszystkiemu, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.
21.37. I nauczał w świątyni. Na noc zaś wychodząc przebywał pod gołym niebem na Górze zwanej Oliwną.
21.38. A cały lud o brzasku szedł do niego, by go słuchać w świątyni.
22.1. Zbliżało się święto Przaśników zwane Paschą.
22.2. I szukali arcykapłani i uczeni w Piśmie jak by go zgładzić; bali się bowiem ludu.
22.3. Wstąpił szatan w Judę, zwanego Iskariotes, należącego do dwunastu.
22.4. Odszedłszy, mówił z arcykapłanami i komendantami, jak im go wydać.
22.5. I ucieszyli się, i ułożyli się z nim, że mu dadzą srebra.
22.6. A on zgodził się i szukał stosownej chwili, jak by go wydać z dala od tłumów.
22.7. I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować Paschę.
22.8. I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: Idźcie i przygotujcie Paschę abyśmy zjedli.
22.9. Oni zaś rzekli mu: Gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali?
22.10. On zaś rzekł do nich: Oto gdy wchodzić będziecie do miasta, spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie;
22.11. I panu domu powiedzcie: Mówi ci nauczyciel: Gdzie jest kwatera, w której mógłbym spożyć Paschę z uczniami moimi?
22.12. A on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną, tam przygotujcie.
22.13. A oni odszedłszy, znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
22.14. A gdy nastała godzina, położył się [przy stole], a z nim apostołowie.
22.15. I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem zjeść tę Paschę z wami przed moją męką.

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
28.Eucharystia
29.Dwunastu Sędziów

 Comment on this article..   


« Marcjons' Gospel   (Published: 02-08-2002 Last change: 17-09-2002)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1616 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)