The RationalistSkip to content


We have registered
199.102.036 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 The Bible » » » » Marcjons' Gospel

28.Eucharystia
Author of this text: oprac. Krzysztofa Sykty

XXVIII. Eucharystia A (Lc)
22.16. Powiadam bowiem wam, iż nie zjem jej, aż zostanie spełniona w Królestwie Bożym.
22.17. I przyjąwszy kielich, i podziękowawszy, rzekł: Weźcie go i rozdzielcie między sobą.
22.18. Powiadam bowiem wam: nie będę odtąd pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże.

22.19. I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje. [[które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją.
22.20. I kielich podobnie, po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich nowym przymierzem we krwi mojej, za was się wylewający.]]
22.21. Lecz oto ręka wydającego mnie, [jest] ze mną przy stole.
22.22. Bo wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak to postanowione, ale biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany.
22.23. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić.
22.24. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich byłby większy.
22.25. On zaś rzekł im: Królowie narodów panują nad nimi, a rządzący nimi są nazywani ich dobroczyńcami.
22.26. Wy jednak nie tak, lecz kto jest większy wśród was, niech będzie jak młodszy, a dowodzący jak usługujący.
22.27. Któż bowiem większy? Leżący [przy stole] czy usługujący? Czyż nie leżący? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje.

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
29.Dwunastu Sędziów
30.Dwa miecze

 Comment on this article..   


« Marcjons' Gospel   (Published: 02-08-2002 Last change: 17-09-2002)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1617 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)