The RationalistSkip to content


We have registered
166.346.977 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Outlook on life »

Kuratorium nie zgadza się na flagi papieskie w szkołach
Author of this text:

25 maja przyszła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie naszej interwencji dotyczącej flagi papieskiej w szkole. Kuratorium potwierdziło zasadność skargi i udzieliło pouczenia dyrektorce szkoły.

Urzędowe pismo z kuratorium w tej sprawie, które zamieszczam niżej, może odtąd służyć w rozmowach z innymi władzami szkoły, które eksponują flagi kościelne na masztach szkolnych, nie tylko na terenie województwa śląskiego.

Katowice, 24 maja 2010 roku

Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
strona www, e-mail

Pan
Mariusz Agnosiewicz
Fundacja Wolnej Myśli

SE-SW.1410.100.2011.CS

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w związku ze skargą z 28 kwietnia 2011 r., zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) przeprowadzono postępowanie wyjaśniające.

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu potwierdzono zasadność Pana skargi. Na masztach szkolnych, wraz z flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej i flagą Unii Europejskiej była umieszczona w dniach od 29 kwietnia do 5 maja 2011 r. biało-żółta flaga kościelna, co zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora szkoły było związane z uroczystościami beatyfikacyjnymi papieża — Polaka.

Dyrektor szkoły oświadczyła, że nigdy wcześniej na masztach szkolnych nie eksponowano flagi kościelnej.

W związku z powyższym pouczono dyrektora szkoły o przepisach zapewniających wolność sumienia i religii oraz zobowiązano do ich przestrzegania.

starszy wizytator
mgr Cecylia Stach

Myślę, że sposób rozumowania prawnego kuratorium katowickiego powinni podzielić inni urzędnicy oświatowi. Moża za wyjątkiem Małopolski, gdzie panuje aktualnie religijny reżim z nadania wojewody Stanisława Kracika z PO. Kracik w trakcie wyborów samorządowych reklamował się posiadaniem brata-księdza. Na małopolskiego kuratora oświaty powołał w tym roku Aleksandra Palczewskiego, który z kuratorium zrobił departament kurii ds. wychowania.

Wojewoda i kurator małopolski nie uznają prawa polskiego w zakresie wolności sumienia, a wobec naszej interwencji wojewoda osłania urzędową religijność swojego kuratora.

Nasza skarga dotyczyła skrajnie egzaltowanych religijnie urzędowych wystąpień kuratora na okoliczność świąt katolickich (i tylko tych). Odpowiedź jaka przyszła od wojewody zasługuje na miano kabotynizmu urzędowego. Wojewoda otóż wyjaśnia, że jak urzędnik oświatowy wzywa: "niech gromkie Alleluja, obwieszczające światu radość wielką, wynikającą z powstania z grobu Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, doda Państwu mocy odkupienia, obdarzy nadzieją, umocni wiarę, i wleje w serca miłość", to nie jest to w żadnym razie religijna stronniczość, ale ...nowa "świecka tradycja i obyczaj praktykowany na całym świecie, niezależnie od przekonań religijnych osób, które te życzenia składają i do których są one adresowane". Według wojewody nie było naruszenia bezstronności, gdyż ów religijny liścik skierowany został do wszystkich dyrektorów i nauczycieli, a nie tylko do katolików.

Nie dziwi mnie, że polskie urzędy są barierą rozwoju kraju. Każdy, kto urzędowo ma stosować prawo powinien przechodzić przynajmniej kurs logiki prawniczej. Urzędnik nie powinien bełkotać, kiedy interpretuje prawo. Polecam zapoznać się z urzędową odpowiedzią i próbami interpretacji prawnej zasady bezstronności światopoglądowej władz, świeckości oraz wolności sumienia.

Wojewoda Małopolski do Fundacji Wolnej Myśli z 12 maja 2011 r.

Obecnie sytuację tę można zaskarżyć dalej już w ministerstwie, choć mam wątpliwości, czy skarga powinna dotyczyć religijnej aktywności kuratora, czy małopolskich urzędników wojewódzkich na poziomie „demotywatorów" itp. miejsc w sieci.

Katowice — Kraków: 1 — 0


 See other sites:
Czy polskie szkoły powinny eksponować flagi Watykanu?
Modlitewny reżim nowego kuratora małopolskiej oświaty
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Prawo europejskie kontra polski Ciemnogród
Modlitewny reżim nowego kuratora małopolskiej oświaty

 Comment on this article..   See comments (34)..   


«    (Published: 01-06-2011 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1830 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)