The RationalistSkip to content


We have registered
166.346.137 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Outlook on life »

2013 - rokiem Braci Polskich
Author of this text:


Warszawa, 13 lipca 2011 r.

Fundacja Wolnej Myśli
wydawca portalu Racjonalista.pl
ul. Grochowska 133/5
04-139 Warszawa
nr rej dzien. i czas.: Pr 2642

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
minister@mkidn.gov.pl

Fundacja Wolnej Myśli, wydawca portalu Racjonalista.pl, popiera wniosek Stowarzyszenia Szlak Braci Polskich, o ogłoszenie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego roku 2013 — rokiem Braci Polskich.

Ruch Braci Polskich, który narodził się w ramach polskiej reformacji w XVI w., jest jednym z niewielu przykładów twórczego wkładu polskiego w dzieje idei i religii i formowanie fundamentów, na których stanęła Wspólnota Europejska. Bracia Polscy głosili światłe i bez mała rewolucyjne jak na ówczesne czasy idee tolerancji religijnej, dominacji etyki nad dogmatyzmem, rozumowego badania wierzeń, sprzeciwu wobec kary śmierci oraz egalitaryzmu. Wygnani z Polski, mocą uchwały sejmowej, roznieśli płodne ziarna swoich doktryn po całym świecie, wywierając istotny wpływ na ważne przemiany religijne Europy.

Polityczna proklamacja idei Bracia Polscy 2013 byłaby nie tylko symboliczną rekompensatą za dawne prześladowanie tego unikalnego ruchu rozwijającego się w Rzeczypospolitej, ale i formą zacieśnienia więzów Polski z resztą Europy a także rodzajem celebracji twórczego pierwiastka polskiego. W zjednoczonej Europie Polakom potrzeba więcej wiary we własne siły i we własną kreatywność. Rok poświęcony pamięci Braci Polskich mógłby wesprzeć tego rodzaju pozytywny patriotyzm.

W imieniu zarządu Fundacji,
Mariusz Agnosiewicz


 See other sites:
Bracia polscy w XVI-XVII w.
Bracia Polscy wobec problemów wyznaniowych w Rzeczpospolitej w latach 1573-1638
Zniszczenie protestantyzmu w Polsce
Socynianie a idea sprawiedliwości Grotiusa
Postawa religijna socynian w konfrontacji z rzeczywistością późnej Reformacji
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Haktywizm – zabawa w obywatelski protest?
Bracia polscy w XVI-XVII w.

 Comment on this article..   See comments (10)..   


«    (Published: 13-07-2011 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2020 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)