The RationalistSkip to content


We have registered
166.486.876 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Science »

Steven Weinberg
Author of this text:

Steven Weinberg (ur. 1933) jest wybitnym amerykańskim fizykiem, laureatem Nagrody Nobla, którą otrzymał w roku 1979 wraz z Sh. L. Glashowem i A. Salamem za wkład w rozwój teorii oddziaływań między cząstkami elementarnymi, a zwłaszcza za sformułowanie tzw. zunifikowanej teorii oddziaływań słabych i elektromagnetycznych. W latach 1969-73 był profesorem Massachusetts Institute of Technology w Cambridge; w latach 1973-83 — profesorem Harvard University; od 1982 — University of Texas w Austin. Jest członkiem Narodowej Akademii Nauk (NAS), Towarzystwa Królewskiego w Londynie, Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk, Międzynarodowej Unii Astronomicznej i Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego. Jest autorem wielu książek, m.in. Pierwsze trzy minuty (1977, wyd. pol. 1980; przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków); Discovery of Subatomic Particles; Dreams of a Final Theory; Gravitation and Cosmology; Facing Up: Science and Its Cultural Adversaries (Harvard University Press, 2001). Weinberg w czasie Holocaustu stracił całą rodzinę swojej matki. Jego żona jest profesorem prawa University of Texas.


Anne Gaylor, przewodnicząca Freedom From Religion Foundation i S. Weinberg trzymający statuetkę „Emperor Has No Clothes"

Mówi się o nim jako o prawdziwym, autentycznym „człowieku Odrodzenia naszych czasów", albo „Einsteinie naszych dni". Ma honorowe tytuły naukowe najważniejszych uniwersytetów całego świata. W 2002 roku American Humanist Association przyznało mu nagrodę Humanist of the Year (znamienne: naukowiec — humanistą roku!). Ponadto otrzymał Narodowy Medal Nauki, Nagrodę Heinemanna z dziedziny matematycznej fizyki, Medal Cressona Instytutu Franklina, Medal Madisona Uniwersytetu w Princeton, Nagrodę Oppenheimera i in. Od czasów L. Eyseley’a czy L. Thomasa nikt jak on nie ukazywał tak pięknego oblicza nauki w utworach poetyckich. Otrzymał Nagrodę Thomasa jako "najlepsze ucieleśnienie naukowca-poety". Kiedy odbierał tę nagrodę powiedział, że oprócz nauki pasją jego życia jest uwalnianie ludzi z przesądów religijnych.

Mówił: "Religia jest obrazą ludzkiej godności."; „Osobiście sądzę, że nauczanie nowoczesnej nauki jest czynnikiem korodującym dla wierzeń religijnych i całkowicie to popieram! Rzecz, która faktycznie prowadziła mnie przez życie, jest przeświadczenie, że jedną ze społecznych funkcji nauki jest uwalnianie ludzi od przesądów"; „Cała historia ostatnich tysięcy lat była historią religijnych prześladowań, wojen i krucjat"; „Mam nadzieję, że ta długa i smutna opowieść, napędzana przez księży, pastorów i rabinów, ulemów, imamów, bodhisattwów, dobiegnie końca. Jeśli nauka może się przyczynić do zakończenia tego, to najważniejszą przysługą jaką moglibyśmy uczynić, będzie rzeczywistość w której nie będziemy już musieli oglądać więcej księży, pastorów i całej tej reszty. Religia jest kompletnym nonsensem i okropną szkodą dla ludzkiej cywilizacji".

Odnośnie rzekomych zasług religii dla moralności społeczeństw Weinberg zauważył: "Z religią czy bez, dobrzy ludzie będą postępować dobrze, a źli — źle, ale złe postępowanie dobrych ludzi to zasługa religii". Z pasją zwalcza pseudonaukowe roszczenia kreacjonistów. Wyznał nawet, że swym kolegom zajmującym się biologią ewolucyjną, zazdrości najbardziej tego, iż znajdują się na pierwszej linii walki z kreacjonizmem. Jednocześnie występuje przeciwko myślicielom postmodernistycznym i filozofom nauki w obronie racjonalizmu i obiektywizmu naukowych teorii

Kiedy w 1999 r. otrzymał zaproszenie na konferencję „Kosmiczne pytania", która miała dotyczyć nauki i religii, powiedział: „Dowiedziałem się, że celem tej konferencji jest konstruktywny dialog pomiędzy nauką i religią. Całkowicie jestem zwolennikiem dialogu pomiędzy nauką i religią, jednakże nie konstruktywnego dialogu." Sam fakt, że przybył był już jego ustępstwem, gdyż na ogół uważa, że taki dialog może sprawić wrażenie, że nauka może z religią prowadzić dialog, co jest według niego absurdem i tylko niepotrzebnie stwarza jej pozory wiarygodności na jakie ta nie zasługuje. Na konferencji wykazał się jednak otwartością niebywałą i oświadczył, że mógłby nawet zmienić swój pogląd w kwestii Wielkiego Projektanta (Inteligent Designer, nowy koncept kreacjonistów), gdyby otrzymał jakiś sensowny dowód: "Gdyby nagle do tego oto audytorium zstąpił anioł z płonącym mieczem i ugodził mnie"


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Zapomniana rocznica
Carl Sagan - gwiazda nauki

 Comment on this article..   See comments (4)..   


«    (Published: 11-11-2002 Last change: 05-07-2003)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2026 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)