The RationalistSkip to content


We have registered
163.346.365 visits
There are 7324 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28895 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Neutrum »

Biuletyn Neutrum, Nr 1(9), Marzec 1994 [4]

A.W.

*

"Św. Teresa uważa niewierzących za tych, którzy niszczą własne szczęście, którzy trwonią skarb wiary i nadziei, którzy zachowują się jak ci, którzy wbrew rozsądkowi, na złość innym i wbrew sobie, rujnują swoją przyszłość. Są podobni do tych, którzy bezmyślnie niszczą nasze klatki schodowe, windy w domach, trawniki, znaki drogowe i siebie, używając narkotyków".
Mieczysław Gogacz, „Emaus" 1993, nr 2

DROBIAZGI

„Neutrum" przyjęło zaproszenie marszałka Sejmu do wzięcia udziału w pracach Polskiego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Rodziny 1994 z zaznaczeniem, że pojęcie rodziny oznacza w naszym rozumieniu wszystkie związki rodzinne, zarówno formalne, jak i nieformalne.

* * *

Wśród odpowiedzi na nasz list w sprawie ratyfikacji konkordatu (patrz poprzedni numer Biuletynu) znalazło się pismo marszałka Senatu informujące, że przekazał nasze stanowisko Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Zdziwienie nasze wzbudziła dopiero wiadomość, że podobną odpowiedź otrzymały stowarzyszenia, które występowały w sprawie nauczania religii w szkołach publicznych. Czyżby nauka w polskich szkołach należała już oficjalnie do spraw negocjowanych z zagranicą?

* * *

Za posiadanie komiksu Seks? Ojej, co to jest? katecheta jednej z pruszkowskich szkół kazał dzieciom przepisywać po dziesięć razy „Ojcze nasz", „Zdrowaś Mario" i dziesięć przykazań. Tak więc do licznych zarzutów wobec tej książeczki, przytaczanych zwłaszcza w publikacjach tygodnika „Niedziela", można dodać jeszcze i ten, że służy do obrzydzania dzieciom modlitwy. Tyle że nie było to akurat intencją wydawcy.

* * *

Profesor Mieczysław Gogacz zakomunikował w telewizyjnej audycji katolickiej nadanej 4 stycznia, że zamówił mszę wieczystą za Jerzego Prokopiuka i księdza Tischnera, co jest miarą jego tolerancji dla nich jako ludzi, ale oczywiście nie dla ich poglądów.

* * *

Pewna osoba zatrudniona w Instytucie Filozofii UW (na stanowisku technicznym) potępiwszy nasz pogląd na program autorski Wandy Elżbiety Papis przedstawiony w liście do MEN zaproponowała genialne wyjście kompromisowe: oddzielne godziny wychowawcze dla dzieci wierzących i niewierzących.

* * *

Dotarła do nas pierwsza informacja o podziałach w rodzinie na tle dopuszczalnych metod antykoncepcji. Chodzi mianowicie o panią, która dla pewności łyka pigułki antykoncepcyjne, ale w tajemnicy przed mężem, przekonanym, że oboje stosują „ekologiczne metody naturalne".

*

BEZ WZAJEMNOŚCI?
"Przybywam na Jasną Górę jako marszałek Sejmu RP. Jako marszałek jestem zobowiązany do akcentowania narodowych tradycji. Przebywając w takim miejscu trudno uniknąć pewnych doznań natury duchowej — powiedział w Częstochowie marszałek Sejmu Józef Oleksy. ("Gazeta Wyborcza", 21 II)
"Po wizycie marszałka Józefa Aleksego w Częstochowie podprzeor klasztoru poproszony o komentarz stwierdził, że na Jasnej Górze bywali różni ludzie, przejeżdżali tu nawet Hitler i Frank." ("Życie Warszawy", 22 II)

W EPISKOPACIE BEZ PRZEŁOMU

Prymas Polski Józef Glemp został 10 marca ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, co niweczy nadzieje wielu katolików na zmiany w polskim Kościele.
Przypomnijmy tu charakterystyczny dla poglądów prymasa Glempa fragment jego uwag o projekcie dokumentu Prymasowskiej Rady Społecznej z 1988 roku p.t. Poszanowanie światopoglądów w państwie i społeczeństwie:
„Czy Kościół musi upominać się o prawa ateistów? A w ogóle to z lektury opracowania odnosi się wrażenie, że ateizm jest trwałym stanem części ludzkości i domaga się szacunku i ochrony. Nic bardziej fałszywego. Niewiara i ateizm są stanem nienormalnym człowieka, a tym bardziej społeczeństw, bo osadzonym w fałszu. (...) Nie wszyscy określający się jako niewierzący - takimi są. Prawdziwych niewierzących chrześcijanin winien szanować, kochać i nawrócić ich do Boga. Natomiast zorganizowanie niewierzących w instytucję światopoglądową nie może być przez Kościół popierane" [Rzym, 16 lipca 1988 r.].

*

MAMY NOWĄ SIEDZIBĘ!

Od 10 lutego, dzięki grantowi otrzymanemu od German Marshall Fondation, „Neutrum" ma w Warszawie własny lokal, w którym mieści się Biuro Krajowe. Nowy adres korespondencyjny i telefon podajemy na pierwszej stronie Biuletynu. Biuro jest czynne od wtorku do piątku w godzinach 10-14, w poniedziałki odbywają się popołudniowe dyżury w godzinach 17-19.
Jednym z ważniejszych zadań Biura jest zorganizowanie archiwum wycinków prasowych, banku informacji na temat spraw pozostających w kręgu zainteresowań naszego stowarzyszenia, a także podręcznego zbioru dokumentów prawnych i innych potrzebnych publikacji.
W najbliższym czasie zamieścimy w prasie lokalnej ogłoszenia z prośbą o nadsyłanie informacji o wszelkich przejawach dyskryminacji światopoglądowej, o problemach związanych z nauką religii w szkole, o przenoszeniu elementów nauki religii na lekcje z innych przedmiotów, o trudnościach związanych z egzekwowaniem prawa do przerywania ciąży w szpitalach państwowych itp.
Wszystkich naszych czytelników prosimy o sygnalizowanie tego typu spraw oraz przesyłanie wycinków na interesujące nas tematy z prasy lokalnej, która nie dociera do Warszawy (także regionalnych mutacji gazet ogólnopolskich).
Na podstawie tych materiałów będziemy przygotowywać wystąpienia do odpowiednich władz, sporządzać raporty dla instytucji i organizacji międzynarodowych, informować posłów, dziennikarzy i różne współpracujące z nami stowarzyszenia.
Dyrektorem Biura Krajowego jest Czesław Janik, członek Zarządu Krajowego „Neutrum".

*

POWIEDZIELI:
Waldemar Pawlak w wywiadzie dla „Corriere della Sera":
W Polsce ustawa legalizująca aborcję nie będzie przedmiotem referendum, gdyż doświadczenie Włoch w tej sprawie nie jest zachęcające. („Życie Warszawy", 28 II 1994)
Przewodniczący Rady Naczelnej ZChN Krzysztof Kawecki podczas promocji książki Jean-Marie Le Pena:
Chcemy, by głos prawicy narodowej zabrzmiał głośno i wyraźnie. („Życie Warszawy", 15 II 1994)
Jan Maria Rokita:
Intencją konkordatu jest przerwanie wojny o wpływy Kościoła. („Życie Warszawy", 2 II 1994)

W najnowszych numerach miesięcznika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu" znajdziecie Państwo między innymi następujące teksty:

Nr 4/5
▪ Zapis dyskusji na temat „Spory i wybory polityczne Polaków. Szanse i zagrożenia liberalnej demokracji w Polsce".
▪ Edward Kasperski: Encyklika.
▪ Bohdan Chwedeńczuk: Świętość, autorytet, grzech. Trójwładza uzurpatorów.

Nr 6  
▪ Dyskusja redakcyjna o konkordacie i pozycji Kościoła w polskim życiu publicznym.
▪ Andrzej Ziabicki: Sens absurdów konkordatu.
▪ Jan Woleński: Prawa człowieka a religia.
▪ Bohdan Chwedeńczuk: Liberalna demokracja w oczach darwinisty.
▪ Wykaz towarów sprowadzanych zza granicy przez organizacje kościelne.

Numery 1-6 i następny numer „Bez Dogmatu" można zamówić wpłacając odpowiednią sumę (15 tys. zł za egzemplarz) na konto bankowe Stowarzyszenia na rzecz Humanizmu i Etyki Niezależnej: BDK I O/Warszawa nr 330022-53455-132-3 (ze wskazaniem zamawianych numerów i dokładnym adresem nadawcy).


1 2 3 4 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Biuletyn Neutrum, Nr 3(7), Wrzesień 1993
Biuletyn Neutrum, Nr 3(11), Lipiec 1994

 Comment on this article..   


«    (Published: 01-09-2002 Last change: 08-04-2004)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2388 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)