The RationalistSkip to content


We have registered
183.987.351 visits
There are 7352 articles   written by 1064 authors. They could occupy 29008 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2983 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Neutrum »

Maria Szyszkowska - kandydatka do Pokojowej Nagrody Nobla
Author of this text:

Warszawa, 15 maja 2005 r.

Szanowna Pani
Prof. dr hab. Maria Szyszkowska
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Rumuńska 20 03-971 Warszawa

Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo NEUTRUM z głębokim zadowoleniem powitali decyzję szwajcarskiej minister spraw zagranicznych, Micheliny Calmy-Rej o zgłoszeniu — na wniosek organizacji walczących z homofobią oraz pacyfistów - kandydatury Pani Profesor do pokojowej nagrody Nobla.

Cieszy nas szczególnie fakt, że środowiska międzynarodowe dostrzegły i doceniły człowieka — naszą rodaczkę, która od wielu lat aktywnie zwalcza ograniczenia wolności człowieka przez omnipotencję władzy. Napawa nas satysfakcją, że Pani Profesor, jako człowiek zwalczany — przez organizacje i środowiska kościelne i prawicowe, powołujące się na katolicki rdzeń światopoglądowy za to, że jest Pani zwolennikiem wolności światopoglądowej, w tym również religijnej — nigdy nie poddała się żadnym naciskom i nie sprzeniewierzyła swoim zasadom życiowym. I cieszy nas, że to zostało dostrzeżone. I że wybór życiowy Pani Profesor środowiska międzynarodowe zechciały uhonorować w sposób najbardziej właściwy — zgłaszając Pani nazwisko do pokojowej nagrody Nobla.

Nieraz słuchaliśmy Pani Profesor. Zawsze twardo broniła Pani podstawowych zasad konstytucyjnych: równości, równouprawnienia, wolności. Twierdziła Pani, że „wszyscy obywatele RP, zarówno wierzący, jak i nie podzielający tej wiary" są równi wobec prawa. Często mówiła Pani o potrzebie zachowania przyrodzonej godności każdego człowieka, o zachowanie jego prawa do wolności, jak i obowiązku solidarności z innymi. Wiemy, że poszanowanie tych zasad, w czasie swojej długoletniej działalności publicznej, stawiała Pani Profesor zawsze na pierwszym miejscu.

Z szacunku dla poszanowania życia każdego człowieka zawsze występowała Pani przeciwko wojnie i wszelkim konfliktom. Uczestniczyliśmy wspólnie z Panią w demonstracjach przeciwko udziałowi żołnierza polskiego w wojnie w Iraku. Podczas gdy Rząd i Prezydent RP był i jest za dalszym uczestnictwem Polski w konflikcie nad Zatoką Perską, Pani Profesor żąda natychmiastowego wycofania wojska polskiego z Iraku.

I to są wystarczające powody, aby nie tylko uhonorować Panią zgłoszeniem do pokojowej nagrody Nobla, ale aby Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Anno Domini 2005 ogłoszono Marię Szyszkowską, czego z całego serca życzymy i czego oczekujemy.

Z wyrazami szacunku i poważania

Prezes Zarządu Krajowego

(-) Czesław Janik


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Protest przeciw dyskryminacji Marii Szyszkowskiej
Autorytety

 Comment on this article..   


«    (Published: 13-06-2005 Last change: 15-07-2005)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Czesław Janik
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo "Neutrum"

 Number of texts in service: 16  Show other texts of this author
 Newest author's article: Powrót do Cannosy? – Kościół wobec rozdziału
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 4185 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)