The RationalistSkip to content


We have registered
168.703.320 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Catholicism » History of Church » Church in Poland

Okres zaborów
Author of this text:

Podczas Powstania Kościuszkowskiego na potrzeby obrony rekwirowano srebra kościelne. 9 maja 1794 r. osądzono i skazano na śmierć biskupa Józefa Kossakowskiego, członka rządu. 28 czerwca lud zlinczował targowiczanina biskupa Ignacego Massalskiego.

Oświata w Królestwie Polskim pod rządami masona oraz klerykała — porównanie

Początkowo Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego znajdowała się w gestii ministra Loży Masońskiej Stanisława Kostki — Potockiego , co przesądzało o antyklerykalnym charakterze rządów tego ministra ( 1815 — 20 ). Jednak fakt,że szkoły były wolne od wpływów Kościoła niemożebnie drażnił episkopat na czele z Janem Pawłem Woroniczem. Biskupi doprowadzili do zdymisjonowania antyklerykała i wprowadzenia swojego człowieka: Stanisława Grabowskiego [ 1 ].

Za masonaZa klerykała
Powstał Uniwersytet Warszawski,
Politechnika Warszawska, biblioteka
Rozbudował system szkół elementarnych
Podwojono liczbę nauczycieli
Zlikwidował przymusowe składki na rozwój i utrzymanie szkół
Liczba szkół elementarnych spadła o połowę

Grzegorz XVI w 1832 w podzięce za poparcie Pawła I w wojnie z Napoleonem, wydał encyklikę, w której potępił Powstanie Listopadowe. Nazwał powstańców „podłymi buntownikami, nędznikami, którzy pod pozorem dobra powstali przeciw władzy swojego monarchy" (prawosławnego cara!). Tak przemawia papież do Polaków w Kordianie Juliusza Słowackiego: "Niech się Polaki modlą, czczą cara i wierzą, (...) Niech wasz naród wygubi w sobie ogniów jakobińskich zaród albo Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę". W 1842 r. publicznie odwołał wcześniejszą opinię o Powstaniu, stwierdzając, że został oszukany przez posła carskiego. Pozostaje pytanie, dlaczego potrzebował aż dziesięciu lat aby to zrozumieć ?

Legion Adam Mickiewicza przeszedł wiosną 1848 r. na służbę Republiki Rzymskiej, podążyli tam na wezwanie Mazziniego, by jej bronić. Około 200 Polaków brało udział w obronie Rzymu przed francuskim korpusem ekspedycyjnym, który przywrócił siłą Państwo Kościelne papiestwu. Legion polski, powstały w papieskim Rzymie, zakończył działania w obronie republiki rzymskiej w walce ze świecką władzą papieża.

17 września 1863 konsystorz (kuria biskupia) wileński nazwał Powstanie Styczniowe „rokoszem" wywołanym przez „łotrzyków", „ludzi nieporządku", „przestępców".

Rok błogosławiony dla Polski to 1864 — po powstaniu styczniowym następuje kasata zakonów.

Fragment odezwy Postępowej Młodzieży Szkół ¦rednich o rozpoczęciu strajku szkolnego, Warszawa, luty 1905. Domagamy się:
"Pkt 2: Zniesienia systemu policyjnego w szkołach. Powinien być zniesiony inspektorat i wszystko, co jest z nim związane: śledzenie, donosicielstwo i rewizje. Powinien być również zniesiony przymus religijny, kartki do spowiedzi, obowiązkowe uczęszczanie do kościoła i prześladowania za wolnomyślność" [ 2 ].


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Polityka, papieże i nuncjusze
Stosunki państwo-Kościół po zamachu majowym

 Comment on this article..   See comments (1)..   


 Footnotes:
[ 1 ] zob. też: „Gazeta Wyborcza" 2-3.12.2000
[ 2 ] Podręcznik do historii kl. 2.

« Church in Poland   (Published: 16-05-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 949  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Kultura narzekania
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 93 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)