The RationalistSkip to content


We have registered
164.234.285 visits
There are 7324 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28895 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Culture »

Rewolucja kulturowa doby Oświecenia [3]
Author of this text:

Bibliografia:

— "Historia Powszechna Wiek XVIII", wydanie piąte, Emanuel Rostworowski, Warszawa 1995
— „Historia Polski 1764 — 1864", Józef Andrzej Gierowski, Warszawa 1985
— „Wiek XVI — XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów", opracowanie Melania Sobańska- Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Warszawa 1997
— „Wielka Encyklopedia Francuska" lista haseł: Przemysł — Ludwik De Jaucourt, Równość — Ludwik De Jaucourt
— „Tablice historyczne", Praca zbiorowa, Warszawa 2008
— „Czasy Ludzie Wydarzenia, część 1 do roku 1795" Janusz Adamski, Lech Chmiel, Andrzej Syta, Warszawa 1983,
— Atlas historyczny, kronika dziejów, „1000 Jahre", wydanie polskie Studio wydawnicze Katarzyna Maćkowiak, Olsztyn
— Słowniki/Encyklopedie, „Encyklopedia szkolna. Historia", wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, wydanie pierwsze, Tisk 1993
— Słowniki/Encyklopedie, „Collins World Encyclopedia", wydanie polskie Wydawnictwo RTW, 2007
— „Człowiek Oświecenia", pod redakcją M. Vovelle’a, Warszawa 2001
— „Washington", T.J. Flexner, Warszawa 1990
— „Wypisy z literatury oświecenia", Wrocław 1998

~ ~


[1] "Historia Powszechna Wiek XVIII" wydanie piąte, Emanuel Rostworowski, Warszawa 1995, strona 115

[2] Tamże, str. 129, F. Furet

[3] "Encyklopedia albo słownik rozumowany[...]", hasło: Przemysł, Ludwik de Jaucourt

[4] Wywarło ono wielki wpływ na ekonomistę Adama Smitha.

[5] Za przekładem B. Gawęckiego, tom I-II, Warszawa 1995

[6] Do wolnomularzy należeli chociażby: cesarz Franciszek I, król Prus Fryderyk II oraz król Polski Stanisław II August Poniatowski — "Historia Powszechna Wiek XVIII" wydanie piąte, Emanuel Rostworowski, Warszawa 1995, str. 129

[7] „Systeme de la Nature" — 1770. Dzieło autorstwa Holbacha, które ujmowało świat w sposób deterministyczny, a przy tym zupełnie materialistyczny, pozbawiony pierwiastka duchowego, zostało przez agnostyka jakim zdawał się być Fryderyk II określone jako nielogiczne, a Wolter pokusił się tylko o stwierdzenie mało interesujące, zaś Goethe określił je jako „zwyczajne, szare i śmiertelne".

[8] Przykład: zniesienie nakazu prześladowania dzieł takich uczonych jak: Galileo Galilei, czy Mikołaj Kopernik (De revolutionimbus orbium coelestium) dopiero za pontyfikatu Benedykta XIV nazywanego zresztą przez Monteskiusza „papieżem uczonych".

[9] Dokonania markiza Pombala, które przyczyniły się do zamachu szlachty na życie króla Portugalii Józefa I.

[10] Chociaż, pierwsze symptomy progresu gospodarczo-kulturowego w kraju obserwować było można podczas pierwszych lat panowania Filipa V D'Anjou Burbona Hiszpańskiego. Źródło: „Historia Powszechna XVIII wieku", Emmanuel Rostworowski, Warszawa 1995

[11] „Zasady umowy społecznej", Jan Jakub Rousseau, za przekładem B Strumińskiego, cytat: B. Baczko, Warszawa 1961.

[12] „Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł".

[13] „Maksymy ogólne rządu gospodarczego w królestwie rolniczym", F. Quesnay, M. Stolarczyk, „Wybór tekstów źródłowych z historii powszechnej do 1789 roku" Rzeszów 1984.

[14] „Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa", Francuis Marie Arouet de Voltaire, za przekładem Z. Ryłko i A. Sowińskiego, Warszawa 1988.

[15] „Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie" — John Locke

[16] „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów", A. Smith, za przekładem S. Żurawickiego, Warszawa 1954

[17] Nowe spojrzenie na poglądy dotyczące władzy: „Społeczeństwo jest dobrem, rząd zaś w najlepszym razie jedynie złem koniecznym" — Thomas Paine, „The age of the Reason"

[18] „Legalny despotyzm" — pierwsze sformułowanie — fizjokrata Mercier de la Riviere, 1767.

[19] Jednakże wprowadzony został dopiero w roku 1754, jako kary w wojsku jednak pozostały.

[20] „Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej", z.41 „Europa w wieku oświecenia (1715-1789)", pod redakcją J. Feldmana. "Uwagi na marginesie z 1740 r." i „Testament polityczny z 1752 r." Fryderyk II.

[21] 1789-1790 „Przewrót Brabancki".

[22] Tzw. „Józefinizm"

[23] Dekret o obowiązku nauczania dzieci szlacheckich i urzędników państwowych z 28 lutego 1714r.

[24] Mémoire de Marinier 1664-1690. Lettres instruction et mémoires de Colbert. Cyt. za: Europa w okresie Ludwika XIV, przedstawił J. Feldman

[25] Przywilej cesarzowej Katarzyny II dla szlachty rosyjskiej z 21 kwietnia 1785 r.

[26] Szkic powstaje w 1765 roku.

[27] Wojna o sukcesję hiszpańską — 750 000 ofiar w ludności wojskowej, Północna — 330 000 ofiar w ludności wojskowej, O sukcesję austriacką — 450 000 ofiar w ludności wojskowej, 7- letnia — 550 000 ofiar w ludności wojskowej. Tabela „Historia Powszechna Wiek XVIII", wydanie piąte, Emanuel Rostworowski, Warszawa 1995 Tabela 1, oraz "Tablice historyczne", Praca zbiorowa, Warszawa 2008

[28] „Równość naturalna to taka, która panuje między wszystkimi ludźmi li tylko dzięki ich naturalnej konstytucji. Równość taka jest zasadą i fundamentem wolności.[...]wszyscy ludzie są wolni z natury i że rozum mógł uczynić ich współzależnymi jedynie dla ich szczęścia." — „Encyklopedia czyli słownik rozumowany sztuk, nauk i rzemiosł", za przekładem J. Rogozińskiego i J. Guranowskiego, Warszawa 1957


1 2 3 
 Comment on this article..   See comments (13)..   


«    (Published: 26-02-2014 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Adam Pawłowski
Student historii UW i pracownik Muzeum Wojska Polskiego. Religiosceptyk, z zamiłowaniem do fizyki teoretycznej i geopolityki, amator psychologii ewolucyjnej i kofeiny.

 Number of texts in service: 17  Show other texts of this author
 Newest author's article: Czy trwały pokój w Syrii i Iraku jest możliwy? cz. 3
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 9583 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)