The RationalistSkip to content


We have registered
164.274.965 visits
There are 7324 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28895 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Philosophy » » Ancient philosophy

Pierwsi filozofowie i rewolucja sokratejska [3]
Author of this text:

BIBLIOGRAFIA:

Sady Wojciech, Dzieje Religii, Filozofii, i Nauki. Od Talesa z Miletu do Mahometa, wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2010.

Tatarkiewicz Władysław, Historia Filozofii tom I, wyd. PWN, Warszawa 2005.

Reale Giovanni, Myśl Starożytna, wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2003.

 


[1] W tym przypadku określam tym mianem: „Jońskich i Italskich Filozofów Przyrody"

[2] Cofanie się mórz w Milecie, odkrycia muszli na pobliskich wzniesieniach, wylewy Nilu w Egipcie.

[3] Archaiczna greka — Eter.

[4] Simplikios, Physicorum libros/ Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcom Schofield, Filozofia przedsokratejska (J. Lang), Wyd. Nauk. PWN 1999.

[5] W znaczeniu: gr. philo sophia — miłować mądrość

[6] Porfiriusz, Vita Pythagorae/ Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcom Schofield, Filozofia przedsokratejska (J. Lang), Wyd. Nauk. PWN 1999.

Istnieje szereg hipotez, jakoby Orfizm, w szczególności temat metampsychozy — czyli wędrówki dusz od istoty, do istoty po śmierci, miał się pojawić w Grecji Właściwej wcześniej, za sprawą podróżujących grup braminów, choć teoria ta ma wiele nieścisłości, przede wszystkim pod względem czasowym, to jednak wiemy, że Grecy pod koniec epoki klasycznej pojawili się nad Indusem, a z pewnością dochodziło do kontaktów w odwrotnej sytuacji. Później były to kontakty coraz częstsze, w których kluczową rolę odgrywało zhellenizowane, post-Aleksandryjskie Królestwo Baktrii.

[7] Wojciech Sady, Dzieje Religii, Filozofii, i Nauki. Od Talesa z Miletu do Mahometa., wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2010

[8] Arystoteles, Metafizyka/ Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcom Schofield, Filozofia przedsokratejska (J. Lang), Wyd. Nauk. PWN 1999

[9] W znaczeniu: logos — gr. wyrażenie, słowo, która to część filozofii rozwinie się w przyszłości do odrębnej gałęzi filozofii ontologicznej, a także będzie wypaczona niemiłosiernie przez „ojców kościoła" w V i VI wieku CE, w karkołomnych próbach pogodzenia myśli chrześcijańskiej z helleńską myślą Aleksandrii i Grecji Właściwej.

[10] Klemens Aleksandryjski, Kobierce V/ Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcom Schofield, Filozofia przedsokratejska (J. Lang), Wyd. Nauk. PWN 1999

[11] Simplikios, Physicorum libros/ Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcom Schofield, Filozofia przedsokratejska (J. Lang), Wyd. Nauk. PWN 1999

[12] „Co ma być powiedziane i pomyślane, musi z konieczności być. Jest bowiem być, nic natomiast nie jest"
Simplikios, Physicorum libros/ Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcom Schofield, Filozofia przedsokratejska (J. Lang), Wyd. Nauk. PWN 1999

[13] Simplikios, Physicorum libros/ Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcom Schofield, Filozofia przedsokratejska (J. Lang), Wyd. Nauk. PWN 1999

[14] Wojciech Sady, Dzieje Religii, Filozofii, i Nauki. Od Talesa z Miletu do Mahometa., wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2010

[15] Tamże, str. 42

[16] Arystoteles, O powstawaniu i ginięciu/ Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcom Schofield, Filozofia przedsokratejska (J. Lang), Wyd. Nauk. PWN 1999.

[17] Wojciech Sady, Dzieje Religii, Filozofii, i Nauki. Od Talesa z Miletu do Mahometa., wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2010

[18] W tym znaczeniu definicją

[19] W tym znaczeniu (gr. Sophia- mądrość) sofistów.

[20] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów/ Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcom Schofield, Filozofia przedsokratejska (J. Lang), Wyd. Nauk. PWN 1999

[21] Ksenofonta i Platona

[22] Tłum. gr. Arete — dzielność, stałość w działaniu, pozostawanie użytecznym, dobrym w czymś.

[23] Platon, Obrona Sokratesa/ Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcom Schofield, Filozofia przedsokratejska (J. Lang), Wyd. Nauk. PWN 1999

[24] Wojciech Sady, Dzieje Religii, Filozofii, i Nauki. Od Talesa z Miletu do Mahometa., wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2010, str. 61

[25] Platon, Teajtet/ Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcom Schofield, Filozofia przedsokratejska (J. Lang), Wyd. Nauk. PWN 1999

[26] Tamże, 150B-D

[27] Ze względu na to, iż nigdy nie doradzał co należy uczynić, a tylko odradzał i nawoływał czego należy unikać. To u mnie tak od chłopięcych lat: głos jakiś się odzywa, a ilekroć się zjawia zawsze mi coś odradza, cokolwiek bym przedsięwziął, a nie doradza mi nigdy. — Platon, Obrona Sokratesa, tum W. Witwicki, Warszawa 1982/ Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak, Edukacja Filozoficzna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wyd. Operon, Gdynia 2009

[28] W tym przypadku tylko do Sokratesa

[29] Protagoras z Abdery

[30] Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak, Edukacja Filozoficzna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wyd. Operon, Gdynia 2009, str. 72


1 2 3 
 Comment on this article..   See comments (5)..   


« Ancient philosophy   (Published: 06-04-2014 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Adam Pawłowski
Student historii UW i pracownik Muzeum Wojska Polskiego. Religiosceptyk, z zamiłowaniem do fizyki teoretycznej i geopolityki, amator psychologii ewolucyjnej i kofeiny.

 Number of texts in service: 17  Show other texts of this author
 Newest author's article: Czy trwały pokój w Syrii i Iraku jest możliwy? cz. 3
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 9625 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)