The RationalistSkip to content


We have registered
201.003.627 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku
Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975) Znienawidzone obrazy i ich wyparty przekaz
Sklepik "Racjonalisty"
Agnieszka Zakrzewicz - Papież i kobieta
Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
Review of search results

The papacy and the birth of the Polish-Russian hatred
Mariusz Agnosiewicz (22-02-2013)
Niniejsze tłumaczenie fragmentu mojej publikacji, która jest częścią II tomu Kryminalnych dziejów papiestwa, ukazało się wraz z komentarzem Czesława Białczyńskiego, pt. Reconciliation Poland - Russia, back in the years of 1610-1612 and the Counter-Reformation. MA Read..

Preview of the news and novelties archive

 Show novelties:
 from this section:  
 from month:  of current year 
 from year:    
 any date  the latest  

[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)