The RationalistSkip to content


We have registered
170.797.456 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2973 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Society »

Utopia to przyszłość [3]
Author of this text:

Opisałam tylko niewielką cześć Technoutopii. Coraz bardziej przypominają realizację dawnych opowieści science fiction i tak naprawdę nie wiadomo, jak to będzie wszystko wyglądać. Technologia jutra może być Utopią jeśli staje się niezbędnym warunkiem szczęścia ludzkości i początkiem całkowitego przeobrażenia społeczeństwa oraz rzeczywistości. Zarówno tu, jak i w wirtualnej rzeczywistości, rozrywka oraz uproszczenie życia, czy przedłużenie zmysłów ludzkich, są coraz częściej postrzegane jako niezbędny warunek do osiągnięcia szczęścia. Coraz nowsze odkrycia mają przeobrazić świata, tak by móc pisać jego historię na nowo. Mentalność ludzi uległa zmianie, dlatego też w kategoryzacji tych zjawisk jako utopijne jest jak najbardziej słuszne, gdyż potrzeby oraz rozumiane szczęście człowieka są zupełnie inne niż kilkadziesiąt lat temu.

„Utopia, z której nowoczesna nauka czerpie bodźce, jest to obraz total­nie zracjonalizowanego świata, w którym wolna od barier technologia pozwala nauce robić wszystko, co nauka robić może." [ 23 ]

Popularność wizji technoutopijnych związana jest z możliwością uporządkowania świata na nowo, uczepiania go rozumnym i uporządkowanym. Ma to ścisły związek z pragnieniem stworzenia historii ludzkości na nowo.

Uważam jednak, że nie wszystko można nazwać Utopią w dziedzinie osiągnięć technologicznych oraz w wirtualnej rzeczywistości. Nie można z góry przyjąć, iż wszelkie działania człowieka skierowane są ku osiągnięciu szczęścia. Klasyfikacja czegoś jako utopijne i w tym wypadku zdaje się być bardzo subiektywna. Niektórzy badacze, określają te nowe przestrzenie jako kolejne środowiska. Moim zdaniem, to zbyt wąskie określenie. Człowiek buduje nowe światy i kwestią pozostaje to do czego one zmierzają. Większość założeń utopijnych, uległa w przeciągu realizacji zmianom, bowiem dostosować się musiała do rzeczywistości. Utopie z definicji mają stworzyć zupełnie nowy świat, burząc przy tym stary. Osiągnięcia technologiczne na pewnym poziomie gwarantują to, jednak nie jest możliwe zbudowanie całkowicie nowego świata, jeśli fundamentami nie będzie ten stary. Dawne Utopie kreowały świat umieszczony „gdzieś" i „kiedyś", jednak to „bezmiejsce" zaczyna istnieć w czasie. Utopia miała być również z założenia nierealna, możliwe jest, że w chwili zrealizowania przestanie istnieć, bądź natura człowieka na to nigdy nie będzie mogła pozwolić. Wirtualna rzeczywistość oraz rozwój technologiczny są utopijne, dopóki kreują nowy świat. Ewolucja kultury człowieka dokonała się również dzięki założeniom utopijnym.  

Utopia — istnieje wszędzie i nigdzie, jest i zarówno jej nie ma. Gonimy za nią, marzymy o niej, realizujemy ją, ale wciąż jest niezadowalająca.


1 2 3 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Racjonalność alternatywna czyli racjonalizm fundamentalizmu
Logika intelektualnego getta

 Comment on this article..   See comments (2)..   


 Footnotes:
[ 23 ] Picht G., Odwaga utopii. Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1981. s. 126.

«    (Published: 06-08-2011 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Lucyna Nieuważna
Studentka drugiego roku filologii polskiej, specjalność medialna oraz kulturoznawstwo, członek Studenckiego Koła Naukowego Młody Menadżer.

 Number of texts in service: 9  Show other texts of this author
 Latest author's article: Centra handlowe – zamknięte Utopie
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2100 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)