The RationalistSkip to content


We have registered
199.101.805 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 The Bible » »

Rodowody Syna Dawidowego [5]
Author of this text:

Nie posiadają żadnej wartości historiograficznej a jedynie symboliczną. Pozwalają co najwyżej dostrzec różnice w różnych wersjach Septuaginty.

Najprawdopodobniej funkcjonowały jako odrębne wykazy, które pojawiły się wraz z rozkwitem midraszowej twórczości ewangelicznej. Włączone do ewangelii poddane zostały retuszom mającym na celu dostosowanie ich do aktualnej kościelnej dogmatyki. Wszelkie teksty funkcjonujące w środowiskach o płynnych poglądach narażone są na największe niebezpieczeństwo fałszerstw. Kościołów dotyczy to w szczególności. Nad tymi, których nie udało się do końca sfałszować, debatuje się przez kolejne stulecia, albo uznaje za wystarczający powód do założenia nowego kościoła lub rozpalenia stosu.

Katolickie impresje myślowe dotyczące pochodzenia Marii z rodu Dawida i adopcji Józefa stanowią jedynie przejaw pobożnych życzeń balansujących na granicy absurdu, życzeń nie mających najmniejszego pokrycia w tekście ewangelicznym, który wręcz im przeczy. Ale dogmat podąża własnymi ścieżkami. Jest na tyle silny, na ile zaspokaja społeczne potrzeby. A już w rękach Głosicieli Dogmatu, jest to by potrzeby te były jak najmniejsze i ograniczały się do zatroskanego spojrzenia na chwilę śmierci i oczekujący gniew boży.


1 2 3 4 5 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Święta rodzina
Rozmówki racjonalno-klerykalne

 Comment on this article..   See comments (7)..   


«    (Published: 17-02-2003 Last change: 16-08-2006)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Krzysztof Sykta
Zajmuje się głównie biblistyką i religioznawstwem. Prowadzi stronę synopsa.pl. Skończył ekonomię, jest dyrektorem w izbie gospodarczej i redaktorem w Magazynie Przedsiębiorczości i Integracji Lokalnej IMPULS. Był redaktorem naczelnym ezinu Playback.pl
 Private site

 Number of texts in service: 102  Show other texts of this author
 Newest author's article: Niezmienność Pisma
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2279 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)