The RationalistSkip to content


We have registered
168.703.743 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"
  »

Prawo a racjonalność
Author of this text:

W pracy tej podejmuję kwestię odniesienia racjonalności do prawa — w ujęciu i przez pryzmat analiz Maxa Webera, wybitnego socjologa, tropiącego w swych pracach w szczególności wielki proces racjonalizacji ludzkości — we wszystkich aspektach życia.

Spis treści: Max Weber; Racjonalność; Prawo w ujęciu Webera; Racjonalizacja prawa; Racjonalność a irracjonalność prawa; Prawo racjonalne jako typ idealny; Racjonalne prawo w praktyce: a) Duch kapitalizmu a duch prawa; b) Racjonalno-legalne panowanie i rządy prawa; c) Biurokracja: dziewictwo utracone; (Nie)racjonalność a polskie prawo

Format .pdf E-Book, 213 KB, ilość stron: 13; czas oczekiwania: 20-60 s

Prawo a racjonalność (w ujęciu Maxa Webera)

Jeśli nie masz zainstalowanego Acrobat Reader'a, można go ściągnąć:


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Rodowody Syna Dawidowego
Czy sądy tworzą prawo?

 Comment on this article..   


«    (Published: 20-02-2003 Last change: 02-12-2005)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 949  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Kultura narzekania
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2290 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)