The RationalistSkip to content


We have registered
171.877.089 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2974 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Neutrum »

Biuletyn Neutrum, Nr 1(18), Styczeń 1996 [5]

* * *

20 grudnia 1995 r. odbyła się zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych konferencja „Lekcja wyborów prezydenckich". Składała się z trzech sesji o charakterze dyskusji panelowych: Dwie Polski? Jedna Polska? Ocena wyników wyborów (Bronisław Geremek, Aleksander Hall, Karol Modzelewski, bp Tadeusz Pierożek); Perspektywy dekompozycji sceny politycznej (Andrzej Olechowski, Janusz Ciechociński); Jaka Polska? Konsekwencje dominacji SLD (Ryszard Bugaj, Lech Kaczyński, Jan. M. Rokita). Ponieważ jedyny zaproszony panelista z SLD Włodzimierz Cimoszewicz nie mógł przybyć, a i publiczność na Sali reprezentowała głównie wyrażony przez prof. Geremka pogląd: „Nie podoba nam się wynik tych wyborów", wypowiedzi były na ogół poświęcone rozważaniom, co zrobić, żeby następne wybory wygrać. Winą za przegraną każdy był skłonny obciążać raczej inne partie niż własną. Jedynie bp Tadeusz Pierożek stwierdził, że uważa za błąd zaangażowanie się biskupów bezpośrednio w wybory. „Duchowni zajmujący stanowisko partyjne sprzeciwiają się Kościołowi. Wyborcy posłużyli się tylko w części kryteriami serwowanymi przez Episkopat i media; mieli własne poglądy, które należy przeanalizować i wyciągnąć wnioski o charakterze duszpasterskim". Stwierdził „wzrost autonomicznej oceny politycznej przez społeczeństwo". Czy Kościół przegrał wybory? „Kibice nie przegrywają meczu. Kościół nie przegrał, bo nie grał". W ramach wniosków powinien przyjąć do wiadomości, że zawsze będą ludzie religijni i niereligijni. Hierarchia nie ma prawa narzucać rozwiązań. W dyskusji padło kilka dość oryginalnych stwierdzeń, np.: „Część niedouczonych młodych ludzi zagłosowała na Kwaśniewskiego, a część douczonych została w domu (prof. Łukasz Turski, fizyk); "Nie po chrześcijańsku jest godzić się z podziałami" (dr Stawrowski, Instytut Studiów Politycznych). Andrzej Olechowski nową ofertę wyborczą opozycji proponował oprzeć na gruncie moralności sierpniowej, jako przykład podając konsekwentne postępowanie Lecha Wałęsy. Pod wpływem protestu wycofał się z tego twierdząc, że wspomniał o nim tylko na marginesie. Ogólny wniosek brzmiał: trzeba znaleźć nowych liderów. Według Janusza Ciechocińskiego (z PSL!!!) mogliby to być na przykład Barcerowicz i Olechowski.

*

OPŁATEK DLA "NEUTRUM"

POWIEDZIELI:
Premier Józef Oleksy:
Kościół nie lubi określenia „rozdział od państwa", a akceptuje „autonomię Kościoła". Więc niech tak będzie.
Ks. prof. Józef Krukowski:
O neutralności światopoglądowej można mówić w odniesieniu do aparatu państwowego. Nie można go jednak identyfikować z państwem, bo byłoby to przyjęcie koncepcji państwa totalitarnego.
Maciej Jankowski, szef Regionu Mazowsze „Solidarności":
Średnia wieku wśród tych 1,5 mln ludzi podpisanych pod naszym projektem konstytucji wynosi ponad 50 lat.
Lech Wałęsa:
Nie przyjmę z powrotem Wachowskiego. Szkoda mi nawet, ale tu nie był akceptowany. Polski naród hrabiowski mamy i nie będzie służył pod kierowcą.
Bp Sławoj L. Głódź:
O dyskryminacji katolików w Polsce świadczy to, że jedyny dziennik katolicki „Słowo" ma tylko 30-40 tysięcy nakładu.
Kazimierz Marcinkiewicz, były wiceminister edukacji narodowej:
Będąc wiceministrem, przyszły do mnie dwie posłanki, Sierakowska i Labuda...
Bp Stanisław Stefanem do uczestników II Pielgrzymki Samorządu Terytorialnego:
Kobieta wyobcowana z macierzyństwa to feminizm. Feminizm gospodarczy rodzi sabotaż, a feminizm polityczny to przestępstwo.
Zbigniew Koński, minister oborny narodowej, do Aleksandry Jakubowskiej:
Pani minister chyba wie, że poza kalendarzykiem są inne naturalne metody. Jak nie, ja mogę pani pokazać.
Abp Józef Michalik:
Wycofanie cenzury obyczajowej jest celową rozbijacką robotą.  
Bogusław Kowalski, rzecznik prasowy Wałęsy jako kandydata na prezydenta:
Lech Falandysz jako autor libertyńskiej karty praw i wolności niewiele ma wspólnego z chrześcijaństwem i myślą katolicką.
Lech Falandysz:
Nowy prezydent nie zgłosił zastrzeżeń do tworzonej konstytucji, bo jest z tego samego obozu, wyznającego filozofię laickiego socjalizmu.
Tadeusz Zieliński, poseł Unii Wolności (Kościół baptystów):
Teraz wszystkie Kościoły są wolne, chyba że konkordat będzie przyjęty. Wtedy jeden Kościół będzie mniej wolny, a bardziej państwowy.
Prymas Józef Glemp:
Mnie ujmuje ta troska o nieboszczyków ateistów.

Wracając w dzień wigilijny ze spóźnionych zakupów zastałam przy domofonie zakonnicę przybyłą do moich sąsiadów, którzy właśnie się wyprowadzili. Na wieść o tym siostra poprosiła o możliwość skorzystania z łazienki, zanim uda się w dalszą drogę, a przed wyjściem wręczyła mi z podziękowaniem opłatek i makowiec.
Chrześcijanin to człowiek zawierzenia, zdolny przyjąć każde wydarzenie jako wyraz woli Bożej — pisał prymas Józef Glemp w listopadzie tego roku.
Niektórzy katolicy świeccy i duchowni z upodobaniem interpretują ową Bożą wolę twierdząc na przykład, że AIDS — a nawet kalectwo — to kara za grzechy. Także prezes NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz interpretuje rozmaite wydarzenia jako wskazówki do działania udzielane jej bezpośrednio przez Ducha Świętego, czemu zdają się przeczyć jej słabe wyniki w wyborach prezydenckich.
Co do mnie, nigdy nie ośmieliłabym się przypuszczać ani że Pan Bóg celowo przysłał mi w Wigilię zakonnicę z opłatkiem, ani tym bardziej że chciał przez to coś dać do zrozumienia, na przykład że nie ma mi wcale za złe działalności w „Neutrum". Przyznam jednak, że od tamtej pory dręczy mnie ciekawość, co by na to powiedział któryś z samozwańczych specjalistów od Bożych intencji. Za co ten makowiec? Może Pan Bóg też jest antyklerykałem?

Anna Wolicka

*

Biskupi metropolii częstochowskiej: nie popadajmy w depresję

Wynik wyborów prezydenckich nie może być powodem depresji — stwierdzili biskupi metropolii częstochowskiej, którzy obradowali 18 grudnia w Domu Biskupim w Sosnowcu. Przedmiotem spotkania była refleksja nad sytuacją duszpasterską w kontekście wyborów prezydenckich.
Jak poinformował KAI bp Adam Śmigielski, podczas konferencji podkreślano, że wynik wyborów nie może być powodem do popadania w depresję, lecz powinien zwiększyć wysiłek w pracy duszpasterskiej. Według ks. biskupa w najbliższym czasie należy przede wszystkim pracować nad poprawą jakości katechizacji, zaangażować się w tworzenie Akcji Katolickiej (podkr. red.) dla formacji jak najliczniejszego laikatu oraz w duszpasterstwo młodzieży.
Na obradach przeanalizowano m.in. wnioski duszpasterskie dyrektorów poszczególnych wydziałów kurii diecezjalnej oraz proboszczów. Ich zdaniem należy bardziej zaangażować się w tworzenie i promocję katolickich mediów elektronicznych, w tym szczególnie Radia „Maryja", a także zwrócić uwagę na indywidualny charakter duszpasterstwa oraz nie zamazywać różnicy między ludźmi wierzącymi i niewierzącymi.

Biuletyn KAI, nr 1(198), 2 stycznia 1996

*

Drobiazgi

Opole. W jednej ze szkół tłumaczono uczniom, że jeśli wybiorą religię zamiast etyki, ewentualny zły stopień w niczym im nie zaszkodzi, gdyż religia nie ma wpływu na promocję, za to stopień z etyki liczy się jak z normalnego przedmiotu.

* * *

Kraków. Dyrektor tutejszego banku kazał pracownicy zdjąć wisiorek przedstawiający gwiazdę Dawida, argumentując, że bank to nie miejsce na symbole religijne. Ciekawe, czy ośmieliłby się podobnie zachować wobec dziewczyny z krzyżykiem na szyi?

* * *

Puławy. Dwa lata temu chodzący po kolędzie ksiądz zauważywszy w odwiedzanym mieszkaniu posążki Buddy zaproponował gospodarzowi wizytę u swojego znajomego psychiatry w Lublinie.

* * *

Łódź. W jednym z kościołów ksiądz udostępnia co niedziela ambonę pewnemu gorliwemu działaczowi, który wygłasza wedle swego widzimisię komunikaty potępiające rozmaitych wskazywanych po nazwisku parafian.

(Informacje od uczestników zjazdu absolwentów Szkoły Praw Człowieka, grudzień 1995)

*

Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo „Neutrum" działając na rzecz państwa świeckiego zajmuje się tym obszarem przestrzegania praw człowieka, który dotyczy wolności sumienia i wyznania.

Nasze działania na rzecz przestrzegania konstytucyjnej zasady wolności sumienia i wyznania skupiają się na:

▪ obronie tych praw człowieka, które są naruszane z pobudek światopoglądowych lub ideologicznych;

▪ śledzeniu polityki państwa w dziedzinie rozwoju prawodawstwa oraz stosowaniu różnych form nacisku na parlament, partie, indywidualnych polityków, aby przy tworzeniu prawa stosowali standardy Konwencji Europejskiej;

▪ tworzeniu bazy danych (notowane są naruszenia zasady wolności sumienia i wyznania we wszystkich dziedzinach życia, np. szkoła, wojsko, służba zdrowia it.);

▪ [prowadzeniu badań dotyczących przestrzegania wolności sumienia i wyznania;

Stowarzyszenie „Neutrum" zbiera wszelkie informacje dotyczące naruszania wolności sumienia i wyznania oraz zasady rozdziału Kościoła od państwa. Interesują nas takie fakty, jak:

▪ negatywne skutki wprowadzenia religii do szkół publicznych,
▪ wprowadzanie elementów nauczania religii do innych przedmiotów szkolnych, do podręczników,
▪ negatywne skutki ustawy antyaborcyjnej,
▪ preferencje przy zatrudnianiu w instytucjach państwowych absolwentów uczelni religijnych,
▪ istnienie ukrytej cenzury pod pretekstem obrony wartości chrześcijańskich;
▪ ingerowanie Kościoła w obsadę stanowisk w instytucjach państwowych,
▪ finansowanie Kościoła przez państwo i samorządy lokalne,
▪ próby ideologicznego nacisku na nauczycieli,
▪ brak odpowiedniej opieki lub zajęć alternatywnych dla dzieci nie chodzących na religię,
▪ brak edukacji seksualnej w szkole lub prowadzenie jej w sposób niezgodny z obecnym stanem wiedzy,
▪ szerzenie nietolerancji wobec chorych na AIDS, homoseksualistów, innych mniejszości.

Prosimy także o kontakt osoby, które czują się zmuszane do uczestnictwa w praktykach religijnych lub do posyłania dziecka na lekcje religii.
Na podstawie zebranych informacji Stowarzyszenie „Neutrum" opracuje raport o przestrzeganiu konstytucyjnej zasady wolności sumienia oraz prawa do informacji.


1 2 3 4 5 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Biuletyn Neutrum, Nr 2/3 (19/20), Maj 1996
Nowe formy dyskryminacji: kontyngenty płciowe

 Comment on this article..   


«    (Published: 01-09-2002 Last change: 16-02-2004)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2307 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)