The RationalistSkip to content


We have registered
189.396.583 visits
There are 7365 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29038 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2986 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"
Friedrich Nietzsche - Antychryst
Lucas L. Grabeel - Homo Sanctus. Opowieść homokapłana
  »

Co nie będzie dyskutowane w Kopenhadze na szczycie o ograniczeniach emisji CO2
Author of this text:

Zwrotne sprzężenie pary wodnej (WVF — water vapor feedback)

To sprzężenie zwrotne jest podstawą hipotezy twierdzącej, że nie czynniki naturalne lecz znikomy dodatek ludzkiego CO2 do naturalnego strumienia tego gazu do atmosfery (5% rocznie), poprzez niewielkie zwiększenie ilości pary wodnej w atmosferze, indukuje kaskadę zmian decydujących o ociepleniu klimatu.

Przeczą temu następujące fakty:

1.wilgotność górnej troposfery malała a nie wzrastała w latach 1948-2008, wbrew modelom IPCC (Gregory, 2009).
2. satelitarne pomiary wskazują, że emisja podczerwieni z atmosfery do kosmosu nie zmalała, lecz wzrosła w latach 1985-1999 (Wielicki et al. 2002), 7-krotnie w porównaniu z emisją przyjmowaną w modelach IPCC (Lindzen, 2009). To wskazuje na NEGATYWNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE, czyli na brak efektu cieplarnianego.
3. Brak "HOT SPOTS" w górnej troposferze przewidywanych przez WVF i IPCC.
4. (Gerlich and Tscheuschner, 2009) wykazali brak istotnego efektu cieplarnianego na Ziemi (A .FALSZYWA NAZWA: brak praw fizycznych łączących zjawisko w szklarni czy w zamkniętym samochodzie - gdzie brak jest wymiany ciepła -z fikcyjnym ludzkim efektem cieplarnianym w atmosferze wymieniającej ciepło z kosmosem. B. Nie ma średniej temperatury planety. C. często cytowana różnica 33 st. C jest wartością pustą i źle obliczoną. D. równania ciała doskonale czarnego są używane niewłaściwie. E. założenie że istnieje równowaga radiacyjna jest nie-fizyczne. F. przewodnictwo cieplne i tarcie nie mogą być równe zeru jak to przyjmują modele IPCC.)

IPCC: założenie że czas przebywania (τ) CO2 w atmosferze = 200 lat, jest niezgodny z 37 pracami, które określiły τ przez pomiar C-14,obliczenie izotopowej równowagi mas CO2 (C13/C12) i kilku innych parametrów, wskazujących na τ wynoszące około 5 lat.

IPCC: zawartość ludzkiego CO2 w atmosferze wynosi 30%, natomiast pomiary C13/C12 wskazują na 4%.

IPCC: założenie, że przedprzemysłowy poziom CO2 w atmosferze= <280 ppm. 90 000 bezpośrednich pomiarów CO2 w atmosferze 19 i 20 wieku: w 19 w. sięgał > 400 ppm, średnio 321 ppm, w 20 w. średnio 339 ppm, zatem w ciągu 200 lat wzrost tylko o 5% a nie o 30%.

Ocieplenie Współczesne:

Jest chłodniejsze niż kilka poprzednich w ciągu ostatnich 10 000 lat. Jego cechą „ludzką" ma być rzekomy szybki wzrost. W rzeczywistości zachodziło ono wolniej niż kilkadziesiąt poprzednich ociepleń.

Współczesne Ocieplenie = 0.7 st. C/100 lat.

Zdarzenia Dansgaar/Oeschger (D/O): 25 zdarzeń D/O w ciągu ostatnich 100 000 lat. Były to dramatyczne zmiany temperatury wciągu zaledwie kilku lat. Np. przed 11 500 laty temperatura wzrosła o 8 st. C w 3 krokach po 5 lat — łącznie 40 lat, najczęściej wzrost o 5 st. C w ciągu 30-40 lat, czasem o ponad 10 st. C.

Strumienie CO2 do atmosfery

Emisja naturalna = ok. 170 GT C/ rok (miliardów ton)

Emisja przemysłowa w r. 2007=ok. 8,5 GT C/rok= 5% naturalnej emisji

W tym: oddychanie ludzi =0,65 GT C/rok= 7,6% emisji przemysłowej

samochody = 0,57 GT C.rok=6,7% emisji przemysłowej

Udział w globalnym efekcie cieplarnianym

Para wodna95 — 99%
Cały CO2 w atmosferze 3,5%
W tym cały ludzki CO2 0,15%,

Unia Europejska

Ograniczenie emisji CO2 zgodnie z zaleceniami Brukseli spowoduje spadek PKB Polski w r. 2030 o 500 miliardów zł w porównaniu z r. 2007 (Ernst&Young, 2008). Bruksela narzuca nam ograniczenia, mimo, że od r. 1990 Polska obniżyła emisję CO2 o 18%, a od r. 1988 o 32%. Kraje „starej Europy" (15 państw) zwiększyły emisję, np. od r. 1994 o 7,2%. Polska przyczynia się do emisji z UE tylko o 8% (ludność Polski = 7,7% ludności UE).

Nowe propozycje: zmniejszyć emisję CO2 o 80% do r. 2050. To równałoby się zniszczeniu Polski.

Wprowadzenie ograniczeń Protokółu z Kioto obniżyłoby temperaturę w r. 2100 zaledwie o 0.02 st. C (Singer, 2008).

Dlaczego CO2 jest zadekretowany jako najgorsze skażenie?
Odpowiedź — Idzie o pieniądze i władzę.

Handel zezwoleniami na emisję CO2

W r. 2008 handel emisjami wyniósł już $120 miliardów. Jest to handel niczym, tak jak niegdyś był handel odpustami.

W r. 2012 handel emisjami ma osiągnąć$1 bilion. To będzie największy rynek „towarowy" na świecie, większy od ropy, stali, ryżu czy pszenicy.

W r. 2012 5% zysków z handlu emisjami, czyli $50 miliardów, wpłynie do kieszeni finansistów.

$50 miliardów zysków w r. 2012 stanowić będzie zaledwie 6% sumy 3 miliardów rocznie wydawanych na badania klimatycznych alarmistów w samych Stanach Zjednoczonych (sceptycy klimatyczni dostają na badania 0.07% tej sumy). Promowanie klimatycznej histerii jest więc bardzo lukratywne.

Wkrótce zysk z handlu emisjami ma wzrosnąć dramatycznie (Evans 2009).

To przemysł finansowy jest siłą napędową sprawy zezwoleń na emisje CO2, a nie troska o klimat z którym nic złego się nie dzieje — od 10 lat się lekko ochładza..

Główne Cele konferencji w Kopenhadze, wg. propozycji Traktatu Kopenhaskiego przygotowanej przez AD HOC WORKING GROUP ON LONG-TERM COOPERATIVE ACTION UNDER THE CONVENTION (UNFCCC) 15 September 2009, stron 181 .

Celem konferencji nie jest dyskusja założeń teorii o zmianie klimatu przez człowieka.

Celem jest:

Utworzenie rządu światowego.
Przekazanie dorobku i bogactwa Zachodu do krajów III świata.
Stworzenie mechanizmów siłowej egzekucji postanowień traktatu w sprawie ograniczeń CO2.
Utrata suwerenności Polski i wszystkich państw-stron traktatu.
Brak możliwości wycofania się z traktatu bez zgody wszystkich państw-stron = zniewolenie.

Bibliografia:

  1. Ernst&Young. 2008. Synthesis of analyses of the social and economic effects of EU Climate and Energy Package, pp. 1-35. www.ev.com/pl.
  2. Gerlich G and Tscheuschner RD. 2009. Falsification of the atmospheric CO2 greenhouse effects within the frame of physics. International Journal of Modern Physics B 23: 275-364
  3. Gregory K. 2009. Global relative humidity..
  4. Lindzen R. 2009. Simplified greenhouse theory — Addendum to ICCC 2009 Address. In International Climate Change Conference..

Aneks:

WYJĄTEK Z PRZEMÓWIENIA LORDA CHRISTOPHERA MONCKTONA W BETHEL UNIVERSITY, ST. PAUL, MINNESOTA, 14 PAŹDZIERNIKA 2009

Podczas Konferencji Klimatycznej ONZ w Kopenhadze, w grudniu, zostanie podpisany traktat. Wasz (USA) prezydent go podpisze. Większość krajów trzeciego świata go podpisze, bo liczą że dostaną z tego pieniądze. Większość lewicowych socjalistycznych reżimów europejskich przypieczętuje traktat. Praktycznie wszyscy to zrobią.

Przeczytałem ten traktat. Mówi on że, ma powstać rząd światowy. Należy podkreślić, że słowo „rząd" w rzeczywistości pojawia się jako pierwszy z trzech celów nowego tworu. Drugim celem jest transfer dorobku krajów zachodnich do krajów trzeciego świata, co ma być zadośćuczynieniem za „dług klimatyczny" bo to my wytwarzaliśmy CO2 a oni nie. To my psuliśmy klimat a nie oni. Trzecim celem tego tworu, tego rządu, jest narzucenie egzekucji traktatu.

Jak myślicie, czy słowo „wybory" czy „demokracja" czy „głos" lub „głosowanie" pojawia się gdziekolwiek na 200 stronach tego traktatu? Słusznie, nie pojawia się ani razu. Komuniści którzy zza Berlińskiego Muru wpadli prosto w objęcia ruchu ekologicznego, którzy przejęli Greenpeace tak, że moim przyjaciele którzy zakładali tą organizację opuścili ją w ciągu roku, gdyż przejęli ją (komuniści). A teraz mamy apoteozę tego wszystkiego. Chcą narzucić komunistyczny rząd światowy całemu świat. Macie prezydenta który bardzo silnie sprzyja temu punktowi widzenia. Zamierza się pod nim podpisać. Podpisze wszystko. Jest przecież zdobywcą Nagrody Nobla, oczywiście, że podpisze.
[śmiech]
Kłopot jest w tym, że jeśli traktat zostanie podpisany, i jeśli wasza konstytucja ustanowi, że będzie on miał nadrzędność nad waszą konstytucją (sic!), to nie będziecie się mogli wycofać z tego traktatu jeśli nie zdobędziecie zgody wszystkich innych państw-stron. A ponieważ będziecie największym płatnikiem, nikt nie pozwoli wam odejść.

Zatem, dziękuję ci Ameryko. Byłaś dla świata latarnią wolności. To przywilej stać na wolnej ziemi póki jeszcze jest wolna. Ale za kilka tygodni, jeśli tego nie powstrzymacie, wasz prezydent podpisem odda na zawsze waszą wolność, waszą demokrację, wasz dobrobyt. I ani wy ani żaden następny wybrany przez was rząd nie będzie w mocy z tego się uwolnić. Tak poważną jest ta sprawa. Przeczytałem ten traktat. Zobaczyłem jakie rzeczy pisze się w nim o rządzie światowym i o „długu klimatycznym" i egzekucji traktatu. Mają zamiar zrobić to wam czy tego chcecie czy nie.

Ale uważam, że to właśnie wy, wielki naród, który bardzo kocham i podziwiam, to właśnie wy w tej jedenastej godzinie, w tej pięćdziesiątej dziewiątej minucie, w tej pięćdziesiątej dziewiątej sekundzie, powstaniecie i powstrzymacie waszego prezydenta od podpisania tego strasznego, bezcelowego traktatu. Uczynicie tak dlatego, że z klimatem nie ma problemu, a nawet gdyby był, traktat ekonomiczny nic by tu nie zdziałał.

Zakończę słowami Winstona Churchilla adresowanymi do waszego prezydenta w najczarniejszej godzinie Drugiej Wojny Światowej nim zaświtała jutrznia swobody. Zacytował waszego wielkiego poetę Longfellow'a:

Sail on, O Ship of State!
Sail on, O Union, strong and great!
Humanity with all its fears,
With all the hopes of future years,
Is hanging breathless on thy fate!

(Płyń w dal państwowa nawo!
Płyń w dal Unio, wielka i silna!
Ludzkość pełna lęku,
Z nadzieją przyszłych lat,
Drżąc lgnie do twego losu!)

Uwagi od redakcji:

Profesor Zbigniew Jaworowski prezentuje tu pogląd podzielany przez wielu wybitnych specjalistów. Nie tylko rozmiary wpływu człowieka na obecne ocieplenie klimatu są problematyczne, ale również skala samego ocieplenia jest przedmiotem dyskusji. Publikowaliśmy na naszych łamach szereg artykułów duńskiego specjalisty Bjørna Lomborga, który (podobnie jak profesor Jaworowski) jest przeciwny walce z ociepleniem przez koncentrację uwagi na zmniejszenie emisji CO2.

Problematyczna wydaje nam się natomiast spiskowa teoria światowej finansjery. Po pierwsze wśród przedstawicieli instytucji finansowych poglądy w tej sprawie są bardzo zróżnicowane i wielu z nich wypowiadało się zdecydowanie przeciwko wprowadzaniu w życie tzw. protokołu z Kioto, motywując to (podobnie jak profesor Jaworowski) fatalnymi skutkami dla gospodarki światowej. Po drugie, wydaje nam się, że warto pamiętać, iż lepiej nie przypisywać złej woli temu co można przypisać głupocie. Jest bardziej prawdopodobne, że winna jest tu moda intelektualna, a nie jakiś spisek. Ta moda intelektualna w niemałym stopniu bazuje na odwiecznej potrzebie działania i ofiary, jakiegoś mesjanizmu. W przeszłości niejednokrotnie przekonywaliśmy się, że tego rodzaju mesjanizm jest równie porywający, co katastrofalny w skutkach.  Aczkolwiek porównanie handlu emisjami do handlu odpustami wydaje sie być trafione, a z pewnością jest zabawne, ale zwalczanie tego pomysłu przez wizję światowego rządu zmierzającego do transferu kapitału z krajów rozwiniętych do krajów słabo rozwiniętych wydaje się być odrobinę przedwczesna.

Bez wątpienia obecna moda intelektualna jest groźna i może prowadzić do pochopnych i szkodliwych decyzji politycznych, dlatego też poważna dyskusja, bez nadmiernie alarmistycznych tonów i włączania spiskowych teorii wydaje się jak najbardziej potrzebna.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Kto zabił patriotyzm?
Czy islam rodzi przemoc?

 Comment on this article..   See comments (29)..   


«    (Published: 13-11-2009 Last change: 02-06-2013)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Zbigniew Jaworowski
Professor Zbigniew Jaworowski is the chairman of the Scientific Council of the Central Laboratory for Radiological Protection in Warsaw. In the winter of 1957-1958, he measured the concentration of CO2 in the atmospheric air at Spitsbergen. During 1972 to 1991, he investigated the history of the pollution of the global atmosphere, measuring the dust preserved in 17 glaciers—in the Tatra Mountains in Poland, in the Arctic, Antarctic, Alaska, Norway, the Alps, the Himalayas, the Ruwenzori Mountains in Uganda, and the Peruvian Andes. He has published about 20 papers on climate, most of them concerning the CO2 measurements in ice cores.
 Private site

 Number of texts in service: 9  Show other texts of this author
 Latest author's article: Czarnobyl
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 6941 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)