The RationalistSkip to content


We have registered
164.174.414 visits
There are 7324 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28895 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
« People, quotes  
Aleksander Głowacki: 'filozofia jeziora zmian, inspiracji i naśladownictwa' [7]
Author of this text:

[46] Tamże, s. 68

[47] Patrz przypisy 37,38, 39.

[48] Mam na myśli Powstanie Styczniowe i rany odniesione przez Prusa w bitwie pod Białką.

[49] "W ogromnej większości wypadków silne wrażenia zewnętrzne wywołują tylko grę uczuć [...] z których grupa silniejsza pcha człowieka do czynu dobrego lub złego. Rozum podczas tego zwykle milczy i zwykle budzi
się poniewczasie, aby osądzić [...] czyn spełniony." Oświata i moralność , Nowiny, 1882, nr 317

Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 68

[50] Tamże, s. 68

[51] "Wedle mojego zdania każdy system edukacyjny dążyć powinien do tego, ażeby jego wychowańcy poznali najniezbędniejsze tajemnice życia: fizycznego, ekonomicznego, społecznego i duchowego."

Kalendarz życia i twórczości, op. cit., s. 212; Kroniki, Kurier Warszawski, nr 122

[52] Lalka, tom I, Bolesław Prus, Greg, Kraków 2011

[53] "[...] gusta estetyczne stanowią tylko malutką część potrzeb ludzkich i społecznych i [...] nie wolno delektować się nimi tym, którym chleba brakuje." Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 105; Kroniki II, s. 292

[54] Tamże, s. 292

„[...] skute ubóstwienia artyzmu a pogardy dla robotników[...] jest ten, że co roku marnujemy włóki ziemi, zyskując w zamian — sztukę chorobliwą." Kroniki, t. XVI, s. 103-112; op. cit., s. 539

Można w tym przypadku posłużyć się również wyodrębnionym poniżej fragmentem „Wieży Paryskiej", znakomicie ilustrującym wyobrażenie Prusa na temat polskiego braku przedsiębiorczości i zaradności
w dziedzinie oświaty: "Na drugi dzień jeden z dyrektorów francuskich, wracając z maskarady, wpadł na myśl zbudowania maszyny, która zastępowała pracę 100 ludzi. Współcześnie pięciu dyrektorów niemieckich, przestudiowawszy Euklidesa i Archimedesa, wysmażyli plan machiny, która zastępowała pracę 90 ludzi.
Ale dyrektorowie Polacy, zmęczeni tańcem, spali coś do południa i dopiero ku wieczorowi jeden z nich wynalazł nową figurę mazura, a drugi bardzo misterne łóżko składane, z którego można było zrobić karabin i fortepian, bez możności jednak grania na fortepianie, strzelania z karabinu i sypiania na łóżku." Kronika tygodniowa, Kurier Warszawski,
Bolesław Prus, 1887

[55] Tamże, s. 106

[56] Podobna sytuacja zaistniała wraz ze sprawą postawienia pomnika Mickiewiczowi, zarówno w Krakowie(Kronika, Kurier Warszawski, nr 96, jak i w Warszawie(Kronika tygodniowa, Kurier Codzienny, nr 215); w tym drugim przypadku wyraża swoje zdanie w następujący sposób: "[...] narody stawiają poniki sobie, nie zaś zasłużonym mężom, których pomnik ani ziębi, ani grzeje. [...] Czy nie byłoby lepiej,
zamiast niefortunnego posągu [...] w przysionku postawić bezpretensjonalny wizerunek wieszcza za dziesiątą część tego, co kosztuje dzisiejszy?" Kalendarz życia i twórczości,
op. cit., Kroniki, t XVI, s. 200-202

[57] Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 110

[58] Kroniki II, s. 357

[59] Wybór pism, Maria Konopnicka, oprac. Stanisław R. Dobrowolski, 1954

[60] "Sztuka spełnia misję cywilizacyjną, rozszerza ducha i potęguje zdolności ludzkie [...]."; „[...] sztuka jak uczy Taine [...] polega na uwidocznieniu nowych cech realnego życia."; „[...] wznosi się coraz wyżej ponad świat zwierzęcy." Kroniki VIII, s. 18-19, Kroniki VI, s, 238-239 Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 109

[61]Spór o wyobraźnię artystyczną Prusa, Stanisław Bystroń , Warszawa 1982, s. 430-436

[62] Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 114

[63] Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 115

[64] "Poetą jest każdy kto melodią wyrazów potrafi poruszyć nerwy i serca ale wielkim poetą jest tyko ten,
kto wygrywa melodie drzemiące we współczesnym ogól, kto za temat swoich utworów bierze najważniejsze zagadnienia epoki."
Tamże, s. 114; Kronik VIII, s. 138

[65] Bolesław Prus, Słodkowski Władysław, Warszawa 1962

[66] Pomimo konfliktu ze Świętochowskim i degradacją jego prac z tego zakresu, ostatecznie szeroką krytyką Dumania pesymisty, jako zbyt jaskrawych i wyraźnych odwołań do nihilizmu czerpanego wprost z Nietzschego.

[67] Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 434; Kroniki, t. VIII, s. 257

[68] Tamże; Kroniki, t. XI, s. 8

[69] Tamże; Zeszyt, s. 13-14

[70] Ziemia Lubelska, dodatek literacki pod redakcją Feliksa Araszkiewicza, Lublin 1927

[71] Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 216

[72] Wiek XVI — XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. Melania Sobańska- Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Warszawa 1997

Poza tym, krótkiej charakterystyki religii pojmowanej przez pryzmat myślowy Prusa, można się doszukiwać chociażby w Faraonie, gdzie przewrotność kapłanów znakomicie ilustruje przekształcanie prawd religijnych w jak najdogodniejszy dla ich zamierzeń sposób. Jest to kolejny argument przemawiający za krytyką jakichkolwiek metod rytualizacji wiary. Będzie to prowadziło Prusa do Deizmu(patrz poniżej- przyp. autora), wyrażonego ponownie przez osobę Dębickiego w Emancypantkach.

[73] Tamże,

[74] "[...] nie może się zgodzić [Prus] na to, aby duchowe procesy człowieka były wyłącznie rezultatem zjawisk fizjologicznych, [...] spotykamy się z takimi pojęciami o duszy człowieka, które zupełnie nie harmonizują z podstawowymi pojęciami materializmu."Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., Warszawa 1972, s. 217


1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej..
 See comments (3)..   


« People, quotes   (Published: 15-07-2014 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Adam Pawłowski
Student historii UW i pracownik Muzeum Wojska Polskiego. Religiosceptyk, z zamiłowaniem do fizyki teoretycznej i geopolityki, amator psychologii ewolucyjnej i kofeiny.

 Number of texts in service: 17  Show other texts of this author
 Newest author's article: Czy trwały pokój w Syrii i Iraku jest możliwy? cz. 3
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 9698 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)