The RationalistSkip to content


We have registered
164.234.333 visits
There are 7324 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28895 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
« People, quotes  
Aleksander Głowacki: 'filozofia jeziora zmian, inspiracji i naśladownictwa' [6]
Author of this text:

[14] Zeszyt, s. 20

[15] Tamże, s. 22

[16] Co to jest patriotyzm?, Bolesław Prus, "Tygodnik Ilustrowany", 17 1905, Twórczość Bolesława Prusa, op. cit.,

[17] Który jednak nie ulegnie dalszej radykalizacji i nigdy u Prusa nie rozwinie się w antyglobalizm. Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, wydawnictwo KUL, pod red. Jakub A. Malik, Lublin 2009

[18] (podkreślenie — przyp. aut.), Tamże, s. 22

[19] Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 22 Wniosek o ogromnej wartości tego filozofa dla Prusa można wysnuć przeglądając księgozbiór przekazany przez Bolesława Prusa pośmiertnie dla uzupełnienia zbiorów biblioteki warszawskiej. Na trzy książki Milla, jedną Darwina, dwie tyczące się filozofii wieków przeszłych
i kolejną poświeconą Nitzschemu pojawia się trzynaście o samym Spencerze.
Księgozbiór Bolesława Prusa, Halina Ilmurzyńska, Agneszka Stepnowska, pod red. Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1965, s. 135, 110

[20] O pochodzeniu człowieka, Karol Darwin, Warszawa 2009

[21] Dzięki kompilacji rozumu w wydaniu Kartezjańskim i doświadczenia w ideologii najbliższej Millowi.

[22] Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 31

[23] Kroniki, t. V, s. 356, Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 402

[24] Kroniki, t. XV, s. 350-353, Kalendarz życia i twórczości, op. cit., wyd. I, 1969,

[25] Nasi powieściopisarze. Charakterystyki literackie, Stanisław Baczyński, Warszawa 1928

Prus, Z dziejów recepcji twórczości, oprac. Edward Pieścikowski, PWN, Warszawa 1988, s. 298

[26] L. Włodek: Bolesław Prus, s. 53; Kalendarz życia i twórczości, oprac. Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, pod red. Zygmunta Szweykowskiego, PIW, wyd. I, 1969, s. 510

[27] Kroniki, t. IV, s. 224, Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 403

[28] "Wiadomości Literackie", Jan Lechoń, 1932; Prus, Z dziejów recepcji twórczości, oprac. Edward Pieścikowski, PWN, Warszawa 1988, s. 307; Jednakże nie sposób nie docenić wkładu Prusa w typowo pozytywistyczne dzieło odnowy społecznej, które realizuje on chociażby poprzez uczestnictwo w gronie: założycieli Towarzystwa Gimnastycznego; założycieli Towarzystwa Higienicznego; lub poprzez zostanie prezesem: Stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów i członkiem Polskiego.

[29] "Nie należę do tych, którzy ekonomię socjalną robią wrogiem religii, rodziny, społeczeństwa[..]. Wcale nie.
Ja tylko sądzę[...] że socjalizm nie zrobiłby żadnego przewrotu. Dopóki ludzie będą takimi, jakich znamy[...]. Prawda — [...] może się podnieść znaczenie pracy i wartości osobistej człowieka, może ujednostajnić się tryb życia i osłabić zbytek [...], ale treść życia pozostanie ta sama." Nowiny(nr 21-25, 46) „Co to jest socjalizm."

Kalendarz życia i twórczości, op. cit., s. 305

[30] Wstęp do B. Prus, Wybór pism, Maria Dąbrowska, Warszawa 1954

Prus, Z dziejów recepcji twórczości, oprac. Edward Pieścikowski, PWN, Warszawa 1988, s. 393

[31] Co to jest socjalizm, Bolesław Prus, Nowiny, nr 21-25; Kalendarium op. cit., s. 306

[32] Porównując liczbę książek biblioteki prusowskiej o tematyce poświeconej twórcom taki jak: Shakespeare, Alighieri, Goethe, Marlowe, Dickens, Tołstoj, etc; do liczby dzieł związanych z naukami z samego zakresu astrofizyki i ekonomii — ten pierwszy materiał kilkunastokrotnie ustępuje swojemu oponentowi.
Księgozbiór Bolesława Prusa, Halina Ilmurzyńska, Agneszka Stepnowska, Warszawa 1965,

[33] Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 11

[34] O ideale doskonałości, Bolesław Prus, Warszawa 1901

[35] Kroniki, t. III, s. 373-374

[36] Szkic programu, Warszawa 1883, s.95, Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 401

[37] Tamże s. 455

[38] Kroniki I, s. 269

[39] Emancypantki II, Bolesław Prus, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1953

[40] "Światem nie rządzą oderwane prawidła etyczne, ale głód.", Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 405

[41] Filozofia profesora Dębickiego sposobem analitycznym wyłożona, Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, T. Budrowicz, pod red. E. Paczoska, J.A. Malik, Lublin 2003

[42] Prusa filozofia życia, Grażyna Borkowska, Jubileuszowe „Żniwo u Prusa" Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r., pod red. Zbigniewa Przybyły, Częstochowa 1998, s. 70

[43] Choć osobiście Leibniza Głowacki obdarzał szczególnym szacunkiem jako autora teorii różniczkowej. Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 21

[44] W odróżnieniu od np. Dickensa.

[45] Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 68


1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej..
 See comments (3)..   


« People, quotes   (Published: 15-07-2014 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Adam Pawłowski
Student historii UW i pracownik Muzeum Wojska Polskiego. Religiosceptyk, z zamiłowaniem do fizyki teoretycznej i geopolityki, amator psychologii ewolucyjnej i kofeiny.

 Number of texts in service: 17  Show other texts of this author
 Newest author's article: Czy trwały pokój w Syrii i Iraku jest możliwy? cz. 3
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 9698 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)