The RationalistSkip to content


We have registered
164.233.938 visits
There are 7324 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28895 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
« People, quotes  
Aleksander Głowacki: 'filozofia jeziora zmian, inspiracji i naśladownictwa' [8]
Author of this text:

[75] "Na nasze JA świadome siebie składały się setki [...] pokoleń ludzkich, [...] miliardy zjawisk fizycznych, biologicznych , psychicznych, ciągnących się przez miliony lat. Czy więc podobna, ażeby ten długi szereg zjawisk urywał się [...] i gasł bez żadnego skutku?"; „Błąd materializmu. Wyjaśnienie zjawisk podpadających tylko pod świadomość za pomocą zjawisk podpadających pod zmysły zewnętrzne." Kalendarz życia i twórczości, op. cit.,
s. 544, Kroniki, t XVI, s. 607; Dwa fragmenty notatek Bolesława Prusa, Pamiętnik Literacki, F. Araszkiewicz, 1963, s. 166-170

[76] Twórczość Bolesława Prusa, op. cit., s. 216

[77] „Zdanie to będące echem stanowiska Comte’a i jego poprzedników i następców [...] łączy się z bezwzględną wiarą w człowieka, który ma zastąpić kult Boga.", Tamże, s. 216

[78] "[...] półtory minuty przez które trwało, uważam za najszczęśliwszą chwilę w moim życiu."

Wiedza astronomiczno- fizykalna w twórczości literackiej Bolesława Prusa, Henryk Piersa, Lublin 2007, s. 20

[79] "Jeżeli po niezmierzonych otchłaniach nieskończoności przechadza się istota o tyle wyższa od człowieka, o ile my wyżsi jesteśmy od mikroskopijnego mięczaka. [...] Czym jest hałaśliwe [...] istnienie nasze wobec jego przestraszonej [...] półegzystencji?[...] nasza duma, wielka jak świat, wobec jego pokory tak małej… ach! tak małej, że ich całe legiony mieściły się w kropelce wody?[...] Któryś — stworzył nikłego mięczaka i w głębi kopalń pozwolił zadumać się nad jego grobem człowiekowi — zmiłuj się nad obydwoma."Prus, Z dziejów recepcji twórczości, oprac. Edward Pieścikowski, PWN, Warszawa 1988, s. 219-220

[80] Lalka, t. III, rozdz. 34, Bolesław Prus, Greg, Kraków 2011

[81] Słówko o krytyce pozytywne(1890). B Prus, Pisma, pod red. Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1950

Bolesław Prus. Twórczość i recepcja, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, pod red. Eugenii Łoch i Stanisława Fity, Lublin 1993

[82] Prus, Z dziejów recepcji twórczości, oprac. Edward Pieścikowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988


1 2 3 4 5 6 7 8 
 Comment on this article..   See comments (3)..   


« People, quotes   (Published: 15-07-2014 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Adam Pawłowski
Student historii UW i pracownik Muzeum Wojska Polskiego. Religiosceptyk, z zamiłowaniem do fizyki teoretycznej i geopolityki, amator psychologii ewolucyjnej i kofeiny.

 Number of texts in service: 17  Show other texts of this author
 Newest author's article: Czy trwały pokój w Syrii i Iraku jest możliwy? cz. 3
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 9698 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)